درخشش نور: الله…الله، پروردگار من است؛ با او هيچ كسي را شريك نمي‌كنم.شمش پنجم: تنبلي، برادر شكست است.


أعزّ مكان في الدّنا سرج سابح
و خير جليس في الزمان كتاب
«بهترين جا در دنيا، زين اسب زنده و تيز‌پا است و بهترين همنشين، كتاب مي‌باشد».
خواهرم! تو را توصيه مي‌كنم كه همواره كار كن و به تنبلي و سستي تن مده و بيكار مباش، بلكه برخيز و خانه يا كتابخانه‌ات را درست و مرتب كن و وظيفه‌ات را انجام بده؛ يا نماز بخوان و يا قرآن تلاوت كن و يا به مطالعه‌ي كتاب مفيدي بپرداز و يا به نوار مفيدي گوش بده يا با همسايگان و دوستانت بنشين و با آنها در مورد كارهايي كه شما را به خدا نزديك مي‌كند، گفتگو كن، آن‌وقت است كه به ياري خداوند، احساس سعادت و آرامش و شادي مي‌كني… خواهرم! از بيكاري به شدت برحذر باش و هرگز بيكار منشين؛ زيرا بيكاري باعث مي‌شود تا غم‌ها، وسوسه‌ها و ترديد‌ها و ناراحتي‌ها، به تو هجوم بياورند. تنها چيزي كه اين موارد را بر‌طرف مي‌كند، كار است.
خواهرم! به نظافت و ظاهر و زيبايي‌ات توجه كن، خانه‌ات را عطرآگين نما، اتاقت را مرتّب كن و رفتار و اخلاقي خوب با شوهر و فرزندان و برادران و خويشاوندان و دوستانت داشته باش؛ به نشان رضامندي از آنها، لبخندي بزن و آنان را دوست بدار.
خواهرم! تو را از گناهان بر‌حذر مي‌دارم؛ زيرا گناهان سبب اندوه و ناراحتي مي‌شوند، به خصوص گناهاني كه در حوزه‌ي زنان زياد انجام مي‌گيرند؛ از قبيل: نگاه‌كردن به نا‌محرم، بي‌حجابي، تنها نشستن با مرد بيگانه، نفرين كردن و ناسزا گفتن و غيبت ديگران، ناسپاسي شوهر و احترام نگذاشتن به او؛ اينها گناهاني هستند كه زنان، به كثرت مرتكب مي‌شوند مگر زناني كه خدا بر آنها رحم نموده و آنان را از اين گناهان دور كرده است.
پس خواهرم! از اين گناهان كه سبب خشم خداوند مي‌شوند بپرهيز و از خدا بترس و تقوي الهي را پيشه كن زيرا تقواي الهي، ضامن سعادت و خوشبختي تو است.

تابش نور: خواهرم هر‌گاه غم‌ها روي آوردند و ناراحتي‌ها زياد شدند، بگو: «لا اله الا الله»
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر