چگونه برای جلب محبت شوهرتان را جادو کنید؟


چگونه برای جلب محبت شوهرتان را جادو کنید؟
 
سایت عقیده نت
 
این نسخه‌ای مجرب و سحر‌آمیز برای خواهران محترم است که عمل به این نسخه بطور قطع و یقین مشکل عدم محبت و علاقه شوهرانشان را برطرف خواهد کرد و دیگر نیازی نخواهد بود که خواهران پول خود را به شیادان و فالگیران و جادوگران بدهند.

* صالحه باش و خداوند را در هر حال اطاعت کن.

* از خانه بدن اجازه شوهر خارج نشو.

* همواره متبسم و خندان و گشاده‌رو باش.

* همواره از شوهر راضی و شکرگزار زحمات او باش.

* خوش برخورد و خوش‌ اخلاق باشت.

* از خانه بدون پوشش و حجاب بیرون نرو.

* صدایت را بر شوهرت بلند نکن.

* بر فقر و نداری شوهر صبور و بر غنا و پول او شاکر باش.

* شوهر را به دیدار مادر و خویشان او تشویق کن.

* همواره در گفتارت صادق و از دروغ پرهیز کن.

* نمازهای فرض را همیشه به موقع انجام بده.

* به یاد داشته باش که شوهر، آقا و از تو برتر است.

* اگر از روی خشم به تو پرخاش کرد تو بد اخلاقی نکن.

* موقع دعوت او به همبستری انکار نکن.

* به نظافت ظاهر خود توجه خاص داشته باش.

* سخنان خانه و اسرار او را فاش نکن.

* احترام والدین و خویشاوندان شوهر را داشته باش.

* تندخو، فحاش و بد زبان مباش.

* اگر چیزی خواستی و گفت نه؛ زیاد اصرار نکن.

* موقع بیرون رفتن شوهر امانتدار باش.

* فرزندان او را خوب تربیت کن.

* دلسوز جان، مال و ایمان شوهر باش.

* به موقع، غذای شوهر را آماده کن.

* دقت کن که شوهرت کدام غذا را بیشتر دوست دارد، آن را آماده کن.

* محبت خود را با زبان برای شوهرت بازگو کن.

* صبح زود صبحانه را آماده و شب بستر را برایش پهن کن.

* از اینکه یک خطا را چند بار تکرار ‌کنی، بپرهیز.

* چون شوهر با تو سخن می‌گوید خود را مشغول به کار دیگری نکن.

* به مادرت تذکر بده که احترام شوهرت را حفظ کند.

* همواره کتاب‌های اخلاقی و دینی را مطالعه کن تا حقوق شوهر را بدانی.

* از اینکه با آرایش از خانه خارج شوی بپرهیز.

* وقتی بیرون می‌روی به شوهرت بگو خانه فلان کس می‌روم تا گمان بد نکند.

* از رفتن پیش جادوگر، تعویذنویس، رمال و غیره پرهیز کن.

* اگر شوهر از تو ناراحت شد، نگذار بیش از یک روز ناراحتی او طول بکشد.

* اگر اخلاق او بد است او را پیش دوستان و خانواده‌ات رسوا نکن.

* هرگز، هرگز، دعوای شوهر را برای مادرت بازگو نکن زیرا دعوای زن و شوهر امری طبیعی است و به زودی به دوستی مبدل می‌شود.

* اگر از او ناراضی هستی به گونه‌ای که ناراحت نشود به او گوشزد کن.

* اگر به تو اجازه خروج از منزل را نداد، زیاد اصرار نکن.

* اخلاق و ثروت مردان دیگر را به رخ او نکش.

* متوجه باش که خواسته‌هایت را به موقع از او بخواهی (وقتی که خوشحال و سرحال است).

* اگر خطایی از او سر زد فوراً معافش کن.

* از اینکه مدام جلوی درب منزل بایستی پرهیز کن.

* چیزی که در طاقت و توانایی شوهرت نیست از او طلب مکن.

* بدون اجازه او روزه نفلی نگیر.

* امر و دستورات او را اجرا کن.

* قبل از خواب مسواک و عطر و آرایش کن.

* موقعی که در خانه نیست بیگانگان را به خانه راه نده.

* بدون اجازه او مالش را خرج نکن.

* مرد بیگانه را نزد شوهرت ستایش نکن.

* اگر شوهرت دیر به منزل آمد اگر تلفن همراه دارد از احوال او جویا باش.

* وقتی ناراحتی دارد، او را دلداری داده و امیدوارش کن.


www.aqeedeh.net

0 نظرات:

ارسال یک نظر