چرا انکار سنت؟

چرا انکار سنت؟

چرا این موضوع در عصر آگنده از فتنه ها که ما در آن زندگی می کنیم مطرح می گردد؟ چرا دیروز ابوهریره رضی الله عنه و امروز امام بخاری رحمه الله؟ این ها چه کسانی هستند؟ چه اهدافی را دنبال می نمایند؟
داخل موضوع می شویم اما از خواننده می خواهم که موضوع را کلا بخواند چون موضوعات علمی به ویژه در چنین مسایل را باید خواننده کاملا بخواند بلکه اگر نیازی باشد بیشتر از یکبار و دقیقا بخواند تا ذهن نشین گردد.
متاسفانه برخی ها مسایل را چنین می خوانند گویا به قاعدۀ از (هر چمن سمنی) چسپیده اند یا اینکه شعری را می خوانند چون از بیتی محظوظ نمی گردند به بیتی دیگری می شتابند و به این گونه می خواهند مصرع مناسبی را بیابند تا با قریحه شعری شان منسجم گردد. در حالیکه این قاعده در مسایل علمی صدق نمی کند. پس خواندن این چنین مسایل به شکیبایی نیاز دارد تا خواننده عطش علمی  اش را فرونشاند در غیر آن نتایجی را از این مسایل بیرون می آورد که اصلا با قصد نویسنده سازگار نمی باشد بلکه در نهایت نویسنده مظلوم می گردد.
قرآن کریم یگانه کتاب هدایت:
قرآن کریم این کتاب تابناک هدایت و مشعل فروزان رهنمایی، آخرین کتاب آسمانی است که پروردگار آسمانها و زمین بربندگانش آنرا ارزانی داشت کتابی که همه کتابهای پیشین را نسخ داشت و آخرین پیام الهی است که اگر کسی در جستجوی هدایت حقیقی است و می خواهد مشمول رحمت الهی گردد باید و بدون درنگی به قرآن کریم چنگ بزنند تا به خوشنودی الله عزوجل برسد، در غیر آن گمراهی بیش نیست.
قرآن کریم این هدایتنامه تابناک بر محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم نازل گردید.
محمد صلی الله علیه و آله وسلم  که آخرین پیامبران است و بعد از وی پیامبری مبعوث نمی گردد پیامبری که برای همه بشریت است بلکه فراتر از آن. زیرا جن ها نیز به ایمان به وی صلی الله علیه و آله وسلم مکلف اند.
قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را الگو برای مومنان حقیقی معرفی میکند:
الله عزوجل رسولش را الگوی برای کسانی میسازد که به  الله و روز آخرت ایمان دارند و خیلی الله را یاد می کنند، (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) الأحزاب-21 (به راستى براى شما، براى كسى كه [پاداش‏] الله و روز قيامت را اميد مى‏دارد و الله را بسيار ياد مى‏كند، در رسول الله سرمشقى نيكوست)
 این آیه بازگوکننده حقیقی است که برخی اصلا به آن نمی اندیشند. هنگامی کسی که الگوی زیبایی ها می گردد بدون شک این زندگی این شخص است که الگو می گردد که باید به آن تاسی ورزید و به آن اقتدا کرد.

چگونه دعوت می کرد؟
 و به چه فرا می خواند؟
چه روشی را در ازای مخالفانش اتخاذ میکرد؟
با کسانی که به وی ایمان می آوردند چگونه برخوردی داشت؟
 هجرتش و جهادش و غیره... چگونه بود؟
نمازش را چگونه ادا می کرد روزه اش چگونه بود زکات وحج و سایر عباداتی را که انجام میداد به چه شکلی و کیفیتی بودند؟
چه روشی را با همسرانش برگزیده بود؟
با همسایگانش چگونه سلوک می نمود؟
هنگام جنگ چه رهنمودی های داشت؟
با اسیران چه برخوردی می کرد؟
 بدون شک این پرسشها و دههای دیگری مانند این  همه در چارچوبی داخل می گردند که ما مکلفیم که در این موارد از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیروی نماییم. بلکه پیروی ما از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نشانه صدق ایمان ما است.

قرآن کریم اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را نشانه محبت بنده با ربش قرار میدهد:
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)  آل عمران-٣١(بگو: اگر الله را دوست مى‏داريد، از من پيروى كنيد تا الله شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرزد و الله آمرزنده مهربان است)
در این آیه الله عزوجل نشانۀ محبت بنده باخود را در اطاعت از رسولش صلی الله علیه و آله وسلم نهاده است. اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نشانه محبت بنده با پروردگارش است و سبب مغفرت گناهان است در غیر آن این محبت دعوایی است دروغین، و زعمی است بی ارزش.

پس این اطاعت را چگونه انجام داده می توانیم؟
 بدون شک هنگامی که از زندگی مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آگاهی کامل داشته باشیم، در غیر آن اگر چنین امری در مقدور انسان نباشد پس (العیاذ بالله) الله ما را به امری مکلف گردانیده است که اصلا در مقدور ما نیست و یا اصلا حقیقیتی ندارد، در حالیکه این امر با حکمت الله عزوجل سزاوار نیست.
این چنین آیات کریمه در قرآن مجید خیلی زیاد اند که مومنان را مامور اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میسازد و بدون شک که این ماموریت متقاضی اوامر و نواهی و سلوکیات و روشهای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است که مومنان حقیقی مکلف به پیروی از آن می باشند تصور روشن از این امور که مبتنی برحقایق باشند نه اوهام وخیالبافی ها.

اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متقاضی تصور روشن از زندگی عملی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است:
بدون شک طاعت رسول صلی الله علیه و آله وسلم  متقاضی نگهداری سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از دستخوش تحریف و تغییر است آنچه را که الله عزوجل در قرآن کریم مژده اش را به مومنان میدهد:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر-٩ (بى گمان ما (ذكر) را فرو فرستاده‏ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم)
کلمه (ذکر) در آیه مذکور تنها مدلولی را که افاده می کند قرآن کریم نیست بلکه سنت را نیز مشمول می گردد (ذکر) در حقیقت وحی است که این وحی شامل قرآن کریم و سنت میگردد چون سنت در حقیقت وحی است. عبدالله بن المبارک رحمه الله هنگامی که به وی گفتند که چگونه احادیث موضوعه را بدانیم؟ گفت هستند علمای محقق ومتعمق و ماهری. و سپس این آیه را تلاوت کرد.
(این روایت را ابن کثیر رحمه الله در الباعث الحثیث وسیوطی رحمه الله در تدریب الراوی نقل کرده اند در این مورد به کتاب -الاحکام فی اصول الاحکام- از ابن حزم رحمه الله و وکتابهای -الصواعق المرسله- و-اعلام الموقعین- از ابن القیم رحمه الله وکتاب -الروض الباسم- از ابن الوزیررحمه الله مراجعه شود).
جایگاه سنت در شریعت اسلامی:
سنت در حقیقت یا تاکید کننده حکمی است که درقرآن کریم آمده است و یا تفصیل کننده حکم  قرآن کریم است که در قرآن کریم مجمل ذکر گردیده است اما سنت به تفصیل آن را بیان داشته است این چنین موارد را ما در قرآن کریم و سنت زیاد داریم مانند نماز و حج مسایل دیگری.
و یا اینکه آورندۀ حکم تشریعی مستقلی است که در قرآن کریم نداریم ماندد تحریم جمع در عقد نکاح میان عمه و برادرزاده و خاله و خواهرزاده. از اینرو علما اتفاق دارند که اگر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ثابت می گردد بدون شک در تطبیق همردیف قرآن کریم است.
اهداف منکران سنت:
کسانی که از سنت کلا انکار می نمایند بدون شک احمقانی بیش نیستند بلکه به گفته امام بزرگوار احمد بن حنبل الشیبانی رحمه الله گمراهتر از خران (چهارپایان) خود اند.
این هایی که آگاهانه از سنت انکار می نمایند بدون شک که اهداف شومی را دنبال می نمایند که اعلاترین آن نابودی اسلام عزیز است چون با سقوط  احتجاج به سنت دیگر خیلی از احکام اسلامی به سوی نیستی به راه می افتد نه نمازی و نه روزه ای و نه زکاتی و نه حجی و نه ونه ونه... البته ممکن است این اعمال صورت بگیرد اما نه به شیوۀ نبوی آن،  با این حالت آیا دیگر اسلامی باقی خواهد ماند؟
روشهای منکران سنت:
انکار از سنت تاریخ قدیمی دارد که به شیوه های مختلفی دشمنان قسم خوردۀ اسلام به آن متوسل شده اند.
تکفیر صحابه رضی الله عنهم و شتم و لعن این بزرگواران از وسیله هایی بود که دشمنان اسلام در برهه ای از زمان به آن روی آوردند البته این وسیله از وسایلی است که برخی شیادانی که جعبه های عاری از دلیل و برهان دارند، به آن متوسل می گردند.
با تکفیر صحابه می خواستند که روایات سنت را ساقط بسازند و در نتیجه قرآن کریم را کتابی جلوه دهند که اشخاصی (العیاذ بالله) کافر و دسیسه ساز و ماجراجو به ما نقل نموده اند پس این چنین ناقلان و با چنین اوصاف زشت!! چگونه می توان این ها را امین دانست؟
حتما آنچه را که نقل کرده اند دستخوش تحریف قرار گرفته است! چون طعن در ناقل طعن در منقول است. به این معنی که اگر ناقل خاین است پس منقول نیز از خیانت وی در امان نیست.
این شیادان در بسترۀ تاریخ به وسایلی مختلفی رو آورده اند تا شیادت شان را بپوشانند.
در قرن قبل، تلاشهای مذبوحانه را به راه انداختند. با اینکه این تلاشها در حقیقت نشخوار همان کتاب های خاورشناسان عقده ای بود (ابوریه) کتابی را می نویسد و ابوهریره رضی الله عنه را جولانگاه نشانه های ناشی از حقد و حسد و عقده های دورنی اش قرار می دهد.

عبدالحسین شرف الدین نیز در زمینه کتابی را می نویسد بلکه در نهایت گفتگوی مزعومی را تحت عنوان مراجعات می نویسد گویا با شیخ الازهر سلیم رحمه الله گفتگوی نموده است و در اخیر وی را متقاعد به پذیرفتن عقیده باطله اش گردانیده است؟! وی نیز در این کتاب  ابوهریره رضی الله عنه را مورد هجوم قرار میدهد.
این که چرا ابوهریره رضی الله عنه؟ جواب واضح است چون ابوهریره رضی الله عنه روایات خیلی زیادی دارد و سقوط ابوهریره رضی الله عنه در حقیقت سقوط این روایات وی است و سقوط احتجاج به روایات ابوهریره رضی الله عنه  اسقاط احکام شرعی است که این روایات ناقل آن است و بنابر این سقوط احتجاج ابوهریره رضی الله عنه سقوط احتجاج به سایر صحابه است.
اما چون این شیادان نتوانستند و نمی توانند بلکه هرگز نخواهند توانست، زیرا این وعدۀ پروردگار ما است و ما به وعدۀ پروردگارمان یقین داریم.
الله عزوجل برخی بندگان خود را توفیق می دهد که به یاوه گویی و چرندیات این شیادان رسیدگی کنند، پس امروز رو به حربه دیگری نمودند، امام بخاری رحمه الله را هدف می گیرند البته امام بخاری رحمه قبلا نیز آماج یاوه سرایی ها و خزعبلات این دشمنان کثیف بوده است اما مقام ایشان بالاتر از آن است که با این یاوه سرایی ها خدشه دار شود.

انکار از سنت موضوعیست که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت اسلامی را از آن برحذر داشته اند:
بدون شک که انکار از سنت فتنه عظیمی است که برخی ها به آن مبتلا گردیدند. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از این فتنۀ بسا بزرگ امتش را آگاه ساخته است که مبادا در دامش بیافتند
از ابورافع رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:" مبادا یکی از شما را در حالیکه بر تکیه گاهش تکیه داده است بیابم که هنگامی که امری از اوامرم که به آن امر کرده ام و یا از آن نهی داشته ام، به وی  می‌آید می گوید: نمی دانم آنچه را که در کتاب الله می یابیم پیروی می نماییم و اگر نیابم پیروی نمی نماییم".
(این حدیث را احمد و ابوداود وترمذی ابن ماجه وطحاوی رحمهم الله به سند صحیح روایت کرده اند).
مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه فرموده است: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:"آگاه باشید که به من قرآن کریم و مانند آن داده شده و آگاه باشید که به زودی مردی که (شکمش) سیر است و بر تکیه گاهش تکیه داده است می گوید: به این قرآن کریم چنگ بزنید آنچه را که از حلال در آن می یابید حلال بدانید و آنچه را که از حرام می یابید حرام بگردانید. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در ادامه فرمایند: پس آگاه باشید که بی گمان آنچه را که رسول الله حرام گردانید مانند آنچه است که الله آن را حرام گردانیده است....)
(این حدیث را ابوداود وترمذی و حاکم که آن را صحیح گفته است و احمد رحمهم الله به سند صحیح روایت کرده اند)

