8 ربيع الأول 974 ه – 2/10/1566 م. وفات سلطان سليمان قانوني- سلطان قدرتمند عثماني
بزرگترين و باتدبيرترين سلطان عثماني كه دوره حكومت وي طولاني ترين دوره در تاريخ عثماني بوده و وسعت امپراطوري عثماني به اوج خود رسيده بود؛سلطان سليمان خالدبن سليم اول بن بايزيد دوم بن محمد فاتح بن مراد دوم بن محمد اول بن بايزيد اول بن اورخان بن عثمان (موسس حكومت عثماني) مي باشد.

سليمان در شهر طرابوزان[1](در شرق تركيه امروز) زماني كه پدرش والي شهر بود به سال 900 ه ديده به جهان گشود و در سال 926 ه /1520 م به سلطنت رسيد و در عين جواني لياقت و تدربير و اراده عالي در اداره كشور از خود نشان داد و با اقتدار شورشهاي داخلي را كه در اوائل سلطنت وي بروز كرده بود سركوب كرد و جزيره رودس در مديترانه را فتح كرد و «گاگليو» پادشاه پيمان شكن مجارستان را شكست داد و به اطريش لشكر كشيد و چيزي نمانده بود كه پايتخت آن، وين را فتح كند.

از برجسته ترين اقدامات سلطان سليمان، توجه زياد وي به شمال آفريقا بود چنانكه ليبي و تونس و الجزائر را به امپراطوري ضميمه كرد و براي مدتي مغرب را هم در اختيار گرفت. بويژه وي به مسلمانان اندلس- كه پس از سقوط غرناطه آخرين پايگاه اسلامي اندلس در سال 892 ه در وضعيت دشوار و دردناكي به سر مي بردند و از سوي محاكم تفتيش عقايد براي پذيرش مسيحيت به شدت تحت فشار قرار داشتند كمكهاي زيادي كرد. سليمان با تمام قدرت كوشيد كه شارلكان؛ امپراطور اسپانيا كه در واقع قدرتمندترين شاه اروپا به شمار مي رفت را در شرايط دشواري قرار دهد.لذا تلاش كرد بين او و پادشاه فرانسه «فرانسواي اول» اختلاف اندازد تا بدين وسيله در صف متحد اروپا شكاف ايجاد كند. وي در اين راستا با فرانسوابر ضد شارلكان پيمان بست. همچنين در دوره سليمان قلمرو امپراطوري به نهايت توسعه خود رسيد چنانكه در سه قاره اروپا و آفريقا و آسيا كشيده شده بود.

در اين دوران شبه جزيره بالكان به تصرف عثمانيان در آمد. بلگراد –پايتخت كشور كنوني صربستان- فتح شد و مساجد متعددي در آن بنا شد. آذربايجان ايران به تصرف عثماني ها در آمد. بعلاوه سلطان سليمان چند بار، صفويان را شكست داد.

لقب قانوني براي سليمان چنانكه بعضي ها گمان كرده اند به معناي آن نيست كه او قوانين شريعت اسلامي را كنار گذاشته و به جاي آن قوانين وضعي خودش را بركشور حاكم كرد بلكه وي براي اداره كشور تشكيلات منظم و قوانين مدوني بر قرار ساخت و تقسيمات ايالتي را دقيقتر كردو در ايالتهاي دوردست، كنترل بيشتري بر واليان اعمال كرد و مستقيما براداره امور كشور نظارت داشت. از اين رو مورخان غربي او را سلطان سليمان با شكوه ناميده اند.

البته لازم به ذكر است كه انتقاداتي هم بر سليمان وارد شده چنانكه گفته اندوي تحت تأثير همسر روسي يهودي الاصل خود«روكسلان» قرار داشته و با اشاره او به يهودياني كه از اسپانيا اخراج شده بودند اجازه داده كه در سرزمينهاي امپراطوري عثماني سكونت كنند. بعلاوه اين افعي يهودي، سليمان را بر ضد پسر و ولي عهدش «مصطفي» برانگيخته و طي توطئه اي مصطفي را قرباني كرده تا پسر خودش «سليم دوم» ولي عهد شود. اگر اين لغزشهاي سليمان نمي بود، صفحات زندگي سليمان قانوني، پيراسته و بدون عيب مي بود.

مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com


 

[1] تاريخ الدوله العثمانيه، سلاطين آل عثمان، تاريخ الدوله العليه، التاريخ الاسلامي ج 8، عوامل نهوض و سقوط الدوله العثمانيه

0 نظرات:

ارسال یک نظر