سؤال و جواب هایی درباره ی روابط سببی میان اهل بیت و صحابه رضوان الله علیهم

سؤال: شوهران دخترهای پیامبر اکرم چه کسانی بودند؟
جواب: همسر فاطمه: علي بن أَبيطالب، رقيه: عثمان بن عفان، أَم كلثوم: عثمان بن عفان، زينب: ابوالعاص بن ربيع بن عبدالعزى بن شمس بن عبدمناف پسر عمه اش.

سؤال: شوهر أم كلثوم دختر حضرت علي و فاطمه ی طاهره دختر پیامبر بزرگ اسلام صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ که بود؟
جواب: شوهر وی حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال: همسر حضرت طلحه بن عبيداللَّه رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ که بود؟
جواب: همسر وی أم كلثوم دختر أبوبكر صديق رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال: شوهر دختر حضرت ابوبکر (حضرت عایشه) که بود؟
جواب: شوهر وی حضرت رسول اللَّه صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بود که تا زمان وفات او را طلاق نداد.

سؤال: همسر حضرت حسين بن علي رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ، سيد جوانان اهل بهشت که بود؟
جواب: همسر او حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبكر رضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال: نسبت مادری حضرت جعفر صادق از طرف اصحاب پیانبر خدا صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به چه کسی می رسد؟
جواب: نسبت حضرت جعفر صادق از جهت مادری به حضرت ابوبكر صديق می رسد (از جهت ام فروه دختر أسماء دختر حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبكر).

سؤال: حضرت علي بن ابیطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ  نام چند تن از پسرانش را ابوبكر گذارد؟
جواب: حضرت علي بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ نام دو تن از پسرانش را (ابوبكر) نهاده بود.

سؤال: حضرت علي بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ نام چند تن از پسرهایش را عثمان گذاشته بود؟
جواب: حضرت علي بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْه دو تن از پسرهایش را عثمان نامیده بود: (عثمان الأكبر و عثمان الأصغر).

سؤال: حضرت علي بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْه وَأَرْضَاه چند تن از پسرانش را به اسم عمر نام گذاری کرده بود؟
جواب: حضرت علي بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْه دو تن از پسرانش را عمر نام نهاده بود (عمر الأكبر و عمر الأصغر).

سؤال: در میان شیعه و اهل سنت و جماعت در فضیلت حضرت حسين بن علي رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ اختلافی وجود ندارد، ولی حضرت حسين بن علي رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ اسم چند تن از پسرهایش را عمر نام نهاده بود؟
جواب: حضرت حسين بن علي رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ دو تن از پسرانش را عمر نام گذارده بود (عمر و عمر الأشرف).

سؤال: آیا حضرت حسين بن علي یکی از پسرانش را (ابوبكر) نام گذارده بود؟ چرا؟
جواب: آری، حضرت حسين بن علي پسرش را ابوبكر نام گذاشته بود و جواب (چرا؟) را برای شما می گذارم تا کمی بدان بیاندیشید.

سؤال: نام دو تن از پسران موسى بن جعفر كاظم رَحِمَهُ الْلَّهُ چه بود؟
جواب: نام یکی ابوبكر و دیگر عمر.

سؤال: اسم دختر موسى بن جعفر كاظم رَحِمَهُ الْلَّهُ چه بود؟
جواب: عایشه.

سؤال: یکی از پسران حضرت علي بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ (محمد) بود. وی دو پسر داشت که اسم یکی از آن دو عبدالله بود، نام دیگری چه بودِ؟
جواب: دیگری را عمر نام نهاده بود.

سؤال: حضرت حسن رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ سيد شباب اهل بهشت فرزند حضرت علي بن ابيطالب است. نام پسران حضرت حسن بن علي رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُ چه بود؟
جواب: ابوبكر، عمر و حسن که آخری ملقب به مثنى نیز بود.

سؤال: مروان پسر ابان با ام قاسم دختر حسن بن علي رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ازدواج کرد، این مروان که بود؟
جواب: ایشان مروان بن ابان بن عثمان بن عفان رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال: ابان بن عثمان بن عفان با ام كلثوم دختر عبداللّه بن ......... ازدواج نمود، لطفاً کامل کنید؟
جواب: ام كلثوم دختر عبدالله بن جعفر طيار.

سؤال: شوهر أسماء دختر ابوبكر که بود؟
جواب: شوهر ایشان زبير بن عوام رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال: مادر رقیه دختر عمر بن خطاب و نیز مادر زيد بن عمر بن خطاب که بود؟
جواب: مادر ایشان ام كلثوم دختر علی بن ابیطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال : زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان سكينه را به عقد خود درآورد. پدر سكينه که بود؟
جواب: سكينه دختر حسین بن علی بن ابيطالب رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ بود.

سؤال : مادر عبدالله بن عثمان بن عفان که بود؟
جواب: مادر وی رقيه دختر پیامبر خدا محمد صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بود.

اکنون، بعد از دانستن این معلومات، آیا عاقلانه است که فکر کنیم خاندان و اصحاب با هم دشمن بودند؟ حال آنکه همگی آن ها باهمدیگر زیر درخت با پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بیعت نمودند و خداوند بلندمرتبه درباره ی آن ها فرموده است (لَقَدْ رَضِيَ الْلَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ).
و زمانی که بفهمید آن ها کسانی بودند که به کمک هم و با جان و مال خویش در غزوه ها و دشواری ها از رسول خدا صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفاع کرده و به همراه وی در سختی های شکیبایی نمودند.
و همگی آن ها کسانی بودند که قرآن کریم را با این دقت و علاقه نقل نمودند
کسانی که دین خدا را در گوشه گوشه ی جهان گستردند
پس از اطلاع از همخونی موجود میان آنان دیگر چه می توان گفت؟ این موضوع نشانه ی چیست؟!
همگان جایگاه فرزندان را بواسطه ی پدران و مادرانشان می شناسند .... برای انتخاب نام برای فرزندت مدت های زیادی به اندیشه می پردازی، نامی که باید در طول عمر با خود داشته باشد، و هرگز جز اسمی که معنای زیبا و والایی داشته یا به واسطه ی علاقه ی بسیار شما به شخصی که صاحب همان اسم است را برنمی گزینید.
خواننده ی گرامی آیا راضی می شوی که دخترت با مرد نامناسب و بدکرداری ازدواج نماید؟ چه برسد به یک مرد کافر؟! درحالیکه دخترت را برخود ترجیح داده و خود را فدای او نموده و آرزوی خوشبختی اش را دارید؟!
از خداوند بزرگ خواستار هدایت مسلمانان گم کرده راه هستیم!

============
    نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر