خلع امان الله پادشاه افغانستان از سلطنت
زمان: 4 شعبان 1347 ه 14 ژانويه 1929 م

امان الله خان اولين امير از خاندان دراني است كه خود را پادشاه خواند اين خاندان در حدود دو قرن (1348-1163 ه.ق) بر افغانستان حكومت كرده بود. امان الله يازدهمين امير اين خاندان بود كه در سال 1338 ه بعد از پدرش حبيب الله خان كه در پي رد درخواست ملت براي هم پيماني با عثماني بر ضد انگليس و اصرار بر پشتيباني از انگليس به قتل رسيده بود به حكومت رسيد. امان الله كه از سرنوشت پدرش عبرت گرفته بود كوشيد كه خود را از سلطه و نفوذ انگليس برهاند. از اين رو روابط بين طرفين تيره شد و جنگهايي بين انگليسي ها و افغانها اتفاق افتاد و افغانها به رهبري محمد نادر خان- شاه بعدي در چند موضع بر انگليسي ها پيروز شدند و مناطقي را كه انگليسي ها اشغال كرده بودند باز پس گرفتند.

بعد از اين شروع خوب و مقتدرانه و پس از برقراري نظم و امنيت در كشور، امان الله خان به عشرت طلبي و خوشگذراني گرايش پيدا كرد ولخرجي ها ي او خزانه مملكت را تهي كرد از سوي ديگر وي كه از قدرت و محبوبيت محمد نادر خان نگران بود او را به بهانه سفارت در فرانسه به پاريس فرستاد. امان الله كه گويا گمشده مطلوب خود را در قامت اروپا ديده بود با شتاب به تقليد از تمدن و آداب و رسوم اروپايي ها روي آورد. او پيروي از اروپا را از خود و خانواده اش آغاز كرد. در اين راستا زنان خانواده اش را ملزم كرد كه حجاب از خود برداشته و لباس نازك بپوشند وي براي اينكه هزينه هاي اجراي افكار و برنامه هاي خويش را تامين كند،‌مالياتهاي جديدي بر ملت بيچاره افغان تحميل كرد كه اين باعث شد ملت بيش ازپيش از وي بيزار شود. امان الله خان در سال 1346 ه براي مدتي طولاني به اروپا رفت به زودي اخبار اعمال و مفاسد كه در اروپا مرتكب شده بود در افغانستان پيچيد و ملتي كه شديدا پايبند دين بود و زندگي سنتي داشت آگاه شد امان الله در بازگشت به افغانستان ملتش را در حالي يافت كه به شدت از او روي برگردانده و آشكارا از وي انتقاد مي كند. با وجود اين وي از تصميم خود برنگشت و به راه خود ادامه داد در اين راستا دستوراتي مبني بر ترك لباس افغاني و پوشيدن لباس اروپايي به جاي آن، صادر كرد و برهنگي و بي حجابي را ترويج نمود. بعلاوه وي چند دختر را بدون محرم براي تحصيل به تركيه فرستاد. اين اعمال وي باعث بروز آشوبهاي بزرگي در كشور شد و در گوشه و كنار مملكت ناآرامي هاي متعددي رخ داد تا اينكه يكي از راهزنان و دزدان بزرگ، معروف به «بچه سقا» از موقعيت سوء استفاده كرد و بر كابل دست يافت. امان الله خان مجبور شد به قندهار بگريزد و در آنجا به تاريخ 4 شعبان سال 1347 ه به نفع برادرش «عنايت الله» از سلطنت كناره گرفت و خودش به انگليس رفت تا بقيه عمر خود را در عيش و عشرت به سر ببرد.

مترجم: ابويحيي
مصدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر