مجمع كلرمون


مجمع كلرمون


زمان: 9 ذي الحجه سال 488 ه.ق برابر با 27 نوامبر 1095 م.مجمع كلرمون، خطرناك ترين و حساس ترين تجمعي است كه در طول تاريخ مسيحيت عموما و در تاريخ اروپا خصوصا، كليسا تشكيل داده است. اين نشست در كلرمون (براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به حملات صليبي و شرق لاتيني، تاريخ اروپا در قرون وسطا ،تاريخ اسلام) فرانسه در تاريخ 9 ذي الحجه سال 485 ه.ق به رياست پاپ اوربان دوم برگزار شد. اهدافي كه اين مجمع دنبال مي كرد به شدت كيان جهان اسلام را هدف گرفته بود.

خطرناك ترين هدفي كه اين نشست در پي آن بود شعله ور ساختن جنگهاي صليبي بر ضد جهان اسلام به بهانه نجات قبر مقدس- قبر مسيح- بود. پاپ براي برانگيختن احساسات مسيحيان و توجيه آنها براي اين كار، زيارت بيت المقدس- سفر زائران مسيحي براي آمرزش گناهان- را با جهاد بر ضد مسلمانان درآميخت. در ادامه مقاله منتخباتي از خطابه پاپ اوربان دوم در اين مجمع را ملاحظه بفرماييد تا به روشني غرض حقيقي صليبيان را از برگزاري مجمع كلرمون دريابيد. پاپ مي گويد: اي فرزندان پروردگار(عين همين لفظ بدون دخل و تصرف)! اكنون كه وعده پروردگارتان براي حفظ صلح در سرزمينشان تحت رعايت كليسا كه خالصانه در صيانت از حريم مسيحيت مي كوشد و به خاطر التزام فوق العاده شما به اين وعده الهي، محقق شده است، اكنون كه پروردگار، شما را به اين پيروزي و موفقيت بزرگ سوق داده است، زمان آن رسيده كه با ابراز شجاعت و مردانگي در امرمهم ديگري، ثواب كسب كنيد. مسأله اي كه مي خواهم به شما بگويم به پروردگار ما مربوط است. و آن اين است كه ملتي از ايران برخاسته(منظور سلجوقيان است) و به كشورهاي شما يورش آورده و تنگه سان جورج (بسفرتركيه ) را اشغال كرده و با اشغال اراضي مسيحي نشين، كشور خود را توسعه داده، اين تركان كليسا ها را خراب و مملكت پروردگار ما مسيح- فلسطين و بيت المقدس- را غارت كرده اند. به اين خاطر من به شما رو آورده ام و به شما متوسل شده ام و البته اين من نيستم كه دست به دامن شما شده ام بلكه خود پروردگار ما دست به دامن شما شده اي كساني كه به مسيح بشارت داده شده ايد! او راهبان و كشيشان را خطاب قرار داده است همه شما بايد تمام مردم از هر دسته و طبقه اي كه باشند را براي جنگ برانگيزيد. هم سواره نظام و هم پياده نظام، هم ثروتمندان و هم فقيران را تشويق كنيد تا در موقع لزوم به ياري مسيحيان بشتابند و براي سركوب و پس راندن آن ملت شرور و بدكار اقدام كنند. من اين را به حاضرين مي گويم: «مسيح خود اين را مي خواهد و دستور مي دهد».و كساني كه به سوي شرق حركت كنند و در راه و يا در دريا بميرند و آناني كه در جنگ با آن بت پرستان- منظور او مسلمانان است- بميرند، بدانند كه گناهان آنها بخشيده خواهد شد. اين چه ننگي خواهد بود اگر آن ملت بسيار پست و حقير و عبادت كنندگان شياطين!! بر امت مطيع پروردگار پيروز شود. شما امتي هستيد كه شرافت و افتخار خود را از آنجا گرفته ايد كه امت مسيح هستيد. بايد همه شما براي جنگ بر ضد كفار بسيج شويد.مترجم: ابويحيي

مصدر: سايت نوار اسلام

IslamTape.Com
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر