جوان و جوانی 
مترجم : محمد جمالزهی
 
جوان تو كيستي؟ ازكدام گروه هستي؟
برادر جوان! آيا خودت را مي شناسي؟ آيا تاريخ وجود خود را مي داني؟ آيا نياكان خود را مي شناسي؟ مجد و عزت خويش را در چه مي داني؟
تو از سلاله بهترين و شريفترين انسانها، و از صحابه نيكو هستي، تو از نوادگان علي بن ابي طالب، اسامه بن زيد، خالد بن وليد و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و مصعب بن عمير و بزرگان ديگري، از جوانان صحابه اطهار.
تو كسي هستي كه تاريخ را تغيير داده و توحيد را در جهان نشر نموده است.
تو كسي هستي كه با طاغوت هاي جهان در سي دادي كه بعد از چهارده قرن هنوز آنرا فراموش نكرده اند.
تو كسي هستي كه پرچم عزت را بلند و خود را فداي دين نمود.
بهترين سلام و درود بر جوانان كه گنجينه و خزانه گرانبهاي ما هستند همانگونه كه اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم جواناني شامخ و سند افتخار دين بودند.
 
تو از كدام گروهي؟
اما گروه بازنده (جهنمي): در آتش و عذابند غذايشان زقوم و نوشيدني شان آب داغ است.
خداوند مي فرمايد: (( هرگز عذاب آنها تخفيف نمي يابد و در آنجا از همه چيز مأيوس و نااميد هستند، ما به آنها ستم نكرديم آنها خود ستمكارند آنها فرياد مي كشند اي مالك دوزخ اي كاش! پروردگارت ما را بيمراند (تا آسوده شويم) مي گوييم شما اينجا ماندني هستيد ما حق را براي شما آورديم ولي بيشتر شما از حق كراهت داشتيد)).
همچنين خداوند مي فرمايد:
(( شعله سوزان آتش همچون شمشير بر صورتهايشان نواخته مي شود و در دوزخ چهره عبوس دارد، به آنها گفته مي شود آيا آيات من بر شما خوانده نمي شد؟ پس آن را تكذيب مي كرديد، مي گويند: پروردگارا بدبختي ما بر ما چيره شد و ما قوم گمراهي بوديم، پروردگارا ما را از اين ستمكاريم (خداوند مي فرمايد) دور شويد در دوزخ و با من سخن نگوييد)).
آنحضرت صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: (( جهنم را مي آورند در حالي كه هفتاد هزار لگام بر آن است و با هر لگام هفتاد هزار فرشته كه آنرا مي كشند.)) (مسلم)
پيروزي و فلاح حقيقي از آن كسي هست كه از جهنم نجات و داخل بهشت شود، خداوند مي فرمايد: (( كسي كه از آتش جهنم دور شد و داخل بهشت گرديد همانا او پيروز و به فوز رسيده است و زندگي دنيا جز كالاي فريب نيست.))(آل عمران)
همانگونه كه در دنيا دو گروه با هم مسابقه و بازي مي كنند و در پايان يكي به عنوان پيروز ميدان معرفي مي شود. در رسيدن به فلاح و رستگاري آخرت نيز گروه هايي مسابقه مي دهند كه آنها بازي نمي كنند و مسابقه حقيقي همان است كه نتيجه آن را خداوند چنين اعلام مي فرمايد: (( فريق في الجنة و فريق في السعير)) (شوري)
گروه پيروز (بهشتي): در نعمتهاي هميشگي و نعمت هايي كه نه چشمي آن ها را ديده و نه گوشي شنيده و بر قلب و ذهني و انديشه اي خطور نكرده اند، خداوند مي فرمايد: (( هيچكس نمي داند از آنچه كه پنهان شده از سردي چشم و اين پاداشي است براي آنچه كه انجام دادند)). (سجده 17)
و نيز مي فرمايد: (( همان كساني كه با آيات ما ايمان آوردند و تسليم بودند به آنها خطاب مي شود، شما و همسرانتان در نهايت شادماني وارد بهشت شويد ( اين در حالي است كه ) ظرف (غذا) و جامهاي طلايي (شراب طهورا) را گرداگرد آنها مي گردانند و در آن (بهشت) هر آنچه نفس اشتها مي كند و چشمها از آن لذت مي برد موجود است و شما هميشه در آن خواهيد ماند، اين بهشتي است كه شما وارث آن مي شوبد.))
رسول اكرم صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: (( در بهشت درختي است كه اگر سوار كار ماهر و چابك و سريع السير بتازد صد سال طول مي كشد تا به انتهاي آن برسد.))
اين فقط يك درخت چنين عظيم و گسترده كه مسير صد ساله چابك سوار است.
آنحضرت صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: (( چون اهل بهشت وارد آن مي شوند منادي ندا مي دهد براي هميشه در اينجا زنده بمانيد و هرگز بر شما مرگ و فنا نمي آيد سالم و تندرست باشيد مريضي بر شما عرض نمي شود و اينجا جوان بمانيد و پيري بر شما طاري نمي شود و در نعمت ناز باشيد و فقر و ناداري به شما نمي رسد )). (مسلم)
آيا نعمت ديگري بعد اين نعمت وجود دارد؟
آيا پيروزي و رستگاري بعد اين پيروزي وجود دارد؟
آري! زندگي جاويد و ابدي صحت و سلامت دايمي، جواني كه تغيير نمي پذيرد. نعمتهايي كه فنا نمي شود و ...
خدايا ما را به سلامت بدار! خدايا ما را سلامت بدار! .. خدايا بر ضعف و ذلت و خواري ما رحم كن و ما را از اين مصيبت سالم بدار!
 
جوان و جواني، اسباب انحراف و گمراهي
برادر جوانم به خودت بنگر، و اعمالت را بررسي كن و سپس خود قاضي باش و بر نفس خود قضاوت كن كه از كدام يك از اين دو گروهي؟
آيا از جوانان هدايت يافته و مومن هستي؟ كسي كه به خدا و روز قيامت و ملائكه و كتابهاي آسماني و پيامبران ايمان دارند. ايماني كه آنها را به انجام اعمال نيك هدايت كند و از منكرات باز دارد؟
آيا از جواناني هستي كه تنها خدا را مي پرستند و براي او شريكي نمي گيرند؟
آيا از جواناني هستي كه تابع دستور پيامبر صلي الله عليه و سلم در گفتار و كردار هستند؟
آيا از جواناني هستي كه نماز را بر پا مي دارند و زكات مال خود را مي پردازند و روزه ماه رمضان را مي گيرند، و حج بيت الله الحرام را به بهترين نحو انجام مي دهند؟
آيا از جواناني هستي كه پايبند نصيحت اند و خير خواه اوامر الهي و سنت رسول و همه تن مسلمان اند؟
آيا از جواناني هستي كه مردم را با حكمت و پند حكيمانه به سوي خدا دعوت مي دهند .
آيا از جواناني هستي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و صادقانه حرف مي زنند و حق را قبول مي كنند؟
آيا از جواناني هستي كه داراي اخلاق نيك و نفس كريم و قلوب پاك اند؟
اگر از اين گروه هستي، همانا اين گروه افتخار امت اند و رمز حيات و سنبل زندگي خوشبخت اند، آنان از خداوند اميدوارند كه كجي و فساد مسلمين بوسيله آنها اصلاح شود و راه سالكين بوسيله آنها بازگشايي و منور گردد و سنت پيامبران بوسيله آنها زنده شود. اگر از اين گروه هستي بشارت باد به تو پيروزي و كاميابي در دنيا و آخرت.
اما گروه دوم جوانان: جواناني كه عقيده انحرافي دارند و راه و روش آنان ناصحيح و غرورشان آنها را نابود كرده و شهوات بر آنها غالب شده است.
جواناني كه ، سركش اند و حق را نمي پذيرند و دامان خود را از باطل بيرون نمي كشند.
جواناني كه ، به ضايع شدن حقوق الهي و بندگان او پروايي ندارند.
جواناني كه، و توازن فكري و قدرت تصميم گيري را ندارند.
جواناني كه، نه راه مسجد را مي دانند و نه روزه و نه زكات دادن و نه راه حج را، مگر بنابر حسب عادت و رسم چيزي انجام مي دهند.
جواناني كه، نصيحت قبول نمي كنند و بر حق متقاعد نمي شوند و رأي بجز رأي خود نمي شناسند و جواناني كه بر اخلاق بد و خوي نامتعارف خود ثابت اند و آن را خوب مي پندارند آنان در واقع بدترين اعمال را انجام مي دهند و همت و سعي خود را در تلاطم زندگي طوفاني گم كرده اند، بد انجام مي دهند و گمان مي كنند كه كار آنها نيك است.
دوست گراميِ! اگر از اين گروه هستي يا بعضي از صفات اين جوانان را داري قسم به خدا كه در راه خطرناكي قدم گذاشته اي و بيم آن مي رود چون بميري از گروه جهنمي ها قرار گيري.

اسباب گمراهي جوانان
1- اوقات فراغت (بيكاري): زهر كشنده اي است كه فكر و عقل و نيروي جسماني را نابود مي كند و علاج اين معضل اين است كه جوانان در تلاش كاري باشند، مطالعه، نوشتن، تجارت و هر كاري كه مناسب با شخصيت آنها باشد و اوقات فراغت آنها را پر كند.
2- استفاده نكردن از تجربه بزرگان: علاج اين مشكل پر كردن خلاء و فرجه مابين است وهمه باور كنند كه پيران و جوانان پيكره يك اجتماع هستند اگر عضوي از آن فاسد شود به همه اعضاء سرايت مي كند.
3- ارتباط با گروه منحرفين و دوستي با آنها: علاج اين است كه كه جوانان افرادي را براي دوستي انتخاب كنند كه متدين و صالح و عاقل باشند.
4- خواندن كتاب ها و مجلات فاسد: كه جوان را نسبت به دين و عقيده اش دچار ترديد و شك مي كند و علاج آن اين است كه از خواندن چنين كتابهايي پرهيز كند و به مطالعه كتابهاي ديني روي آورد.
5- بدگماني به دين اسلام: جوانان چنين فكر مي كنند كه اسلام مانع آزادي و به تهجر و عقب گرايي دعوت مي دهد و مانع بين اجتماع و پيشرفت است اين طرز فكر نتيجه عدم آگاهي و جهالت نسبت به دين اسلام است علاج آن اين است كه جوان حقيقت اسلام را فرا گيرد و مزايا و محاسن آن را بشناسد.


وقفه
خواندن اين دعا فقط 15 ثانيه از وقت شما را مي گيرد
اللهم أنت ربي ...
لا إله إلا أنت ...
خلقتني و أنا عبدك ...
أعوذ بك من شر ما صنعت ...
أبوء لك بنعمتك علي ...
و أبوء بذنبي... فاغفرلي ...
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت !
ما را در دعاهاي خيرتان فراموش نكنيد !

راه نجات، راه برگشت بسوي خدا
بسياري از جوانان مي گويند ما از گروه منحرفين هستيم! چگونه مي توانيم پرهيزگار شويم؟ از كجا شروع كنيم؟
مي خواهم بر راه راست و مستقيم حركت كنم مرا راهنمايي كنيد.
برادر جوان! براي پاسخ گفتن به اين سئوالات بايد بگويم را واضح و روشن است و هر بينايي به راحتي مي تواند در آن قدم بردارد، نوري استكه وسط تاريكي مي درخشد و كشتي نجات است كه مسيرش امواج هولناك وجود دارد.
اما راه توبه (نجات): خداوند مي فرمايد: « اي مومنين دسته جمعي بسوي پروردگار رجوع كنيد شايد رستگار شويد» (نور)
و نيز مي فرمايد: « از بهترين دستورهايي كه از سوي خداوند بر شما نازل كرده پيروي كنيد پيش از آنكه عذاب (الهي) ناگهان به سراغ شما آيد و در حالي كه از آن خبر نداريد». (زمر54)
آنحضرت صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: « خداوند درب توبه را از جانب مغرب قرار داده كه عرض آن مسير چهل سال راه است و تا ماداميكه خورشيد از مغرب طلوع نكند درب آن بسته نمي شود ». (ترمذي)
قسم به ذاب پروردگار كه اين راه آسان و رفتن در آن راه هيچ سختي و مشكلي را در بر ندارد و انسان را به نعمت هاي ابدي و دايمي مي رساند كه هرگز از بين نمي روند.
ابن قيم مي فرمايد: « براي داخل شدن به بارگاه الهي و همجواري او شتاب كنيد كه درالسلام آنجاست و هيچگونه خستگي و كوفتگي بر شما عارض نمي شود و آسانترين راه است».
بدين خاطر كه تو در بين يكي از دو وقت قرار داري كه در واقع عمر تو است. (وقت موجود) كه بين وقتي كه ازد ست تو رفته گذشته و آينده است.
آنچه گذشته آنرا با توبه و ندامت و استغفار اصلاح كن و اين عمل براي براي تو خستگي ندارد واين كار دل است و زمان آينده را مواظب باش تا آنرا با گناه آلوده نكني اين نيز براي تو خستگي را در بر ندارد زيرا وابسته به اراده و نيت تو است.
آيا اين آساني پروردگار را بر بندگان مشاهده مي كني و عدم تكليف برآنچه كه توانايي ندارند، با اين همه، لازم است كه نيت راست و تصميم قاطع باشد و برنامه ريزي به آنچه كه براي دنيا و آخرت مفيد است.


براي چه آفريده شده اي؟
برادر جوان! جستجوي جواب اين سئوال از بهترين مسايلي است كه مسلمان را بر قدم گذاشتن بر طريق استقامت و انابت بسوي او ياري مي كند. زيرا خداوند ما را بيهوده و بدون هدف نيافريده است و ما براي هدفي عظيم كه همانا عبادت خدا است به دنيا آمده ايم.
« و ما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدون»
و عبادت تنها شامل بعضي اعمال تعبدي مانند نماز، روزه و حج نمي شود بلكه همه زندگي فرد مسلمان را در بر مي گيرد حتي به بعد از مرگ نيز مي رسد.
« قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك له و بذالك امرت و أنا اول المسلمين».
نماز تو عبادت، روزه ي تو عبادت، صدقه، بخشش، حج و عمره، نيكي به پدر و مادر، حفاظت از چشم، طلب علم، آمادگي براي ازدواج، خوردن و نوشيدن و تلاش براي كسب روزي حلال و خواب را مي توان در زمره عبادت ها قرار داد و اين امتياز دين اسلام بر ساير اديان است.
آيا شايسته است خداوند بعد از اين تو را جايي بيابد كه از آن نهي كرده و جايي كه امر شده اي حاضر نباشي؟
آيا شايسته است مساجد از وجودت خالي باشند و استاديوم ها را آباد نگه داري؟
آيا شايسته است كه كتاب خدا و سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم را ترك كني و گوش هايت همواره با موسيقي پر باشد؟
آيا شايسته است كه سنت مسواك را ترك كني و بجاي آن سيگار كه مسواك شيطان است را به دهان بگذاري؟
آيا شايسته است كه مجالس علم ايمان را ترك كني و همراه منحرفين در مجلس غيبت، سخن چيني و دروغ (بهتان) باشي؟
تأخير در توبه، راهي كه بايد پيمود
اي جوان! اينك تو در عنفوان جواني و بهترين لحظات عمر خود را سپري مي كني. بسياري فريب جواني خود را مي خورند و مي گويند اينك بايد از جواني لذت حاصل كرد و زمان پيري جبران مي كنيم، اين طرز تفكر به چند دليل اشتباه است.
اولا: طولان بودن اميدها و آرزوها از آفات بزرگي است كه چون سنگ بزرگ در مسير توبه قرار مي گيرد بنابر چه تضميني مي گويي اگر به سن پيري رسيديم توبه و عبادت مي كنم؟
ابن جوزي مي فرمايد: «بر انساني كه نمي داند چه لحظه اي در چنگال مرگ به دام مي افتد لازم است كه هميشه آماده باشد فريب جواني و سلامتي را نخورد زيرا بسا اوقات پيران از جوانان ديرتر مي ميرند».
دوم اينكه: جوان عزيز اگر خداوند به تو عمر طولاني عطا كند و جواني را پشت سر بگذاري و به سن پيري برسي چه تضميني وجود دارد كه موفق به توبه شوي؟
بسا اوقات گناهان و معاصي چنان دل را كدر مي كنند كه انسان موفق به توبه كردن نمي شود و گاهي ممكن است توبه تا آنجا به تاخير بيافتد كه مرگ و اجل فرا رسد و انسان هنوز به دام گناه گرفتار باشد.
سوم اينكه: چه تضميني وجود دارد كه در آن حالت پيري توان و نيروي عبادت را داشته باشي در حالي كه نيرو و نشاط جواني را از دست داده اي. چون انسان به سن پيري مي رسد صبر بر طاعت ندارد مگر كسي كه خداوند بر او رحم كند. استخوان ها ناتوان و پوك مي شوند و چشمان ضعيف و گوشها سنگين مي شوند تا آنجا كه انسان توان اداي فرايض را ندارد و اين جوانمردي نيست كه فصل و دوران جواني را به هواي نفس و شيطان بگذاري و دوران پيري و ضعف را به طاعت پروردگار.
چهارم اينكه: لذت و تمتع واقعي در انجام دادن گناه حاصل نمي شود بلكه در طاعت و اتباع امر پروردگار و اجتناب از منهيات ممكن است. لذت و شيريني از كام كسي كه آن را از طريق حرام حاصل نموده است از بين مي رود فقط اثر گناه آن مي ماند و در لذتي كه پس آن آتش باشد خير نيست.
ابو سليمان مي فرمايد: « جواب پاكي با پاكي داده مي شود و جواب تيرگي با تيرگي و كسي كه در شب احسان كند روز جواب احسان و نيكي خود را دريافت مي كند و كسي كه روز احسان كند شب به آن احسان خود پاداش داده مي شود».
پنجم اينكه: از جواني خود سئوال مي شويد كه در چه راهي آن را فنا كرده ايد.
آنحضرت صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: « بنده روز قيامت قدم بر نداشته كه از او پنج سئوال مي شود، از عمرش كه در كجا فنا كرده، از جواني كه چگونه آن را گذرانده است است و از مال اش كه از كجا كسب كرده و به كجا آن را مصرف نموده است و به علمي كه داشته چقدر عامل بوده.» (ترمذي)
و از هفت گروهي كه روز قيامت زير سايه عرش الهي قرار مي گيرند « جواني است كه در عبادت خدا رشد كرده است».
ششم اينكه: بالفرض اگر در آخر عمر موفق به توبه و انابت شدي با اين تاخير درجه و مقام مقربين و صديقين را از دست دادي، انساني كه همت پايين دارد از خواهشات نفس پيروي مي كند و به عفو و بخشش توكل مي كند.

سفري كه بايد انجام شود
برادر جوان: آيا هادم الذات (از بين برنده) لذت و شهوت و مفرق جماعات (مرگ) را ياد كرده اي؟ آيا به شدت و سختي لحظه ي جان كندن انديشيده اي؟
آيا روزي را كه در جمع مردگان قرار مي گيري را به ياد آورده اي؟
آيا روز مفارقت از دوستان، اهل و عيال و همسايگان را ياد مي كني؟
آيا تنگي قبر و تاريكي آن را مي داني؟
آيا وحشت و سختي قبر را ياد كرده اي؟
آيا عذاب قبر را ياد كرده اي؟
آيا به فكر كرم ها، عقرب و مارهاي آن بوده اي؟
آيا به گرزهاي آتشين آن روز انديشيده اي؟
آيا به سئوال نكير و منكر فكر كرده اي؟
آيا مي تواني به آنها جواب صحيح دهي؟ يا به تو مي گويند، بي جواب به قبر آمده اي.
برادر جوان: اين سفري است كه بايد انجام شود هر چند كه عمر طولاني باشد و به سال ها و روزهاي متمالي بيانجامد، چه كسي تاكنون مرگ را از خود دفع كرده است؟
چه كسي ملك الموت را خود رانده و ساعت مرگ خود را به تأخير انداخته است؟ پس تكبر براي انساني كه طعمه كرمها مي شود چه معني دارد چرا سر كشي؟
وقتي كه خاك آخرين مكان و منزل توست.
« كل نفس ذائقة الموت» ، « كل شيء هالك الا وجهه»

قبل از پشيماني – راه سعادت
برادر جوان: آيا از مردگان عبرت نمي گيري، آيا از عواقب كسالت و تنبلي پيشمان نمي شوي؟ افسوس بر آن غافلي كه واقعيت مرگ را شوخي تصوي مي كند و غافلي كه هر چه عمرش بيشتر مي شود سقوط او وحشتناكتر مي گردد.
اي جوان! هر انساني به دنبال خوشبختي مي گردد و راه هاي رسيدن به آن را جستجو مي كند وبراي از بين بردن موانع كوشش مي كند ولي بسياري از مردم خوشبختي را درك نمي كنند. بسياري از مردم گمان مي كنند خوشبختي در ثروت زياد و داشتن قصر مجلل و ماشين مدل بالا است، بعضي گمان مي كنند در رسيدن به شهرت است و بعضي خوشبختي را در كسب مراتب مي دانند و بعضي خوشبختي را در مسافرت و گشت و گذار و سفرهاي خارجي و مشاهده ديدني ها مي دانند.
بعضي گمان مي كنند خوشبختي در رسيدن به شهوات و لذات و انجام هر آنچه نفس اشتها مي كند است. ( بدون در نظر حرام و حلال) در واقع اين ها حقيقت خوشبختي را نشناخته اند و قيمت و ارزش آن را نمي دانند زير به ظاهر آن متوجه شدند و حقيقت خوشبختي را ترك كردند و به آنچه كه فنا و نابود مي شود دل بستند.
سعادت واقعي، آن است كه بنده نيك پرورگار آن را احساس مي كند.
خداوند مي فرمايد:
« هر زن و مردي كه اعمال صالح انجام دهد و مومن باشد حتما به او زندگي پاك و طيب عنايت مي كنيم و پاداش آن ها را بهتر از آنچه كه عمل كردند مي دهيم.»
هر چند انسان سرمايه و مال داشته باشد و از آنها استفاده كند و داراي زن، ساختمان، ماشين و غيره باشد خوشبختي را احساس نخواهد كرد مگر اينكه با طاعت و فرمانبرداري خدا به اين فلاح و پيروزي دست يابد.
خدا مي فرمايد: « كسي كه از ياد من غفلت كند و اعراض ورزد همانا براي او زندگي تنگ است و روز قيامت او را در حالي حشر مي كنيم كه كور است .»
روز قيامت اين گروه آنچه كه در دنيا بدان لذت مي جستند فراموش مي كنند و مومنين راستين نيز مشكلات و زحمات را كه به سبب فقر در دنيا متحمل مي شدند فراموش خواهند كرد.
حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: « روز قيامت بنده اي كه در دنيا در نعمت و ناز بوده يكبار در جهنم قوطه داده مي شود، سپس از او مي پرسند:
اي فرزند آدم! آيا در دنيا راحتي ديده اي؟ آيا بر تو نعمتي عرضه شده؟ مي گويد به خدا، من هيچ نعمتي در دنيا نديدم و فردي در دنيا فقير و بيچاره بوده او را در بهشت يك دور مي گردانند پس از او سئوال مي شود اي فرزند آدم آيا در دنيا فقر و سختي ديد ه اي؟ مي گويد: نه بخدا! هيچ سختي و مشكلي نديدم». (مسلم)
و خداوند در كلام خود به اين گروه اشاره مي فرمايد: « آن روز كه (قيامت و زمان مجازات) فرا مي رسد. هيچ كس جز به اجازه او سخن نمي گويد گروهي بدبختند و گروهي خوشبخت* اما آنها كه بدبخت شدند در آتشند و براي آنان در آنجا «زفير» و «شهيق» (ناله هاي طولاني دم و بازدم) است* جاودانه در آن خواهند ماند تا آسمانها و زمين برپاست مگر آنچه خداوند بخواهد. پروردگارت هر چه را بخواهد! انجام مي دهد! *اما آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمانها و زمين برپاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهد! بخششي است قطع نشدني!» (هود 105- 108)
اي برادر مسلمان! راه سعادت و پيروزي برايت مشخص شد و بر تو لازم است كه در آن قدم بگذاري و راه هاي ديگر را فراموش كني.
خداوند مي فرمايد: « اين است راه مستقيم من، از آن پيروي كنيد و از راههاي ديگر پيروي نكنيد كه شما را از راه من دور مي كنند».

معالجه وسوسه ها و ترديدها- محبت خدا
جمعي از جوانان از شيخ عبدالعزيز سئوال كردند، كه در حال تنگدستي و فقر زندكي مي كنيم تا آنجا كه در وجود خدا و قرآن و پيامبر در دل ما شبهه و شك ايجاد شده و در دل خود قساوت و پرده اي كه مانع حق شده است را مي بينيم ... ما را راهنمايي كنيد؟
در جواب فرمود: ... در زمان رسول اكرم در بين دوستان پيامبر نيز چنين شك هايي به وجود مي آمد كه برخي در مورد پروردگار بود، آنحضرت به آنها سفارش مي فرمود به اين هنگام بگويند « آمنت بالله و رسوله» به خدا پناه ببرند و از اين تفكر بيرون شوند و به او از شر شيطان رجيم پناهنده شوند.
و بگويد :
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ...
و بر اين عقيده بايد استوار بود و تكرار « آمنت بالله و رسوله » هنگام حضور هر فكر كفر آميز انشاء الله مفيد خواهد شد.
توصيه مي شود كه از نا اميدي از رحمت هاي خدا به سوي رحمت او اميدوار شده و كثرت تلاوت قرآن و تفكر در معاني آنها و برگشت به سوي خدا با صدق و رغبت، انسان را به حق راهنمايي و وسوسه ها را نابود مي كند.
و بيشتر از همه سجده در نيمه شب و حسن ظن به پروردگار است. خداوند مي فرمايد: « من نزد بنده ام هستم چون مرا صدا كند او را در مي يابم».
با دوستان خوب رفاقت كن و از دوستي با اشرار دوري كن. آيا انسان به افكار و وسوسه هايي كه در مورد توحيد و خدا خطور مي كند مؤاخذه مي شود؟
از آنحضرت صلي الله عليه و سلم ثابت است و در كتب صحيحين نيز آمده است، « كه خداوند اس امت من در گذر شده آنچه را كه دل و فكرش خطور مي كند تا مادامي كه به آن عمل نكرده است و يا سخن نگفته است». صحابه از رسول اكرم صلي الله عليه وسلم از خطر اين نوع وسوسه ها سئوال كردند؟
آنحضرت صلي الله عليه و سلم فرمود: « مردمي هستند كه مي پرسند اين همه را خدا خلق كرده است خدا را چه كسي آفريده؟ كسي كه به چنين وسوسه اي گرفتار شد بگويد: آمنت بالله و رسوله».
و در روايت ديگر آمده: « كه به خدا پناه ببرد و از اين فكر خود را دور كند». (مسلم)

اسباب محبت خدا
آيا مي خواهي خداوند تو را دوست داشته باشد؟
آيا مي داني چون خداوند كسي را دوست داشته باشد جبرئيل را فرا مي خواند و مي فرمايد: « من فلاني را دوست دارم تو نيز او را دوست بدار، جبرئيل او را دوست مي دارد، سپس در آسمان ندا مي دهد كه خداوند فلان شخص را دوست دارد شما نيز او را دوست داشته باشيد پس اهل آسمان او را دوست مي دارند سپس او در زمين نيز مقبول واقع مي شود».
(مسلم)
براي جلب محبت خدا اين اعمال ضروري اند:
1- با انجام دادن نوافل بعد از فرايض
2- مداومت بر ذكر خدا در همه حال به زبان و قلب و عمل.
3- ترجيح دادن آنچه خدا مي پسندد بر آنچه كه نفس تقاضا مي كند.
4- تدبر قلبي در اسماء و صفات خدا و شناخت آنها.
5- مشاهده نعمت ها و نيكي و احسان و الطاف خداوند.
6- خلوت كردن با او در نيمه آخر شب و مناجات و تلاوت قرآن و حاضر شدن با روح و جان به درگاه او.
7- مجالست با دوستان صادق.
8- دوري از اسبابي كه سبب فاصله و ديوار بين خدا و قلب مي شود.

