به اعتراف حوزه قم شبکه اهل بیت یهودیست!


استاد عبدالله حيدري
پنج شنبه 9 دسامبر 2010 - 18 آذر 1389 - 02:12:16 به وقت تهران

سنی نیوز: تا همین گذشته بسیار نزدیک شیعیان کاذب اهل بیت و مدعیان دروغین پیروی از اسلام ناب با مخفی شدن در پشت دیوار های تقیه و نفاق دم از وحدت و تقریب بین امت اسلامی و دفاع از قدس می زدند اما امروز که رسانه در اختیار گرفته اند علنا می گویند:
 قرآن کریم تحریف شده و عثمان ذی النورین رضی الله عنه نصف قرآن اصلی را سوزانده و آنچه امروز در اختیار ماست نصف قرآن اصلی است!!.
 می گویند نعوذ بالله  بزرگترین دشمن اسلام خلفای راشدین ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و امهات المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنهم بوده اند!!.
 می گویند عمر فاروق نعوذ بالله یهودی بوده است! و صدها دروغ و تهمت دیگری که ناشی از دلهای بیمار منافقان کینه توز و دشمن اسلام است.
 روند کلی دروغ پردازان همان تقیه و نفاق است اما تقسیم کار به گونه ای است که گاهی نمی توانند رسوایی های خود را پنهان کنند.
در کنار دهها شبکه ای که برای خشکاندن درخت اسلام فرافکنی می کنند بویژه سلام و ولایت و اهل بیت فارسی، اخیرا شبکه اهل بیت که آیت الله زنجانی واللهیاری هزاره در آن فعالیت دارند بخشی از عقاید پنهان روافض را آشکار کرد!.
طبعا دروغپردازانی که از روند نفاق پیروی می کنند و می خواهند همچنان بر چشم یک و نیم میلیارد مسلمان جهان خاکستر بپاشند و با دروغ پردازی و منافقت عقاید باطل خود را از مسلمانان پنهان کند، بر آشفته اند و باهمان روش همیشگی که بر علیه صحابه و اهل بیت و بزرگان اسلام و اهل سنت دروغ جعل می کنند!.
أخیرا برای تبرئه خود و مذهب سرتاسر دروغ  و خرافه خود شبکه اهل بیت خود را متهم به مزدوری امریکا می کنند! غافل از اینکه کار خیلی خراب تر از این است که با جعل یک دروغ بشود درستش کرد.
حجت الاسلام و المسلمین! محمد حسین نبوی معاون تبلیغ حوزه های علمیه در نشست معاونان تبلیغ و پژوهش حوزه های علمیۀ سفیران هدایت کشور! گفت: با فاش شدن اسنادی مشخص شد که امریکایی ها در راه اندازی شبکه اهل بیت دخالت داشته اند! و هدف از آن بد جلوه دادن شیعه بوده است!.
چند مطلب در اینجا قابل توجه است:
اول اینکه گوینده این سخن یک فرد غیر مسؤل نیست بلکه یک مسؤل رسمی و بلند پایه حوزه های علمیه است که مطلقا سخنش قابل اهمیت است!
دوم اینکه محل ایراد این سخن هم یک جلسه خصوصی و کوچک و بی اهمیت نبوده بلکه این سخن در جمع "سفیران هدایت کشور"! ایراد شده است.
سوم اینکه مناسبت این سخن هم عادی نبوده بلکه یک نشست رسمی معاونان تبلیغ و پژوهش حوزه های علمیه بود.
پس این سخن که آمریکای ها در راه اندازی شبکه اهل بیت دخالت دارند نه تهمت از سوی وهابیت است، و نه از سوی وهابی زده های شیعه، بلکه یک مسول رسمی بلند پایه اذعان و اعتراف می کند که طبق اسناد فاش شده این شبکه ای که تقریبا یکسال است بد ترین اهانت ها و تهمت ها را به اسلام و قرآن و پیامبر گرامی و صحابه، و اهل بیت و تمامی مقدسات اسلامی  روا می دارد با تحریک و بودجه و برنامه ریزی آمریکا روی کار آمده است!
این سخن بسیار قابل اهمیت است و برای تحلیل دقیقتر آن این مقاله کافی نیست! در اینجا فقط چند پرسش مطرح می کنیم که امیدواریم مسئولین محترم حوزه های علمی به آن پاسخ دهند؛ البته اگر پاسخی داشتند!
اول: صدها آیت الله و حجت الاسلام  و شخصیت  شناخته شده حوزه ای که رسما و علنا و بسیاری هم غیر رسمی با شبکه اهل بیت همکاری دارند نیز دست نشانده امریکا و اسرائیل هستند یا خیر؟!
دوم: با فاش شدن این اسناد آیا این احتمال را هم می توان وارد دانست که مذهب شیعه از اساس توسط یهود و دشمنان اسلام تأسیس شده یا خیر؟
سوم: مذهبی که امروز در عصر رسانه و در سایه حکومت امام زمان علماء و حوزه  های آن از امریکا دستور می گیرند چرا احتمال دیگر را نمی توان وارد دانست که از روز اول بانیان این مذهب از یهود دستور گرفته باشند تا ریشه اسلام را بخشکانند! و مردم مسلمان و پاک دلی را بفریبند؟!
چهارم: شخصیت معروف و شناخته شده ای همچون آیت الله زنجانی وقتی از این شبکه امریکایی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را یهودی می خواند چرا مخالفان شبکه اهل بیت یهودی بودن آیت الله رنجانی و دیگر حامیانی این شبکه را علنی نمی کنند؟!
پنجم: اگر هدف این شبکه به گفته آقای نبوی بد جلوه دادن شیعه است پس جلوه خوب شیعه کدام است؟ آیا عقایدی که در این شبکه مطرح می شود غیر از آن چیزی هست که در کتابهای معتبر شیعه وجود دارد؟! مگر شبکه اهل بیت ـ با تعریف شیعی آن ـ چیزی غیر مستند هم گفته است!
ششم: اگر اسناد فاش شده ای که شما در اختیار دارید واقعا آمریکایی بودن این شبکه را ثابت می کند پس چرا آنرا در اختیار عموم قرار نمی دهید تا اینکه همگان بفهمند و بدانند که اساسا امریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام سبب تفرقه بین امت اسلامی هستند؟!
هفتم: تقریبا تمام مسولان کشور از تاسیس و فعالیت شبکه اهل بیت خوشحال و خرسندند  و از تماسهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم با شبکه و مدیر نمایشی آن آقای اللهیاری مشخص می شود که حد اقل از مسولان و حوزه ای ها هیچ کسی با شبکه مخالفتی ندارد.
اهل سنت و شیعیان عاقل که به خطر این شبکه نفاق افکن واقفند می پرسند که آمریکایی خواندن این شبکه توسط شما چه دردی را دوا می کند؟ اگر واقعا چنین است که شما می گویید چرا جلو فعالیت آنرا در داخل کشور نمی گیرید؟! مگر آیت الله رنجانی و آیت الله میلانی و فالی و اصفهانی و دانشمند و سایرین از حوزه علمیه قم با این شبکه فعالیت نمی کنند؟ چند نفر تا حال به جرم فعالیت با این شبکه آمریکای دستگیر شده اند؟!
هشتم: اگر هدف شما شناسایی تفرقه افکنان است مگر شبکه سلام و ولایت دست کمی از شبکه اهل بیت دارند؟! آیا احتمال نمی دهید که همین امروز فردا اسناد دیگری مبنی بر امریکایی و اسرائیلی بودن شبکه های سلام و ولایت و ثامن و امام  حسین و غیره فاش شود؟!!.
نهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسناد گویاتری مبنی بر امریکایی بودن بعض مسئولان حوزه های علمیه فاش شود؟!!.
دهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسناد مهتری مبنی بر  امریکایی بودن و اسرائیلی بودن بعض منبری ها و ستاره های سیاه ماهواره ای فاش شود که با تفرقه افکنی در میان امت عذاب آخرت را برای خود می خرند؟!
یازدهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسنادی بسیاری مبنی بر آمریکایی بودن و اسرائیل بودن و یهودی بودن همین اداره زیر نظر جنابعالی فاش شود و خود جنابعالی شگفت زده شوید که آمریکا و اسرائیل چگونه توانسته اند کسانی را لباس روحانیت بپوشند و عمامه بر سرشان بگذارند و آنان را برای تفرقه در میان امت اسلامی اجیر کنند؟!!.
دوازدهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسناد مهمتری فاش شود و بسیاری از مراجع و آیات و حجج دیگر نیز شناسایی  شوند که به دستور امریکا واسرائیل در میان امت اسلامی تفرقه ایجاد می کرده اند؟!
سیزدهم: آیا احتمال نمی دهید که به زودی اسنادی فاش شود که نشان دهد بسیاری از مؤسسه های به ظاهر دینی و فرهنگی که زیر نظر بعضی آیات و مراجع  اداره می شود و با قافله هایی که همواره در داخل و خارج کشور بر راه می افتند و صحابه و اهل بیت پیامبر کرام صلی الله علیه وآله وسلم  را کافر و مرتد و منافق می خوانند و از شهادت فاطمه زهرا پهلوی شکسته ای وی و سقط محسن و غصب خلافت و فدک سخن می گویند همگی امریکایی و اسرائیلی و یهودی هستند که برای ایجاد  تفرقه در میان امت اسلامی تربیت می شوند؟!
چهاردهم: آری جناب نبوی از اینکه از فاش شدن اسناد آمریکایی بودن شبکه اهل بیت خبر دادید بسیار سپاسگزارند! اما برای معالجه زخم چرکین و متعفنی که شما از آن رنج می برید تنها فاش کردن این اسناد کافی نیست اجازه بدهید به عنوان آخرین پرسش از چهارده پرسش این مقاله (به عدد چهارده معصوم مظلوم) از جنابعالی بپرسیم  که آیا اسناد دیگری هم آماده افشا کردن دارید یا خیر؟!.
اگر خواستید از کانال امن تری فاش کنید دوستان ما در خدمت هستند اشاره بفرمایید تا برای وحدت حقیقی امت اسلامی دست در دست شما بگذارند.
والسلام علی من اتبع الهدی

0 نظرات:

ارسال یک نظر