اولین نمایشگاه مجله اسلامی در ترکیهسنی نیوز: برای اولین بار در تاریخ ترکیه اولین نمایشگاه مجله اسلامی در استانبول برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 40 مجله اسلامی با توجهات و افکار و اندیشه های فکری مختلف شرکت دارند.
34.JPG

نماینده سنی نیوز که برای مشارکت در ایناولین نمایشگاه مجله اسلامی در ترکیه نمایشگاه دعوت شده بود، بر اهمیت مجله اسلامی و نحوه گسترش فعالیت آن، و راهکارهای بازاریابی، و میدانهای مختلف وروشهای فنی رسیدن به مخاطب سخنانی ایراد کرد. ایشان بر این نقطه که مجله اسلامی باید با جامعه و مشکلات و قضایای زنده روز هم گام باشد تأکید داشتند، و مجلاتی که در پیچ و خم قضایای مرده تاریخی، و فلسفی که در زیر خاک دفن شده و افکار و اندیشه های قرون وسطایی خود را گم کرده اند را تشویق کرد تا نحوه تفکیر خود را مورد بازرسی قرار دهند.آقای عبدالله زرار عضو هیئت مدیریه نمایشگاه
35.JPG

آقای عبدالله زرار عضو هیئت مدیریه نمایشگاه به سایت سنی نیوز گفتند در نظر دارند، نمایشگاهی جهانی برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کنند، و از مجلات اسلامی جهان بخواهند تا در آن شرکت نمایند.

در این نمایشگاه که از تاریخ 20 اکتبر شروع شده، و تا 24 اکتبر ادامه خواهد داشت، مجله های فکری و علمی در کنار مجله های کودک و زن و خانواده، و ادبیات و فرهنگ نیز شرکت داشتند.

آقای دکتر ابوبکر سیفیل مدیر کل مؤسسه دار الحکمت در یک جلسه بحث و بررسی به اسلام آقای دکتر ابوبکر سیفیل مدیر کل مؤسسه دار الحکمت و فرهنگ اسلامی و مفکران اسلامی و نقش آنان در ساختار جامعه فکری کنونی اشاراتی داشتند. ایشان بر این نقطه تأکید داشتند که جامعه اهل سنت همواره نقش اساسی را در شکل گرفتن فرهنگ و آزادی بیان و اسلام و بوجود آمدن تمدن جهانی داشته است.

ایشان اندیشه‫های نوین مطرح شده از سوی برخی غرب زدگان چون وحدت ادیان، و جر و بحثهای فلسفی در باره رفتن اهل کتاب به بهشت، را تفکراتی بی محتوا و پوچ دانسته، بر خط فاصل بین حق و باطل و مشخص کردن مرزهای فکری و دینی ترکیز داشتند.گوشه ای از نمایشگاه
36.JPG

دکتر ابوبکر مجله "رحلة" استاد عمر فاروق طوقاد و هیئت علمی ایشان را به عنوان یکی از مجله‫هایی که در ساختار آینده فکری ترکیه نقش بسزای خواهند داشت را مورد تقدیر دانست.

پس از نمایشگاه در جلسات عمومی پرسش و پاسخ قضایای اهل سنت ایران، و سیاستهای دشمنانه این کشور با همسایگان، و بخصوص تدخلات مرموز آن در ترکیه، و جنایتهای این کشور در عراق و افغانستان و یمن و سعودی، و سوء استفاده رسانه‫ای از فلسطین، و وعده‫های توخالی این کشور در قضایای غزه، و افکار و اندیشه های حاقدانه‫ی شیعه صفوی از سوی اندیشمندان، و مدیران مجله‫های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
38.JPG

0 نظرات:

ارسال یک نظر