"روز غدیر"! سیاه ترین روز در تاریخ اسلام است!


استاد عبدالله حيدري
سنی نیوز: حکما گفته اند: الحکم علی الشیء فرع عن تصوره، حکم بر چیزی ناشی از تصور آن است. این قاعده از نظر همۀ عقلا پذیرفته شده است، کسانی که بر روز غدیر حکم "جشن"! و "عید بزرگ اسلامی"! و "عید الله اکبر"! و "اکمال دین" و "اتمام نعمت" و "عید امامت و ولایت" و غیره می دهند علت و انگیزۀ چنین حکمی ناشی از این تصور است که در این روز واقعا یک حادثه مهم تاریخی و عقیدتی اتفاق افتاده و اولین امام از سلسله دوازده مفترض الطاعه به امر و دستور خداوند توسط پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم معرفی شده است!.
سبحانک هذا بهتان عظیم خدایا تو شاهد باش که این ادعای دروغ و بی دلیل را به نام تو و با امضای پیغمبر تو جعل کرده اند و چهارده قرن است که یک گروه سود جو و مصلحت طلب این دروغ بزرگ را تکرار می کنند و اینک میلیونها بنده غافل و بی خبر ترا نیز گمراه کرده و از بس به این دروغ شاخ و برگ داده و آن را تکرار کرده اند این بندگان ساده و پاک دل و بی خبر تو نیز به خاطر نام تو و دین تو و محبت تو و پیغمبر گرامی تو صلی الله علیه وآله وسلم به دام دروغهای این دروغ تراشان افتاده اند.
  متأسفانه این تصور امامیه نه تنها یک تصور مستدل که یک خیال و وهم و گمان بی ریشه و یک ادعای غلط و دروغ است. حق دارید بپرسید که طبق قاعده بالا حکم شما نیز که می گویید "روز غدیر سیاه ترین روز در تاریخ اسلام است" ناشی از چنین تصوری است پس چنانکه ادعای امامیه را خیال و وهم و گمان دانستید ادعای شما نیز می تواند چنین باشد!.
 پاسخ ما این است که کاملا درست است حق با شماست اما طبق ضابطۀ معروف «قرع الحجه بالحجه» حجت و برهان در برابر حجت و برهان، ما حاضریم با برهان و استدلال مبتنی بر قرآن و سنت و عقل سالم ثابت کنیم که ادعای ما درست است و ادعای امامیه نه تنها درست نیست که کذب محض و دروغ آشکار است.
مفاد بحث گسترده و عمیق و علمی و عقلانی که این طلبۀ کوچک شخصا طی 25 سال گذشته انجام داده ام و هزاران عالم و دانشمند و محقق دیگر در طول تاریخ چند صد سال گذشته انجام داده اند خلاصه اش این است که ادعای امامت و ولایت و عصمت و مهدی و خمس و تقیه و صیغه و غیره جز مشتی دروغ و تلبیس و مغلطه چیزی نیست!.
 بویژه موضوع مورد بحث ما که امامت است که گویا در روز عذیر خم یعنی 18 ذی الحجه سال دهم هجری اعلان گردیده در خوشبینانه ترین حالت یک دروغ آشکار و افسانه بی ریشه مبتنی بر وهم و گمان و خیال خام است!.
 ادعایی که بر اساس آن می گویند آسمان و زمین و جن و انس همه برای امامت آفریده شده و امامت از نبوت بالاتر و مهمتر و بهتر و افضل است! وامام از نبی و رسول افضل و برتر است! و انکار امامت کفر است! همچنانکه انکار نبوت کفر است و منکر امام و امامت کافر است! همچنانکه منکر نبی و نبوت و رسول و رسالت کافر است!.
 و خلاصه اینکه بدون امامت دین ناقص است! و بدون امامت  ایمان هیچکس قبول نیست! و بدون امامت از سعادت و بهشت خبری نیست!. پس آیا با عقل سالم جور در می آید که چنین عقیده ای با این اوصاف و تفاصیلی که عرض کردیم برای اثبات آن حتی کوچکترین آیه ای هم در قرآن کریم وجود نداشته باشد؟!
 از پشه و مگس و زنبور عسل و هدهد الاغ و گاو و گوسفند و میمون و سگ و خوک و غیره در قرآن سخن رفته باشد از تیمم و شکار و تجارت و میراث و ازدواج و غیره به تفصیل سخن رفته باشد اما برای اثبات امامتی که منکر آن کافر است! و انگیزه آفرینش آسمان و زمین و بهشت و دوزخ است و امامتی که از نبوت افضل وامامی که از پیامبر برتر و بهتر است! حی یک آیۀ کوچکی هم در قرآن وجود نداشته باشد؟!.
 کدام عقل سالم این دورغ شاخدار و ادعای گزاف را می تواند بپزیرد. این است علت اینهمه روده درازی در باره حدیث غدیر و 11 جلد کتاب غدیر و جشن غدیر و سایر پسوند و پیشنوندهای مربوط به آن که بدینوسیله روی مردم عادی تأثیر بگذارد و مرعوب شوند که اگر امامت و ولایتی نبود که برای یک حدیث آن یازده جلد کتاب نوشته نمی شد! و اما چرا "روز غدیر سیاه ترین روز در تاریخ اسلام است"؟!
قبل از پاسخ باید عرض شود که اصل روز غدیر سیاه نیست، بلکه مانند سایر روزهای سال کاملا سفید و روشن و طبیعی بوده است همانند حجر اسود که وقتی از بهشت آمد سفید بود اما گناهان بنی آدم آنرا سیاه کرد. روز غدیر نیز روز سفید و طبیعی بود روزی بود که پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم برای از بین بردن یک رنجش و کدورت کوچک که بین حضرت علی رضی الله عنه و مجموعه زیر دست ایشان در مأموریت یمن پیش آمده بود خواستند با ارشاد خطبه مختصری که بعدها در نتیجه سوژه سازی به خطبه غدیر معروف گردید  آن کدورت را از بین ببرند که بردند و همه چیز تمام شد.
 از آن روز یعنی 18 ذی الحجه سال دهم هجری تا پس از شهادت حضرت علی رضی الله عنه در سال 41 و شهادت حضرت حسین رضی الله عنه در سال 61 و دهها سال پس از آن هیچکس روز 18 ذی الحجه سال دهم هجری را به عنوان یک روز شاخص و اتفاق مهم نمی شناخت! اگر کسی به شمول خود حضرت علی رضی الله عنه و حضرت حسن و حسین و زین العابدین و باقر و صادق و سایر افراد و شخصیتهای اهل بیت چنین روز و چنین مناسبتی می شناختند قطعا از آن یاد می کردند و آنرا تجلیل می کردند اما چنین چیزی نبوده و نیست.
 کل مذهب شیعه اگر بدنبال ریشه یابی بیشتر نرویم به عنوان یک حزب سیاسی در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه در برابر حزب سیاسی پیروان حضرت معاویه بوجود آمد، لذا گفته می شد شیعیان علی و شیعیان معاویه یعنی پیروان علی و معاویه رضی الله عنهما.
 تحول این حزب سیاسی به یک فرقه عقیدتی و مذهب فقهی ریشه هایی دارد که این مقاله ظرفیت تحلیل أنرا ندارد. ادعاهای گزافی که در باره سند حدیث غدیر می شود خنده دارتر از ادعای امامت و عصمت است! یک آیة الله ماهر در دروغپردازی می نویسد:
 «یکی از علماء! می گوید در بغداد! و در دکان صحافی! کتابی! دیدم که پشت آن نوشته شده بود جلد 28 از اسناد حدیث شریف غدیر!! و پس از آن جلد 29 می باشد!! این مطلب حکایت از این دارد که 29 جلد کتاب فقط در باره اسناد این حدیث در آن زمان(؟!) نوشته شده بود!... در این عصر اخیر هم موسوعه شریف الغدیر تألیف شده است».
 این موسوعه شریف الغدیر از نظر بسیاری علماء یک کتاب شعر بی ارزش است آیة الله سید ابوالفضل برقعی نقل می کند که از آیة الله سید ابو الحسن اصفهانی پرسیده شد که آیا درست از پول خمس امام زمان برای چاپ کتاب الغدیر پرداخت شود؟! ایشان می فرماید:«کتاب الغدیر یک کتاب شعر است و شایسته نیست که از پول خمس امام زمان جهت چاپ کتاب شعر پرداخت شود!».
 کدام انسان عاقل باور می کند که برای یک موضوع هیچ و پوچ و یک دروغ و افسانه بی ریشه به اسم امامت و ولایت که حتی یک آیۀ کوچک هم در قرآن کریم برای اثبات آن وجود ندارد برای اثبات آن بوسیله یک حدیث حد اکثر حسن که در فضیلت حضرت علی رضی الله عنه آنهم در کتب اهل سنت آمده یکی بیاید و یازده جلد کتاب بنویسد!!! و یا بقول آن آیت الله محترم 29 جلد کتاب فقط در باره سند حدیث غدیر نوشته شود که چی بشود؟!.
اصلا بحث ما در این نیست بحث در این است که این آقایان که دروغ می تراشند و دروغ جعل می کنند وقتی کسی به آنها بگوید دروغ می گویید طلبگار می شوند که آقا ما و دروغ؟! ما که عمامه داریم حوزه داریم سی سال درس می خوانیم تا لقب و مدرک بگیریم ما که پیرو اسلام ناب و مکتب اهل بیت و فرقه ناجیه منصوره هستیم! ما و دروغ؟!
و اما علت اینکه غدیر را سیاه ترین روز در تاریخ اسلام نامیدیم:

1-    به دلیل اینکه دروغ است و از یک دروغ اینهمه معما ساختن و به آن پر و بال دادن و میلیونها مسلمان پاک دل و بی خبر را بر اساس آن سرکار گذاشتن و تمام امت اسلامی یعنی بیش از 93% مسلمانان جهان بشمول میلیونها عالم و دانشمند و محقق  را بر اساس آن کافر و گمراه دانستن! آن روز را سیاه نمی کند؟!
2-    به دلیل اینکه سبب تفرقه و اختلاف بین امت اسلامی شده است الزاما نه خود این روز ولی امامت و ولایتی که به این روز پیوند زده اند اولین و طولانی ترین و عمیق ترین اختلاف را در میان امت اسلامی بوجود آورده است.
3-    به دلیل اینکه سبب لعن و نفرین و کنیه و دشمنی با بهترین اولیاء و دوستان خداوند گردیده است، به بهانه غصب خلافت و امامتی که مدعی هستند در این روز اعلان گردیده بهترین اولیاء و دوستان خدا را کافر و منافق و مرتد می دانند، و هر صبح و شام به آنان لعن و نفرین می فرستند.
4-    به دلیل اینکه موجب قتل و کشتار صدها هزار مسلمان در طول تاریخ گردیده و هنوز هم ادامه دارد. در واقع امامت غصب شده ای که مدعی هستند در روز غدیر اعلان شده بود سبب اینهمه قتل و کشتار گردید و امروز نیز همین موضوع بهانه فتاوای تکفیری مفتیان و مرگ فروش و غلاة و روافض صفي منش گردیده که مسلمانان به خاک و خو کشیده شوند.
5-    به دلیل اینکه بر اساس به اصطلاح امامت غصب شده ای که در روز غدیر اعلان شده بود در بسیاری از کشورهای اسلامی تخم کینه و اختلاف و دشمنی کاشته می شود و یک باند ستون پنجم در میان جامعه اسلامی سازماندهی می شود و قلب و فکر و وژدان و تمام سلولهای بدن و مغز تک تک افراد منسوب به این باند پر از کینه و دشمنی و لعن و نفرین نسبت به صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم(به جز یک خانواده 12 نفری) می گردد که جز سب و دشنام و لعن و نفرین صحابه و ازواج مطهرات مشغله دیگری ندارند.
6-    به دلیل اینکه بر اساس ادعای غصب امامت اعلان شده در همین روز و سایر مناست های کاذب و جعلی دیگر دو عید بزرگ مسلمانان در جوامع شیعی کاملا کمرنگ و بی محتوا گردیده و بخصوص در این سالهای اخیر عید فطر و عید أضحی نسبت به عید غدیر و عید نوروز اصلا عید به حساب نمی آیند! و شبیه ماتم هستند.
7-    به دلیل اینکه در این روز بدترین اهانت ها به جامعه اهل سنت ایران وجهان روا داشته می شود و وقاحت را به جایی کشانده اند که این روز سیاه را به اهل سنت هم تبریک می گویند! جعل و دروغ و تحریف حقایق و مسخره کردن دین و آئین و شریعت و نصوص وحی کم بود که حالا نوبت مسخره کردن امت اسلامی رسیده که آیات عظام و تئوریسین های کینه پرور و سودجو به پیروان شان دستور می دهند که به بهانه این روز سیاه به دوستان و آشنایان اهل سنت شان تبریک بگویند! واقعا وقاحت و بی حیایی حدی دارد!.
8-    دردناکتر و وقیحتر این است که دامنه سیاه بازی را تا آنجا گسترش داده اند که مدعی هستند غدیر سبب وحدت امت اسلامی می گردد! و شما برای ایجاد و نهادینه کردن پایه های وحدت از فرصت عید غدیر استفاده کنید!.
