اسمهایی از اهل بیت به نام‌های اصحاب پیامبر صلي الله عليه و سلمنوشته‌ي: ابو معاذ سيد بن احمد بن ابراهيم اسماعيلي

ابوبکر رضي الله عنه

هر انسان عالم و جاهل اعم از شیعه و سنی می‌داند ابوبکر صدیق، اسمش عبدالله و خلیفه پیامبر خدا صلي الله عليه و سلم  است. لذا هیچ عاقلی شک ندارد هر کس اسم پسرش یا کینه ی خودش را ابوبکر بگذارد بخاطر محبت او و سایر اصحاب رضي الله عنه  و در رأس آنها ابوبکر صدیق بوده است.

کسانی از اهل بیت که نامشان ابوبکر بوده است:

1- ابوبکر پسر علی‌بن ابی‌طالب

او همراه امام حسین در کربلاء شهید شد و مادرش لیلی دختر مسعود النهشلیه است.
«الارشاد» شیخ مفید (ص 186-248)، تاریخ یعقوبی فی اولاد علی و منتهی الآمال شیخ عباس قمی (1/261) او می‌گوید اسمش محمد و کینه‌اش ابوبکر است «و محمد یکنی بابی بکر ...» (1/544). «بحارالانوار مجلسی» (42/120).

2- ابوبکر پسر حسن‌بن علی بن ابوطالب

او همراه عمویش حسین در کربلاء شهید شد. شیخ مفید در «الارشاد» (ص 248) نام او را جزو کشته شدگان کربلاء ذکر کرده است. «تاریخ یعقوبی فی اولاد الحسن» و «منتهی الآمال» شیخ عباس قمی (1/544) در باب استشهاد فتیان بنی هاشم فی کربلاء.

3- ابوبکر علی زین‌ العابدین

کنیه علی زین‌العابدین بن حسین ابوبکر بوده است. بسیاری از علماء شیعه امامیه آن را ذکر کرده‌اند به کتاب «الانوار النعمانیه» جزائری مراجعه شود.

4- ابوبکر علی‌الرضا پسر موسی کاظم پسر جعفر صادق

کنیه امام رضا ابوبکر بوده است. این موضوع را نوری طبرسی در کتابش «النجم الثاقب فی القاب و اسماء الحجّه‌الغائب» آورده است. او در این کتاب می‌گوید : «14- ابوبکر و هی احدی کنی الامام رضا کما ذکرها ابوالفرج الاصفهانی فی مقاتل الطالبین».
«14- یکی از کنیه‌های امام ‌رضا ابوبکر است که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین آنرا ذکر کرده است».

5- ابوبکر محمدمهدی منتظر بن حسن عسکری

یکی از اسم‌های مهدی منتظر که شیعه معتقد است بیش از (1100) سال پیش به دنیا آمده ابوبکر است. این موضوع را نوری طبرسی در کتابش در لقب شماره 14 ذکر کرده است.
این سؤال مطرح است که چرا مهدی منتظر شیعه امامیه به ابوبکر ملقب و یا کنیه‌دار می‌شود؟!!

6- ابوبکربن عبدالله بن جعفربن أبی طالب

صاحب «انساب الاشراف» (ص 68) می‌گوید : «عبدالله پسر جعفر بدنیا آمد و ابوبکر همراه حسین کشته شد و مادرشان الخوصاء از قبیله ی ربیعه می باشد» و خلیفه بن خیاط در تاریخش (ص 240) در بحث نام کسانی از بنی‌هاشم که در معرکه حرّه کشته شده‌اند نام او را ذکر نموده است.

عمر رضي الله عنه

بی‌شک یکی از اصحاب پیامبر صلي الله عليه و سلم ، عمربن خطاب بوده است و هر کس این نام را برگزیند به خاطر به فال نیک گرفتن عمربن خطاب است.

(کسانی که نامشان عمر بوده است.)

1- عمرالأطرف پسر علی‌بن أبی طالب

مادرش ام حبیب الصهباء التغلبیه از اسیران جنگ با مرتدان است.
نگا : «سر السلسله العلویه» ابونصر بخاری شیعی (ص 123) در بحث نسب عمر الاطرف و «منتهی الامال» عباس قمی (1/261) او می‌گوید : «عمر و رقیه کبري با هم دو قلو بوده‌اند» و «بحارالانوار» مجلسی (42/120).

2- عمر پسر حسن بن علی‌بن ابی‌طالب

مادرش ام‌الولد بود که با عمویش حسین در کربلا شهید شد. «عمده‌الطالب» ابن عنبه حاشیه ص 116، تاریخ یعقوبی ص 228 در بحث اولاد حسن.
یعقوبی در تاریخش می‌گوید : «حسن هشت پسر به نام‌های حسن، زید، عمر، قاسم، ابوبکر، عبدالرحمن از مادران متفاوت و طلحه و عبدالله داشت».

3- عمر الاشرف پسر علی زین‌العابدین بن الحسین

مادرش ام الولد و لقبش الاشرف بود چون عمر پسر علی‌بن ابی‌طالب لقبش الاطرف بود. «الارشاد» شیخ مفید (ص 261) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 223). ملقب به الاشرف شد چون از حسین و حسن بود اما عمرالاطرف از یک طرف و آن هم پدرش علی‌بن ابی‌طالب بود.

4- عمر پسر یحیی بن حسین ‌بن زید شهیدبن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب

ابن عبیدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر طیّار (ص 359) نام او را ذکر کرده است.

5- عمر پسر موسی کاظم‌بن جعفر صادق

ابن الخشاب در بحث فرزندان موسی کاظم نام او را آورده است او چنین می‌گوید : «بیست پسر که عمر و عقیل در میان آنها بود و هجده دختر» به کتاب «تواریخ البنی و الآل» محمدتقی تستری مراجعه شود.

عثمان رضي الله عنه

خلیفه سوم عثمان‌بن عفان ذوالنورین همسر دو دختر پیامبر خدا صلي الله عليه و سلم  رقیه و ام کلثوم شهید بود.

کسانی که نامشان عثمان بود عبارتند از :

1- عثمان پسر علی‌بن ابی‌طالب

او در کربلا همراه حسین و مادرش ام‌البنین دختر حزم وحیدیه کلابیه شهید شد. «الارشاد» شیخ مفید (ص 186-428) و «اعیان النساء» شیخ محمدرضا الحکیمی (ص 51) و «تاریخ الیعقوبی» در بحث اولاد علی و «منتهی الآمال» (1/544) و التستری فی تواریخ النبی و الآل (ص 115) در بحث فرزندان امیرالمؤمنین.

2- عثمان پسر عقیل‌بن ابی‌طالب

بلاذری در «انساب الاشراف» (ص 70) می‌گوید : «از جمله پسران عقیل ... عثمان است»

عائشه رضي الله عنها

عائشه دختر ابوبکر صدیق و همسر حضرت محمد صلي الله عليه و سلم  است. در میان اهل بیت ملاحظه می‌شود اگر یکی از آنها پسران زیاد ولی تنها یک دختر داشت و نام او را عائشه می‌گذاشت. قطعاً او با رغبت فراوان تنها دخترش را به نام عائشه نام‌گذاری می‌کرد!!؟
حال اگر علمای شیعه جوابی دارند آن را ابراز کنند.
پروردگارا راه درست را به ما الهام کن.

(کسانی که اسمشان عائشه است عبارتند از :)

1- عائشه دختر موسی کاظم ‌بن جعفر صادق

او از دختران موسی کاظم است این امر را بسیاری از علماء شیعه از جمله شیخ مفید در «الارشاد» (ص 303) و ابن عنبه در «عمده‌الطالب» حاشیه (ص 266) و نعمه‌الله جزائری در «الانوار النعمانیه» (1/380) ذکر کرده‌اند.
می‌گویم : دلیل محبت بیش از حد اهل بیت به ام‌المؤمنین عائشه این است که موسی کاظم هفتاد و سه پسر و فقط یک دختر داشت که نام او را عائشه گذاشت.
صاحب «انوار النعمانیه» (1/380) می‌گوید : «تعداد فرزندان او هفتاد و سه پسر و یک دختر است : امام رضا و ... و ... و عائشه».
گرچه در تعداد اولاد او اختلاف وجود دارد اما آنچه مورد اتفاق است این است که دختری به نام عائشه داشته است. ابونصر بخاری می‌گوید : «موسی کاظم هجده پسر و بیست و دو دختر داشته است» «سر السلسله العلویه» (ص 53).
تستری در تواریخ‌النبی و الآل اسم هفده دختر را آورده است «فاطمه کبری، فاطمه صغری، رقیه، رقیه صغری، حکیمه، ام ابیها، ام کلثوم، ام سلمه، ام جعفر، لبانه، علیه، آمنه، حسنه، بریهه، عائشه، زینب و خدیجه» تواریخ النبی و الآل (ص 125-126).

2- عائشه دختر جعفربن موسی کاظم بن جعفر صادق

عمری در المجدی می‌گوید : «به پسر جعفربن موسی کاظم بن جعفر صادق الخواری گفته می‌شود. او و هشت دختر از یک ام ولد هستند. آنها عبارتند از : حسنه، عباسه، عائشه, فاطمه کبری، فاطمه صغری، اسماء، زینب، ام جعفر ...».
«سر السلسله العلویه (ص 63) حاشیه محقق»


3- عائشه دختر علی‌الرضابن موسی کاظم

ابن خشاب در کتابش «موالید اهل‌البیت» می‌گوید : «امام رضا پنج پسر و یک دختر داشت به نام‌های؛ محمد قانع، حسن، جعفر، ابراهیم، حسین، که دخترش عائشه نام داشت. «تواریخ‌النبی و الآل» (ص 128).

4- عائشه دختر علی‌الهادی‌بن محمدجوادبن علی‌الرضا

شیخ مفید در «الارشاد» (ص 334) می‌گوید : «او چند پسر به نام‌های ابومحمدحسن که بعد از او امام شد، حسین، محمد و جعفر و دخترش عائشه نام داشت».

طلحه رضي الله عنه

کسانی که نامشان طلحه بود:

1- طلحه پسر حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب

یعقوبی در تاریخش او را یکی از فرزندان حسن نام برده است. (ص 228) و همچنین تستری در تواریخ النبی و الآل (ص 120).

معاویه رضي الله عنه

(کسانی که نامشان معاویه بود) :

1- معاویه پسر عبدالله‌بن جعفربن ابی‌طالب

عبدالله یکی از فرزندانش را معاویه (به اسم معاویه‌بن ابی‌سفیان) نام نهاد.
نگا: انساب‌الاشراف (ص 60-68) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 56).

به نقل از: خویشاوندی صحابه و اهل بيت رضي الله عنهم اجمعين، نوشته ی: ابو معاذ سيد بن احمد بن ابراهيم اسماعيلي


 

0 نظرات:

ارسال یک نظر