آیا آیه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» ﴿المائدة: ٦٧﴾ درباره حضرت علی است ؟

آیا آیه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» ﴿المائدة: ٦٧﴾ درباره حضرت علی است ؟


 شیعه گمان میکند این آیه درباره علی است و ما میگوییم که نه، در وهله اول درباره همه آیاتی است ک نازل شده، از آیات مربوط به حج گرفته تا آیات مربوط به روزه و جهاد و غیره...
و در مرحله دوم اگر قرار است این آیه مربوط به چیز خاصی باشد، آن چیز خاص باید در آیات قبل و بعد از این آیه نوشته شده باشد و در این صورت،خطاب به اهل کتاب است زیرا در آن خبر بسیار مهمی درباره اهل کتاب اعلام میشود


:

اما شيعيان معتقد هستند كه اين آيه بعد از بازگشت رسول خدا صلي الله عليه وسلم از حجة الوداع نازل شده و به آن حضرت دستور داده شده است كه خليفه و جانشين بعد از خودش را تعيين نمايد . رسول خدا نيز بعد از نزول آيه در منطقه غدير خم ، حضرت علی را به جانشيني خود معرفي و صحابه نيز بعد از آن با علي به عنوان امير مؤمنان بيعت كرده و به آن حضرت تبريك گفتند.
اما شیعه برای اثبات اینکه این ایه در حق علی است هیچ دلیلی ندارد جز احادیث دروغین خودش، پس از این ثابت میشود که حتی درباره امامت علی یک آیه هم نداریم.... نه صریح نه اشاره... و شما دیدید که ظاهر آیه حکایت از چیز دیگری دارد و ما را به وادیی دیگر میبرد و این آیه هر چیز را به ذهن ما میاورد غیر از خلافت علی را.
اینجا که میرسیم شیعه میگوید قرآن بدون سنت معنی ندارد بدون شان نزول معنی ندارد!
میگوییم درست است که سنت به کمک قرآن میاید اما نه اینکه اگر قرآن گفت در رمضان روزه فرض است شما بکمک سنت بگویید که نه در رجب فرض است...!!
یا اگر قرآن محمد را خاتم النبین دانست دیگر سنت حق ندارد که بگوید بهاء الله پیغمبر بعدی است
دست سنت دیگر اینقدر باز نیست که آیات صریح قرآن را ملغی کند..
شیعه میگوید پس شما چرا بکمک سنت ثابت میکنید رفیق غار پیامبر ابوبکر بوده است و شیعه می پرسد چرا اینکار شما درست است اما ما که بکمک روایت ثابت میکنیم این آیه در حق علی است شما انکار میکنید ؟؟؟!!!
در جواب شیعه میگوییم قیاس باطل کردی اگر ما میخواستیم ثابت کنیم که ابوبکر معصوم است و حرفش همان وحی منزل است و ابوبکر جانشین رسمی و منتخب الله است نه منتخب مردم !اگر میخواستیم ثابت کنیم که ابوبکر از حضرت ابراهیم و موسی و عیسی بالاتر و بهتر است ، و برای این ادعاهای بلند بالای خود دلیلی نداشتیم جز آیه غار، آنوقت هر خردمندی میتوانست بما ایراد بگیرد که مرد حسابی این چه است که میگویی؟ اگر ابوبکر مقامش از ابراهیم بالاتر است چرا قرآن از ابراهیم صحبت میکند حتی سوره ای را بنام او اختصاص داده اما ابوبکر شما را قابل ندیده که نامش را واضح بگوید و فقط بنام رفیق غار اشاره به ای کرده؟؟!1
اما نکته همینجاست و قیاس باطل شما هم همین جاست !! ما به ابوبکر، همان مقام و درجه ای را نمیدهیم که شما به علی دادید پس شما از ما همان مدرک را نخواهید که که ما از شما میخواهیم !مثال:
شخصی میگوید من نه فقط دکترم ،که رییس دکتر ها نیز هستم و حرفم سند است
و دیگری میگوید من دوست دکتر بودم اما طبابت نمیدانم
حالا اگر اولی مطب باز کرد و به او گفتیم کو مدرک دکتریت؟ و او عوض آنکه مدرک نشان بدهد اعتراض کند که چرا از دومی مسند نمیخواهید؟!!
میگوییم برای این سند نمیخواهیم که او طبابت نمیکند اما تو داری دکتری میکنی !
این مثال ابوبکر و علی است .ما ابوبکر را معصوم نمیدانیم ما میتوانیم در اقوال ابوبکر چون و چرا کنیم، بپذیریم یا نپذیریم.
اما شما علی را معصوم میدانید از پیامبران بالاتر میدانید و در حرفش چون و چرا نمیکنید و گفته هایش را وحی منزل میدانید و در همان حال از قرآن مدرک دکتری او را نشان نمیدهید و به فتو شاپ های ملا محمد باقر مجلسی دلخوش کرده اید !از ما نخواهید که به اندازه شما نادان باشیم! و بخاطر حرف های محمد باقر مجلسی یهودی ،قرآن را رد کنیم و بهشت را به جهنم بفروشیم.
                                                                                                                             محمد باقر سجودی

0 نظرات:

ارسال یک نظر