ابوهریره رضی الله عنه فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:"من دوچیز را در (میان) شما گذاشته ام مادامیکه به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نمی گردید، کتاب الله و سنتم. وهرگز این دو از یکدیگر جدا نمی‌گردند تا اینکه برمن در حوض وارد می‌شوند".
(این حدیث را مالک و حاکم رحمهما الله روایت کرده اند وحاکم رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است).
این احادیث که در حقیقت شمه ای از احادیث خیلی زیادی در زمینه است نشان دهندۀ فتنه ای است که برخی ها را در اختیار خود می گیرد.
 دربارۀ فتنۀ انکار سنت چه جالب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند. "شخصی که بر اریکه اش تکیه داده است وشکمش سیر است" که این همه دلالت براین دارد که این شخص و امثاله در گوشۀ آرامی خزیده اند از حال امت بی خبر اند می خورند ومی نوشند گویا برای همین خلق شده اند!! و هنگامی که کسی حدیثی را می خواند تا از حکم شرعی آگاه شود متکبرانه می غرد که ما فقط به قرآن عمل می کنیم در حالیکه دروغ می گوید زیرا اگر در این دعوایش صادق باشد بدون شک که فقط قرآن کریم کافی نیست و این کتاب الله است که ما را مکلف به پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مینماید.
انکار از سنت دو نوع است انکار کلی و انکار جزیی:
کسانی که کلا از سنت انکار می نمایند در جهان اسلام به قرآنی ها شهرت دارند، در پاکستان پرویزی ها نامیده می شوند چون راس این فرقه گمراه و کافر غلام احمد پرویز نام داشت. و وی از انکار جزیی به کلی می شتابد و دایره گمراهی اش را مکمل می گرداند.
نوع دوم انکار جزیی است که بنابر شبهاتی از بخشی از احادیث انکار می نمایند.
خیلی می شنویم که این حدیث مخالف عقل است یا مخالف علم جدید این را نمی پذیرم!! و یا اینکه با قرآن کریم در تضاد است و در این مورد به روایتی متشبث می شوند که گویا سنت را به قرآن کریم عرضه کنید اگر پذیرفت شما نیز بپذیرید و اگر از قبولش ابا داشت شما نیز ابا ورزید و یا عبارت های شبیه این عبارت.
این روایت در حقیقت حدیث نیست محدثان این روایت را از اختراع زندیقان می داند و امام شوکانی رحمه الله می گوید که ما همین روایت را به قرآن کریم عرضه کردیم اما قرآن کریم این را نپذیرفت، زیرا ما احکامی را در سنت می یابیم که در قرآن کریم نیست.
البته این فرقه با اینکه کلا و یکسره از سنت منکر نیستند اما بدون شک اگر بر همین منوال ادامه دهند و ادامه دهند بدون شک که به منکرین سنت ملحق می شوند. باید اینها از خودسری های در استبناط احکام شرعی جلوگیری نمایند و عقل خود را میزان همه عقل ها ندانند زیرا یکی از پیامد های این عقل ستایی شان این است که اصلا نباید به علم (جرح وتعدیل) ارزشی قایل شد، بلکه این عقل های این آقایان است که  صحیح را از سقیم تفکیک و مجزا می کنند؟!!

امیدوارم علمای کرام موضوع دفاع از است را ادامه  دهند.... 
نویسنده: احمد فارسی
------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:  به نقل از سنی نیوز با اندکی تصرف http://www.sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=10140 

islamtxt

0 نظرات:

ارسال یک نظر