اهل تشیع از قرآن می ترسد!


اهل تشیع از قرآن می ترسد!


از سخنان خداوند خوشش نمی آید!

برای همین بدنبال ته ریخته های کتب اهل سنت تشنه وار می گردند تا شاید خود را خوشنود سازند!

هرچند علمایشان به خوبی می دانند که اهل سنت هیچ سخنی را فوق سخن الله تعالی قرار نمی دهند و بسیاری از روایتهای منقول در کتابها به سبب تعارضش با کلام قرآن به کنار نهاده شده است.

آیات قرآن سخنان بی غش یکتا معبود عالمیان است که حاجتی به اضافه و گزافه گویی نداشته و نخواهد داشت.

بسیاری آیات شاهد بر این است که هرگاه رسول الله محمد علیه الصلاة و السلام مورد سؤال واقع ميشد ، از خود جوابى نداشت و منتظر جواب از سوى وحى مى نشست و بدين صورت آياتى زيبا جاودانه تا روز قيامت تلاوت شده و مى شود:
  
يسئلونك .... از تو سؤال مى كنند ، قل بگو ....

یستفتونک از تو فتوا می خواهند

قل الله یفتیکم بگو الله خودش برایتان فتوا می دهد ...

این آینه ی حقیقت است که خداوند سؤالى را بى جواب رها نساخته كه ما در بطون كتابهاى قرون بعدى حيران شده و قيل و قولهايى را برداشته و منتظر بازرسى علما نيز نشسته تا ببينيم كدام قول از رسول است و كدام قول افترا بر  رسول!؟

همين اختلافات فرقه اى و مذهبى را ببينيد كه سببش اختلاف در نقل قولهاى افرادى نسبت به رسول الله است و بس.

راهى كه مدتها توسط ملاهاى خود پرست بسته شده، راه قرآن است .

 اگر این راه به خوبی گشوده شود بسیاری از رساله های علمی مراجع و فقها مطرود و گرد و غبار  عزلت خواهد گرفت!

برای همین مرتب به گوش عوام زمزمه می شود:

قرآن را شما نمی توانید درک کنید!

قرآن ۷۰ بطن دارد و به متخصص احتیاج دارد که آن هم " امام معصوم منتخب از سوی خدا و رسول" است!

و خنده دارتر هم اینکه نه امامی ظاهر در دسترسشان است و نه وقتی مشخص برای ظهورش!

و گریه آور اینکه ملاها خود را جایگزین " امام معصوم " می خوانند که بدون آنان دین احدى صحیح شناخته نمی شود!

حال بر این امت گریه ها باید کرد که حاضر است هزاران کتاب را به خوبی بخواند و هزاران روش را برگیرد ولی خواندن یک کتاب برایش ممکن نیست !


خواندن کتاب خداوند عالم 

خواندن کتابی که فقط برای خواندن و فهمیدن و عمل،  آسان شده معرفی شده است:

و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ....

و براستی که این قرآن را برای خواندن و فهم آسان گرداندیم تا که مورد  استفاده ی  پندخواهان قرار گیرد.

آیا این قول خداوند منزه و یکتا را درک می کنیم:

 افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا [4:82]

 چرا قرآن را با دقت مطالعه نمى کنند؟ اگر از جانب غیر خدا بود، در آن ضد و نقیضهای بسیار پیدا می کردند.

آیا اکنون جز این حقیقت عیان است که سخنان غیرخدا همیشه جز ضد و نقیض نیست؟

برای همین کسی که تابع یک مرجع است حق ندارد فتوای مرجع دیگر را جویا شود !!

چرا ؟!

چون فرق دارد !

اما اگر مرجع یکی باشد :

الله تعالی !

دیگر ضد و نقیضی نخواهید دید.

... فهل من مدکر ....

0 نظرات:

ارسال یک نظر