مناظره 50 میلیونی! و حماقت شیعه!
استاد محمد باقر سجودی

سنی نیوز:
اینروزها میان خبرها، خبری بود که بموضوع این مقاله مربوط است، خبر این بود که یک سنی به شیعه ها گفت:
ای شیعه ها اگر از بین شما کسی توانست امامت شیعه را از قران ثابت کند 50 میلیون بهش میدهم!
حرف پول و جایزه را پیش کشیدن، چالشی نبود که علمای شیعه بتوانند آنرا نادیده بگیرند و زیر سبیلی رد کنند! پس با وجود آنکه خیلی از علمای درجه اول شیعه ؛مثلآ سیستانی؛ اینروزها مناظره با سنی را تحریم و ممنوع کرده اند ، باز یکی از روحانیون شیعه گفت: بیا مناظره کنیم تا امامت شیعه را از قران ثابت نمایم!!
این حرکت شیعه ها و دعوت به مناظره، بی معنی و دلیل آشکاری بر باطل بودن مذهب شیعه است! زیرا فرض کنید من بگویم:
ای علمای شیعه هرکدام از شما اگر توانستید ثابت کنید در گذشته نزدیک مردی بنام روح الله خمینی وجود داشته و رهبر ایران شده! پس بیایید از من 50 میلیون جایزه بگیرید!!
طبعا این یک ادعای احمقانه است و ثابت کردن وجود خمینی و رهبری او، از آب خوردن هم ساده تر است و مخالفین به هزار دلیل میتوانند مرا رسوا نموده و حق دار جایزه شوند! پس نیازی به مناظره نیست!
بهمین ترتیب اگر کسی بگوید: هرکس توانست توحید یا نبوت یا معاد را از قرآن ثابت کند به او 50 میلیون جایزه میدهم!! بازجواب این سخن احمقانه این است که ما هزار آیه را با ذکر شماره آیه و شماره سوره نشان دهیم و نیازی به مناظره نیست!
به همین ترتیب،امامت پیش شیعه از اصول دین است! یعنی مثل توحید و نبوت و معاد است پس وقتی سنی میگوید: امامت را ثابت کن و 50 میلیون بگیر این باید راحت ترین کار برای شیعه باشد ! و شیعه باید روی مبل لم بدهد و پوزخندی بزند و هزار آیه قران را نشان دهد.
اما شیعه میگوید بیایید مناظره کنیم! چرا؟ چونکه جواب صریحی برای مهمترین دستور مذهب خود ندارد و میخواهد در مناظره با ترفندهای دانم و دانی، آسمان و ریسمان را بهم ببافد و با ربط دادن های جاهلانه ثابت کند که فلان آیه درباره امامت است مثلا نمونه ای از دلیل آوری شیعه اینهاست:
شیعه میگوید:
کلمه (امام) به معنای رهبر و زمامدار الهی به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن کریم تکرار شده است که مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (ص) از طریق شیعه و سنی مبنی بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر می باشند . برای نمونه یکی از آیات قرآن که کلمه امام در ‌آن آمده است ، سوره یس آ‌یه 12 می باشد: «وکل شییء أحصیناه فی امام مبین» و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده ایم .
جواب سني:
هرچند که حسابش درست نیست و کلمه امام بصورت 12 بارمفرد و 12 بار جمع در قران نیامده ولی حالا اگر فرض کنیم که سخنش درست است آنوقت باز ربطی به امامت شیعه ندارد مثلا در این آیه ذکر شده (امام یعنی کتاب) و اگر شیعه معنی میکند یعنی( هر چیز را در امام روشنگری ( امام شیعه )جمع نمودیم)
پس با این معنی 11 امام دیگر شیعه بیکار و عاطل میشوند!!!!!
و بعد قران میفرماید:
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيوْمَ الْقِيامَةِ لَا ينْصَرُونَ(القصص/41)
و آنها را امام های قرار داديم که به آتش (دوزخ) دعوت مي‌کنند؛ و روز رستاخيز ياري نخواهند شد!
پس شیعه چگونه میگوید کلمه ائمه اشاره دارد به عدد امامان؟!!! زیرا اگر منظور از این آیه از (ائمه) امامان شیعه باشد پس کار شیعه تمام است!!
ای خواننده، این است عقل علمای شیعه!! والله آدم سرش دود میکشد از این چرند گویی ها!! باور کنید گوینده این چرندیات یک آخوند است!!
باز شیعه میگوید:
و همچنین کلمه شیعه ومشتقاتش در قران ۱۲بار امده است (به شیعه دوازده امامی که دارای دین حق می باشند اشاره دارد)
و جواب سني:
ولی ای بدبخت بیا ببین آیه درباره شیعه چه میگوید:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ کساني که دین خود را پراکنده ساختند، و شیعه شدند، تو ای محمد در هیچ چیز با آنها نیستی! پس ای شیعه بدخت اگر منظور قران از 12 بار تکرار (کلمه شیعه) تو هستی! پس با آیه فوق چه میکنی؟!!
حالا برای خنده این سخن شیعه را هم ببینید:
كلمه شفاعت درقران ۱۳امده است كه به شفاعت امامان دوازده گانه و پیامبر با پذيرفتن واطاعت ومحبت به انان وبا اجازه خداوند صورت مي پذيرد البته شفاعت پیامبر(ص)و ائمه دوازده گانه شفاعت ديگران را مثل شفاعت پيامبران وشهدا وصلحا را ساقط نمي كند چرا كه ثبوت شي نفي ما عدا نمي كند بلكه اهميت پذيرفتن ولايت انها مهم مي باشدچرا كه كلمه شفعاء در قران (۵) پنج بار امده كلمه به صورت جمع امده به اهميت ۵ تن ال عبا اشاره مي كند.
پاسخ اهل سنت:
ببینید 13 بار را چگونه توجیه میکند میگو ید 12 امام و پیغمبر!! خوب پس فاطمه مگر معصوم نیست مگر حق شفاعت ندارد؟!! چرا در عدد 5تایی الله او را بحساب آورده در 13 تایی یادش رفته ؟!!!
ای خواننده دیدی شیعه چگونه از أيات قران براي اثبات مذهب خود مدد میگیرد؟؟ دیدی این روش مسخره را ؟ آیا قران کتاب معما و رموز اعداد است؟!! پس اگر اینطور باشد با همین قران میتوانی هرچه را ثابت یا نفی کنید مثلا ببینید شیعه برای اثبات 5 تن آل عبا از قران میگوید:
كه كلمه شفعاء در قران (۵) پنج بار امده كلمه به صورت جمع امده به اهميت ۵ تن ال عبا اشاره مي كند!! اين اثبات است!
اما حالا ببیند به چه آسانی میتوانم باطل بودن قضیه پنج تن را از قران بروش شیعه ثابت کنم: قران میفرمایید:
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيعُوقَ وَنَسْرًا (نوح/23)
و قوم نوح به یکدیگر گفتند: دست از اله های خود برنداريد (به خصوص) پنج تن «ود»، «سواع»، «يغوث»، «يعوق» و «نسر» را رها نکنيد!
پس این آیه بصراحت 12 امام و 14 معصوم شیعه بخصوص پنج تن آل عبا را نفی میکند!!
پس بروش شیعه قران کتاب هدایت نیست کتاب بکش بکش است که با هر عقیده ای کش و واکش میشود!! و هرکس میداند آنرا بسوی عقیده خود بکشد!!
این پناه بردن به رموز و اعداد ؛و رها کردن معنی واضح آیات؛ روش بهایی ها و روش رشادی ها و روش صوفی ها و روش هر فرقه باطل دیگر است! آنها چون قران بر خلافه عقیده شان است پس به بیراهه میروند و به همین شیوه چرند و پرند هذیان میگویند!!
جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
آری چون عقیده خود را حقیقت میپندارند! اما این حقیقت موهوم را در قران نیافتند، پس چنگ به دامان علم رمل و اسطرلاب و اعداد و خیالات و توجیهات زدند!!

0 نظرات:

ارسال یک نظر