آيا شيعه، منتظر آمدن مهدی است یا منتظر آمدن دجال؟ ( 1)احادیث صحیح بما میگویند در آینده ای نامعلوم، هم مهدی خواهد آمد هم دجال. این دو با هم خواهند جنگید، و مهدی دجال را شکست خواهد داد.
ما منتظر آمدن هیچکدام از آندو نیستیم، همانطور که پدران ما نیز منتظر نبودند، زیرا مهدی و دجال، در یک برهه از زمان؛ در آینده خواهند آمد و فقط در زمان خود نقشی ایفاء خواهند نمود و نه آنها کاری بما دارند، نه ما کاری به آنها. اما شیعه بخش مهمی از زندگیش را به مهدی وصل کرده، او گمان میکند که مهدی 12 قرن پیش متولد شده و تا حالا زنده است و از پشت پرده غیب، مدیریت جهان بعهده اوست.
شیعه از صفات کسی که منتظر آمدنش است نشانه های زیادی برشمرده.
ما که به صفات این شخص نگاه کردیم ، دیدیم او هرچند که نامش مهدی است، اما کارهایش دجال گونه است!

حالا دلایل ما را ببینید:
قرآن تنها سند دست نخورده الله در بین مسلمانان است، ما مسلمانها در هرچیز اختلاف داریم اما در متن قرآن به اندازه یک حرف یا نقطه اختلاف نداریم، ترتیب سوره ها و آیات را نیز عوض نکرده ایم.
حالا بنظر شما اگر مهدی بیایید چه میکند؟
معلوم است، او قرآن را عزیز خواهد داشت و حکمش را، قانون کشور میکند . و این محال است که مهدی درستی قرآن را ؛درستی تنها چیزی که هیچکس در آن اختلاف ندارد ( نه سنی ، نه شیعه) را زیر سوال ببرد.
اما اگر دجال، صاحب حکومت و مملکتی شود، سعی میکند صحیح بودن قرآن را زیر سوال ببرد ،و قرآن را بدور می اندازد، یا حداقل قرآن را عوض میکند ،یا اگر اینکار را نیز نتوانست، کوشش مینماید، ترتیب آنرا عوض نماید.
حالا ببینیم موعود شیعه، وقتی که بیایید، دجال وار عمل میکند یا مهدی وار؟از زبان خودشان بشنوید:
حدیث اول شیعه:
امام باقر فرموند:
قسم به الله، مثل اینکه دارم مهدی را میبینم که بین رکن و مقام در کنار کعبه دارد با مردم بیعت میکند، برای دینی جدید و کتابی جدید و اقتداری جدید که از آسمان نازل شده!! الغيبة للنعماني ص107.
توضیح اهل سنت:معنی این حرف این است که موعود شیعه، قرآن ما را (که در وقت مهدی ،قدیم و کهنه است)، بدور می اندازد و کتاب جدیدی را مقدس میکند و به مردم دستور میدهد از این کتاب جدید آسمانی، پیروی کنند ، پس از این کارش در میابیم که منجی شیعه، همان دجال است که برای رد گم کردن نام مستعار مهدی را برای خود انتخاب نموده است!
اگر باور نمیکنید حدیث دوم شیعه را بخوانید. که شاهد حدیث اول آنهاست اولی از زبان باقر بود دومی از زبان صادق:حدیث دوم شیعه:
2 -امام صادق فرموده: «هنگامی که قائم خروج کند امر تازه، و کتاب تازه و روش تازه و داوری تازه‌ای برپا می‌دارد ورایج می‌کند» [إثبات الهدی، شیخ حر عاملی، ترجمه احمد جنتی، دارالکتب الإسلامية ج 7 ص 83].
3 -امام باقرميگوید:"قائم ما قيام ميكند به دستورى نو وكتابى جديد وحكمى جديد" الغيبة از نعمانى ص 154 و220و167
4 - امام صادق گفته: "قائم به امرى غير از آنچه بوده است قيام ميكند" الغيبة از طوسى ص 283 و153 وبحار مجلسى 52/354

