عقيده و ايمان


Untitled Documentname="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
آوای بهشتیان و غوغای دوزخیان..... عبدالحمید البلالی .....الله متعال نخست بهشت و دوزخ را ‌آفريد و سپس ابوالبشر؛ ‌‌‌آدم را ‌خلق كرد و در بهشت اسكان داد. و پس از مدتي ‌آدم و همسرش حوا را بخاطرانجام دادن كاري كه از ‌آن ممنوع شده بودند از بهشت اخراج كرد و به زمين فرستاد. و به ‌آنان وعده داد كه اگر اينبار آنها و فرزندانشان از فرمان خالق خود، سرپيچي نكنند، دوباره وارد بهشتشان سازد و هركس از فرمان الهي سر،باز زند او را به دوزخ افكند آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه...... طه الدلیمی .....ما به یاری خداوند در این کتابچه به صورت علمی به بررسی این آیه می‌پردازیم تا روشن شود آیا این آیه آن گونه که گفته می‌شود ارتباطی با عصمت ائمه دارد و تا چه حدی بر عصمت دلالت می‌کند name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1" name="Image1"
منبع:سایت عقیده واهل سنت شمال

0 نظرات:

ارسال یک نظر