سريه ابوبکر صديق به مقصد وادي القري در رمضان سال ششم هجرت


سريه ابوبکر صديق به مقصد وادي القري در رمضان سال ششم هجرت

سرية ابوبکر صديق- يا: زيدبن حارثه- به مقصد وادي القري، در ماه رمضان سال ششم هجرت. تيره‌اي از طايفة بني فزاره قصد ترور نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را داشتند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوبکر صديق را اعزام فرمودند. سَلَمه بن اَکوَع گويد: من همراه او بودم؛ وقتي نماز صبح را گزارديم، فرمان حمله داد؛ ما نيز حمله برديم و بر آنان شبيخون زديم. بر سر برکة آب آنان رفتيم، و ابوبکر هرکه را از آنان دريافت از دم تيغ گذرانيد. گروهي از آنان را ديدم که زنان و کودکان بسياري با آنان بودند. ترسيدم که پيش از من خودشان را به کوهستان برسانند. شتابان خود را به آنان رسانيدم و تيري افکندم که ميان آنان و قلة کوه فرود آمد. وقتي فرود آمدن آن تير را مشاهده کردند، ايستادند. در ميان آنان زني بود که امّ‌قِرفَه نام داشت و پوستين کهنه‌اي بر دوش داشت. دخترش نيز که يکي از زيباترين زنان عرب بود همراه او بود. آنان را با خود به نزد ابوبکر بردم. ابوبکر دختر ام‌قرفه را به من به عنوان جايزه داد. اما، من دست به جامه‌هاي او نزدم، زيرا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از پيش دختر ام‌قرفه را از ابوبکر خواسته بودند. آن حضرت وي را به مکه فرستادند، و در عوض او شماري از اسيران مسلمان را که در مکه دربند کفار بودند، آزاد کردند [1]. ام‌قرفه همان شيطانه‌اي بود که قصد ترور نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را داشت، و سي‌سوار را از خاندان خويش براي اين منظور آماده کرده بود؛ و سرانجام به کيفر خود رسيد و تمامي آن سي تن نيز به قتل رسيدند.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

[1]- نکـ: صحيح مسلم، ج 2، ص 89؛ بعضي مي‌گويند: اين سريه در سال هفتم روي داده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر