آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم سنی بودند یا شیعه؟

آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم سنی بودند یا شیعه؟

متن سوال
نام و نام خانوادگی سوال كننده: ن- ک
تحصیلات: کارشناسی
کشور: ایران
متن سوال:
آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شیعه بودند یا سنی؟ اگر هیچ کدام و ما ایمان آورده به ایشان پس ما هم نبایید (سنی یا شیعی) باشیم چون پیرو آخرین پیامبر خداوند هستیم .پس این همه جدل بر سر چی؟

پاسخ اهل سنت :
 
پیامبر صلی الله علیه سلم نه شیعه بودند نه سنی ،ایشان مسلمان بودند
و تا وقتی که زنده بودند نیز کسی نمیتوانست با نام اسلام در برابرشان قد علم کند و فرقه جدیدی بسازد
نمیگویم که کوشش نکردند منافقان مسجدی ساختند اما رسول الله، آنرا ویران کردند
اما بعد از وفات ایشان فرقه ها پیدا شد
و رسول الله پیش بینی کرده بودند که امتشان به 73 فرقه تقسیم میشوند و این را نیز فرمودند که 72 فرقه در آتش داخل میشوند و فقط یک فرقه نجات میابد
ایشان مشخصات آن فرقه نجات یافته را نیز معلوم کردند و فرمودند:
«إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي» ( حدیث صحیح در سنن ترمذی)
بني اسراييل 72 فرقه شدند و امت من 73 فرقه میشوند. همه آنها درون آتش جهنم میروند جز یک ملت. پرسیدند: آنها کی هستند یا رسول الله؟
فرمودند : آنهایی که به سنت من و به روش اصحاب من باشند، نجات میابند.
در روایت دیگر فرمودند : امت نجات يافته، كساني هستند كه همراه با جماعت باشند
حالا در پاسخ به پرسشگر عزیز میگوییم که ما در وهله اول خود را مسلمان میدانیم، یعنی در بین خود نمیگوییم ما سنی هستیم میگوییم مسلمانیم.
اما در اجتماع، مشکل ما این است ان 72 فرقه دیگر هم خود را مسلمان می نامند پس اگر برای کسی که از اسلام قمه زنی شیعه ها را دیده ، بگوییم ما نیز مسلمانیم،او تصور خواهد کرد که ما هم قمه میزنیم.
لذا مجبوریم برای تمایز از شیعه، در محیط خارجی بگوییم ما سنی هستیم یا بطور کامل بگوییم : از اهل سنت و جماعت هستیم.
و این نام را از حدیث فوق گرفتیم.
اگر شما راهی بهتر برای تمایز دارید، بما نشان دهید تا ما نیز ،فقط خود را هم مسلمان معرفی کنیم و در عین حال ، از عوارض بدنامی آن در امان بمانیم (چون شیعه و غیر شیعه، نام پاک اسلام را با اعمال بد خود آلوده کرده اند )
بعضی ها سعی کردند بگویند ما نه سنی هستیم و نه شیعه، ما فقط مسلمانیم
اما وقتی دیدند مخالفان گناه فرقه های دیگر را بنام آنها مینویسند کم کم صاحب نام شدند
خود را قرانیان یا جماعت مسلمین یا تسلیم شدگان نامیدند یعنی صاحب نام شدند
تکرارا عرض کنم که برای تمایز از فرق دیگر ناچاریم نامی برخود بگذاریم

0 نظرات:

ارسال یک نظر