9-    به دلیل اینکه روز غدیر یکی از معدود مناسبتهایی است که شکلات و شیرینی تقسیم می کنند، که بخش دیگری از همان سوژه تحقیر آمیز تئوریسین های کینه پرور است، اینکه بین خودشان شیرینی تقسیم کنند یا هر چیز دیگری به خودشان مربوط است اما به اهل سنت به این مناسبت سیاه و متعفن که بوی تعفن تفرقه و کینه و دشمنی از آن موج می زند دهن کجی دیگری به اهل سنت است که به فرموده علمای اهل سنت اینگونه شکلات و شیرینی یا هر خوردنی دیگری را خوردن حرام است بکله از بدترین نجاستهاست زیرا از دوحال خالی نیست یا نذر است و یا علامت خوشحالی که هر دو حرام است نذر برای غیر خدا به اتفاق تمام مفسران حرام قطعی است در ذیل آیۀ کریمه (و ما أهل لغیر الله به) همه مفسران می نویسند که آنچه نام غیر خدا بر آن گرفته شود یعنی برای غیر خداوند نذر شود چه ذبح شود و چه نشود چون نذر برای غیر خداست حرام است. و اگر به علامت خوشحالی باشد به دلایلی که عرض شد حرام است.
10-                       نکته پایانی اینکه متأسفانه به این بهانه به بعضی علمای اهل سنت هدایایی تقدیم می کنند!!! که این از همه دردناکتر و مسخره تر است مثل این است که ناموس کسی را به زور به عقد کسی دیگری در آورند و شوهر اول را نیز برای شام ولیمه همسر غصب شده اش دعوت کنند!
اینهمه دروغ و تهمت و تلبیس و لعن و نفرین و دهن کجی کم است که اهل سنت و علمای اهل سنت را هم در این بازی مسخره خود شریک می کنند و تازه انتظار هم دارند که بعضی سنی های اثناعشری این روز سیاه را به آنان تبریک بگویند! البته چند نفری هستند که آخرت خود را به دنیای دیگران فروخته اند و چنین می کنند!.
 اما این واقعیت است که هیچ فرد سنی چنین ملانما و مولوی نما و عالم نمایی را که عید سیاه غدیر را به هر حجت و بهانه ای تبریک بگوید یا بپذیرد به هیچ عنوان عالم که هیچ سنی هم قبول ندارند. جامعه اهل سنت از چنین لکه های ننکی بیزار است، سنی اثناعشری خطرش نه از شیعیان عادی که از روافض غالی هم بیشتر است- خداوند خاتمۀ همه ما را بخیر بگرداند.
پیام اهل سنت به برادران شیعه و خواسته مشروع و برادرانه ما این است که ما و شما قرنها با هم زیسته ایم و خواهیم زیست همچنانکه در گذشته مشکلی وجود نداشته در آینده هم نخواهد داشت عقیده هر کس هر چند هم مخالف ما باشد برای خودش محترم است اختلاف نظر طبیعی است اینکه ما با شما و شما با ما در عقیده و فقه اختلاف داریم حقیقت است بوده و خواهد بود .
 اما مصلحت اسلام و مسلمین و وحدت امت اسلامی تقاضا می کند که همچون گذشته عقاید هر کس در محدوده جامعه و خانواده خودش منحصر باشد و لازمه چنین امری این است که مچ دست و لجام زبان و قلم تفرقه انگیز روافض کینه جو و عقده پرور و ماجراجو را بگیرید و نگذارید اینها سخنگو و سکاندار کشتی تشیع باشند که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود قطعا آتش گیره این جنگی که برایش زمینه سازی می کنند همه ما و شما و فرزندان و خانواده های ما و شما خواهد بود.
لذا از علمای خیرخواه و معتدل و نخبگان و روشنفکران و اقشار مختلف شیعیان دردمند جامعه  برادرانه و مصرانه تقاضا داریم  که برای خوشنودی خداوند و مصلحت اسلام و مسلمانان بویژه ملت عزیز ایران موضع خود را در برابر این افراطگرایی  و تندروی دشمنان وحدت که دانسته یا ندانسته آب به آسیاب دشمن می ریزند را روشن کنید و نگذارید که با اکثریت مطلق امت اسلامی در جهان بی خود و بی جهت جبهه باز کنند که اینکار احمقانه خواسته دشمن مشترک است. هیچ سنی نیامده و نخواهد آمد داخل حوزه و خانه و محله شما که جلو عقاید شما را بگیرد اما نگذارید که سفهای بی خرد و ماجراجو آتش فتنه را دامن بزنند که دود آن چشم همه را کور و آتش آن ریش همه را خواهد سوخت.
به امید پیروزی و بهروزی اسلام و مسلمین در سراسر جهان.

0 نظرات:

ارسال یک نظر