پاسخ اهل سنت
حالا سوال اینجاست که اگر موعود شیعه، قرآن را باطل میکند و آنرا امام خود نمیداند، پس بر اساس چه کتابی حکم میکند؟ نام این کتاب جدید او چیست؟
خود شیعه کم کم و نرم نرمک، جواب این سوال را هم میدهد جواب شیعه را ببینید:
حدیث شیعه:
1 -امام صادق میگوید ، دنیا به آخر نمیرسد تا آنوقت که مردی از نسل من ظهور کند و او بر اساس همان قوانینی عمل میکند که داود و آل داود عمل میکردند و اگر موضوع جدید و نویی باشد که حکمش در کتاب داود نبود، پس روح القدس حکم آنرا برای مهدی ما میاورد . الأصول في الكافي للكليني الجزء الأول ص397-398
2 - در اصول کافی از زبان امام جعفر صادق آمده است: همانا نزد ما مصحف فاطمه‘ هم هست و مردم چه می‌دانند که مصحف فاطمه‘ چیست؟ (راوی) گفت: گفتم: مصحف فاطمه‘ چیست؟ گفت: مصحفی است که سه برابر قرآن شما در آن هست و به خدا سوگند، حرفی از قرآن شما در آن نیست».
پاسخ اهل سنت:
پس شیعه معلوم کرد که موعود آنها، چه کتاب های را جانشین قرآن میکند، کتاب داود و آل داود را، و یک کتاب جعلی بنام مصحف فاطمه را، و هنر و فخر کتاب مصحف فاطمه در این است که مثل کتاب کارل مارکس، یک حرف از قرآن هم در آن نیست!!!!
اما چون نوشته های مصحف فاطمه باید با قوانین یهود مشابه باشد پس شیعه میگوید که مهدی ما به کتاب آل داود حکم میکند!!
خلاصه اینکه قرآن را به دور میاندازد و کتاب های دیگری را به مردم میدهد که در خانه های خود نگه دارند و تلاوت کنند!!
خب دوستان شیعه شما بگویید کسی که چنین کارهای را میکند، دجال است یا مهدی ؟
ظاهرا مهدی باید قرآن جد خود را گرامی بدارد نه اینکه زیر پا بیاندازد، پس او دجال است! پس کسی که شیعه منتظر اوست دجال است نه مهدی .
شیعه در دفاع از خود میگوید :اما آنچه که در روايت ذکر شده است کتاب جديد، مقصود قرآن جديدي نيست، بلکه همان قرآني است که توسط امير مومنان نوشته شده است- و در آن تمامي شان نزول ها، تاويل ها و نسخ ها و... ذکر شده است و قرآن موجود در آن همين قرآن، تنها قرار گيري آيات آن به ترتيب نزول است؛ اما تفاسير آن غير اين تفاسير موجود در دست اهل سنت است .
مهدي طبق معاني حقيقي قرآن عمل مي کند که براي بيشتر مردم ناشناخته است. و اين با آنچه ادعا کرده بودند که مهدي شيعه قرآن جديدي مي آورد منافات دارد .

پاسخ اهل سنت:
اولا: امام باقر و صادق بصراحت از کتاب جدید، سخن می‌گویند. اين تعبير شيعه با جمله صادق همخوانی ندارد، زیرا صادق نگفته: تفسیر جدید،
گفته: کتاب جدید!! را می‌خوانند.
دوما- ظاهرا عوض کردن جای سوره آل عمران با سوره توبه امر آنقدر مهمی نیست که امامان شیعه آن را به عنوان یکی از کارهای مهم امام زمان بشمار آرند و پی در پی یاد آوری نمایند و تازه امام باقر میتوانست خودش در یک حدیث ساده، ترتیب سوره ها و آیه ها را معلوم کند و شیعه بر اساس همان حدیث، قرآن را تلاوت نماید ! اینکه کار آسانی بود.
پس موضوع مهم تر از این هاست و شیعه نمیدانم چرا خودش را نیز فریب میدهد؟! و نمیدانم چرا بر نیت فاسد علمای سابقه خود پرده میاندازد؟!
شیعه میگوید: ترتیب فعلی قرآن درست نیست، در حالیکه بتازگی کشف شده یک نظم بزرگ ریاضی در این ترتیب سوره ها و آیات وجود دارد، که خود دلیل است که این ترتیب آسمانی است نه ساخته دست عثمان رضی الله عنه>
وانگهی اگر این ترتیب آیات و سور قرآن درست نمیبود، شیعه منتظر امام زمان نمیشد و قرنها پیش عوضش میکرد ، اگر بگویند شیعه از نحوء درست آن خبر ندارد، تا عوض کند زیرا امامان راز را بمردم نگفته اند

پس این گفته خود به این معنی است که:
( یا) این ترتیب مهم نیست
(یا) اگر مهم است پس امامان با محروم کردن مردم آز آن ،گناه بزرگی مرتکب شده اند.
(یا) الله انسانهای که قبل از ظهور مهدی به دنیا آمده و مرده اند را مردمی بی ارزش دیده و آنها را لایق هدایت ندانسته و راه هدایت را به آنها نشان نداده !!
حالا شیعه کدام (یا را انتخاب میکند ؟ خودش بگوید !!!
پس این توجیه شیعه بزبان عامیانه ماست مالی است
و موعود شیعه اراده ندارد در قرآن تغییراتی سطحی پدید آرد، بلکه میخواهد قرآن جدیدی بیاورد قرآنی غیر از این قرآن ، قرآنی که حتی یک حرف این قرآن در آن نیست.
پس منجی شیعه ها ، مهدی نیست، بلکه او همان دجال است.
و در حدیث ها آمده که همراه این دجال، 70000 یهود ازاصفهان نیز خواهند بود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر