خوشخبری به ملت بلوچ محمدصابر ملک رییسی در بند رژیم حافظ کل قرآن مجید شد


طبق اخبار رسیده یکی از زندانیان که همزندانی و هم سلول ، محمدصابر بوده است و چند روز پیش از زندان رژیم آزاد شده است ،به گفته ی ایشان محمدصابر در مدت 7 ماه کل قرآن مجید را سلولهای تاریک رژیم آخوندی حفظ کرده است.
این یک خوشخبری به ملت تحت ظلم و ستم ، بلوچ است ، که نوجوانی 15 ساله ، در سلولهای تاریک ، در مقابل شکنجه های سخت رژیم مقابله میکند ، قرآن مجید را حفظ میکند.
آری سلاح محمد صابر در میدانِ اسارت، صبر است و مقاومت و عزت نفس. سلاح محمد صابر، روح است ، محمدصابر بلوچ به ملت بلوچ صبر و بردباری را تلقین میکند ، محمدصابر نمادی از ایمان ، ایثار و فداکاری است.
طاغوتیان و جنایتکاران بدانند که این نوجوان ما چقدر بردبار و شکیباست ، چقدر آهنین و طاقت فرساست ، نوجوانی که از مهر پدر و مادر بدور است ، در زیر چوپ ، چماق و باتون است ، گردن خود را خیره نمیکند ، همانند شیری مقابله میکند ، می ایستد ، مبارزه میکند ، محمدصابر پیروز است و شما شکست خورده و بدنامید.
محمد صابر به رژیم نشان داد که این ملت از زندان ترس و واهمه ندارد ، از اعدام نمی ترسد ، قیام و مبارزه میکند.
گر چه این روزها رژیم میخواهد با ربودن جوانان بلوچ ، زندانی کردن شان ، انداختن در سلولهای تاریک ، رعب و وحشت را در بلوچستان پیاده کند ، خود را فرعون زمان بنامد ، اما ماشاءالله با دیدن صبر و تحمل جوانانی مثل محمدصابر برای مبارزه و قیام علیه رژیم بیشتر میشود و نشان بر این است این ملت نمی هراسد و جان خود را برای آزادی این سرزمین فدا میکند.
ما همه این فداکاریها را مدیون رهبر جنبش شهید اعظم امیر عبدالمالک بلوچ ، مقاومت و ایمان شهیدان جنبش مقاومت جندالله و علمای ربانی همانند شهید مولانا محمد عمر سربازی و مردانی هستیم که در زندان های رژیم روح انقلاب را در کالبد سرزمین بلوچستان دمیدند و حتی مردان را هم متاثر از این استقامت خدایی نمودند. کسانی که هرچند تعدادشان اندک بود اما؛ پرچمداران بیداری و آزادی شده اند.
نهضت بیداری و قیام در بلوچستان رو به گسترش و بلندی است و امروز هم همان عرصه های انقلابی و فداکاریهای جوانان ،گسترده مانده است. به خصوص در شرایط شبهه ناک امروز که افراطیون زابلی دندان طمع تیز کرده و در خیال خام خود چشم استعمار به میهنمان بلوچستان دوخته؛ رسالت ما بیش از پیش خطیر است. چرا که وامدار فریادهای مظلومانه آن رویاها ، مادران شهدا و میراث دار خون صدها شهید عاشق هستیم.
پس بکوشیم در سایه ایمان و توکل به خدای بزرگ ، خود را از آماج فتنه های زابلی های افراطی و جلادان پایتخت مصون داریم.
امید است که بتوانیم با فداکاری و ایثاری و دادن خون و رفتن به زندانها ، از شر این جنایتکاران دور شویم و به ندای آزادی و آزادیخواهی مان در سرزمین پاک بلوچستان عزیزمان برسیم
در آخر برای آزادی حافظ محمد صابر دعا کنید تا هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده اش بازگردد
ناکو وشدل
اهوران نیوز

0 نظرات:

ارسال یک نظر