یک کاربرد عجیب صیغه در نزد شیعه هانویسنده: 
 محمد باقر سجــــودی
اول بشنوید اظهارات نماینده محترم مجلس  شورای  آخوندی حجه الاسلام  موسی قربانی را !
او میگوید:برخی از زنان به دلایل نامحرم بودن پزشک، از لحاظ شرعی مشکل مراجعه به پزشک دارند!!  وی افزود: بسیاری از افراد همین گونه اند به طور نمونه از آقای پزشکیان که خود پیش از این وزیر بهداشت بودند شنیدم که گفت مادرم مرد و حاضر نشد پیش پزشک مرد برود.

قربانی افزود: خود بنده چندی پیش همسرم به ناراحتی ناحیه پا دچار شد و از طرفی پزشک معالج وی مرد بود و ما به لحاظ شرعی نمی خواستیم که وی پیش پزشک مرد نامحرم عمل شود به همین دلیل صیغه عقد موقتی بین دکتر و نوه چند ماهه ام خوانده شد تا دکتر به همسرم محرم شود.
 پس اگر بپذیریم ازدواج موقت حکمی است که از ناحیه خدا آمده و منشا آن وحی است و بر اساس مصالح ما وضع شده مشکل حل می شود.

پاسخ اهل سنت:
اول ببینید این نمانده مجلس چقدر از مرحله پرت است ببینید مملکت ما بدست چه کسانی اداره میشود؟
آیا این مرد محترم در بین شیعه ها  و این عالم شیعی نمیداند که  که ازدواج با نوه باعث نمیشود که داماد پای مادر بزرگ را ببینید یا دست بزند؟ یعنی این مرد نمیداند که  اگر با دختری عروسی کرد لمس پای  مادر دختر برای داماد  جایز نیست! پس زحمت بیخود کشیده که نوه اش را صیغه دکتر کرده تا زنش را عمل کند زیرا این صیغه شدن دختر جواز  بر این نمیشود که آن دکتر این زن را عمل کند، آن چیزی که به آن دکتر این حق را میدهد همانا نبود دکتر زن است و در خطر بودن جان مریض..... در اینجا اسلام تسامح دارد و همه مسلمانان متفق هستند که  حفظ جان مریض مقدم میشود به حفظ حجاب و  نیازی ندارد برای انسانی جلوه دادن صیغه،حرفهای بی ربط و خنده دار بگویید و آبروی خود را ببرید و مرزهای حرام را مخدوش کنید!


دوما خداوند جل جلاله این قوانین محرمیت را  برای  اینکه ما این قوانین را تمسخر کنیم، وضع نکرده و اینها قوانین محکمی هستند که ستونهای  اخلاقی دین ما  بر روی آنها استوار شده اند و  نباید با حیله های شرعی این مرزهای مقدس محرمیت، بازیچه  دست مصلحت گراها شود!
 با این حساب، مردی حالا میخواهد مثلا  یک اتاق خانه را به یک جوان مست  اجاره بدهد، پس میاید دختر یکماهه خود را برای یک روز به عقد آن جوان در میآورد  و آخر روز عقد فسخ میشود، اما زن جوان صاحبخانه با این صیغه مقدس! محرم آن جوان میگردد و آن دو را با این (رشته واهی و پوچ) در خانه تنها هستند زیرا به هم محرم شدند!! آیا  این است دین اینها؟ و پناه میبریم به الله از این دین !
پس نباید دین را بازیچه کنیم


 و ای ملت بدانید مذهبی که میتواند اینطور بین دستورات دین مانور بدهد و هرکس را به هر کس محرم میکند  و قوانینش  هرکی به هرکی است، ای ملت،  مسلم بدانید که این یک مذهب ریشه در دین الهی ندارد. و ساخته دست بشر است.
من به هر زبان به دوستان شیعه گفتم و زشتی این مذهب را نشانشان دادم پس  اگر قبول نکنند، روز قیامت جواب الله چه خواهند گفت؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر