نمازهاي نافله در شبانه‌روز1-   سنتهاي راتبه:
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «هر بنده مسلماني که غير از نماز فرض، دوازده رکعت در شبانه‌روز نماز بخواند خداوند برايش در بهشت خانه‌اي مي‌سازد، يا در بهشت خانه‌اي ساخته مي‌شود». (رواه مسلم).
دوازده رکعت بدين قرار است: 4 رکعت قبل از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از نماز ظهر، 2 رکعت بعد از نماز مغرب، و 2 رکعت بعد از نماز عشاء و 2 رکعت قبل از نماز صبح.
اي برادر عزيزم! آيا مشتاق خانه‌‌اي در بهشت نيستي؟ پس بر اين نصيحت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- محافظت کن، و دوازده رکعت غير از فرض ادا بکن.

2-   نماز (ضحي) چاشت:
ثوابش معادل 360 صدقه مي‌باشد چونکه بدن انسان متشکل از 360 استخوان و مفصل مي‌باشد، و بر هر کدام يک صدقه واجب است که در روز اداء نمايد، تا بدين صورت شکر اين نعمتها را بجا آورده باشد، دو رکعت نماز ضحي جايگزين همه آنها مي‌باشد.
نتيجه و فايده آن: چنانچه در صحيح مسلم روايت شده است از ابوذر -رضي الله عنه- پيامبر -صلى الله عليه وسلم- فرموده است: «در هر صبحگاه بر هر بندي از اعضاي يکي از شما صدقه‌اي لازم است، پس هر سبحان الله گفتن صدقه است، و امر به معروف صدقه است و نهي از منکر صدقه است، بجاي همه اين دو رکعت نماز ضحي (چاشت) کفايت مي‌کند». و از ابوهريره -رضي الله عنه- روايت شده است که فرمود: (دوستم حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرا به سه چيز وصيت نمود که تا زنده ام آن را ترک نخواهم کرد: روزه سه روز از هر ماه، نماز ضحي، و اينکه قبل از خوابيدن نماز وتر را بخوانم). (متفق عليه).

وقت آن:
ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب وقت آن آغاز مي‌شود تا ربع ساعت قبل از نماز ظهر.
بهترين اوقات اداي آن: هنگام شدت گرمي خورشيد است.
تعداد رکعت‌هايش: کمترين آن دو رکعت است.
حداکثر آن: 8 رکعت، و گفته شده محدود نيست.

3-   نماز سنت عصر:
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «رحمت کند خداوند بنده‌اي را که قبل از نماز عصر چهار رکعت نماز سنت بخواند». (رواه أبوداود و الترمذي).

4-   سنت مغرب:
حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «قبل از نماز مغرب نماز (سنت) بخوانيد».
بار سوم فرمود: «کسي که بخواهد». (رواه البخاري).

5-   سنت عشاء:
رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «ميان هر دو اذان (اذان و اقامه) نماز است، ميان هر دو اذان نماز است، ميان هر دو اذان نماز است در بار سوم فرمود: «براي کسي که بخواهد». (متفق عليه).

برگرفته از کتاب: بيش از 1000 سنت در شبانه‌روز
نويسنده: خالد الحسينان
مترجم: دکتر حسين تاجي گله‌داري


0 نظرات:

ارسال یک نظر