نعمت هايي فراوان و سپاسگذاري از آنها
بردار جوان! خداوند نعمتهاي فراوان به تو عنايت كرده است كه قابل شمارش نيستند هر حركتي نعمت است و هر سكون و هر نفسي كه تنفس مي كنيم هر طرفة العيني نعمت است.
«و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها»
در مقابل اين همه نعمت چه كاري انجام داده اي؟
آيا با زبان و قلب از اين نعمت ها تشكر كرده اي؟
آيا آثار آنها بر رفتار و كردارت ظاهر شدند؟

نعمت اسلام
برادر جوان! چگونه مي تواني شكر نعمت هدايت و اسلام را ادا كني؟
آيا اين از نعمت و احسان خدا نيست كه تو را از بهترين مخلوقات و داعي دين خود قرار داد؟
آيا از فضل و احسان خدا نيست كه تو جز امت نبي خاتم و رسول بزرگوار او قرار گرفتي؟
آيا اين از فضل خدا نيست كه تو را از افراد امت و دعوت جهاني قرار داد.
«و من يبتغ غير الاسلام ديناٌ فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين»
اگر خداوند تو را يهودي يا نصراني و يا مجوسي خلق مي كرد چه مي شد يا اينكه بي دين بودي؟ پس خدا را بر آنچه كه به تو از نعمت اسلام عنايت كرده است شاكر باش.

نعمت قرآن
قرآن كتابي كه خداوند براي هدايت بشريت نازل فرموده و راهنماي رستگاري است، آيا اين از فضل و احسان خدا نيست كه براحتي قرآن، اين كتاب عظيم در اختيار توست؟
ميليون ها انسان هستند كه به آساني و سهولت به تلاوت و درك معاني آن دسترسي ندارد.

نعمت سنت
آيا خدا را بر سنت و راهي كه به تو عنايت كرده و تو را از گروه اهل سنت و جماعت قرار داده شاكر بوده اي؟ ميليون ها نفر هستند كه خود را به اسلام نسبت مي دهند ولي راه را گم كرده اند و عقيده صحيح را از دست داده اند و مصداق قول پيامبر صلي الله عليه و سلم قرار دارند كه فرموده است: « امت من هفتاد و دو فرقه مي شوند كه بجز يكي همه در جهنم اند». (اهل سني)
و گروه پيروز كساني هستند كه عامل بر سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم و اصحاب او هستند.

نعمت عقل
آيا خدا را بر نعمت عقل سپاس گذاري كرده اي؟ نعمتي كه تو را از ساير مخلوقات متمايز مي كند، اگر آن را از تو بگيرد حال تو چگونه خواهد بود كه از ديوانگان قرار بگيري و بچه ها به سوي تو سنگ پرتاب كنند؟


نعمت اعضا و جوارح
آيا خدا را بر نعمت دست و پا، چشم ، گوش، زبان و بيني شاگر بوده اي اگر يكي از اينها را از تو بگيرد، مثلاً چشم را كه كور شوي و يا گوش را كه ديگر نشنوي و يا گنگ شوي و نتواني راه بروي چه مي كني؟
و اعضاي ديگري كه داخل بدن تو هستند مانند قلب، كبد، ريه ها، كليه هاي و ... اگر يكي از آنها كم كار شود و تو در معرض نابودي قرار بگيري قدر اين نعمت ها را مي داني.
« و في انفسكم افلا تبصرون »

نعمت مال
نعمت سرمايه و مال، و نعمت خوردني ها و نوشيدني ها، لباس ها و مسكن، و هوايي كه از آن تنفس مي كني، همه اينها نياز به تشكر و سپاس گذاري از خالق دارند، تصور كن يكي از اين نعمت ها را از تو بگيرند چه احساسي خواهي داشت.

يك جرعه آب مساوي با حكومت هارون الرشيد
روزي ابن سماك بر هارون الرشيد وارد شد، هارون ليواني آب خواست سپس آب سرد و گوارايي برايش آورند ابن سماك گفت: اي اميرالمؤمنين، اگر آب را از تو بگيرند و به شدت تشنه باشي اين ليوان آب را به چند مي گيري؟
گفت: به نصف پادشاهي ام، گفت: نوش جان بنوش، چون نوشيد دوباره پرسيد اگر خروج آبي كه خوردي ممكن نباشد چقدر هزينه مي كني كه از بدنت دفع شود؟ گفت نصف ديگر مملكت و پادشاهي ام، ابن سماك گفت: پادشاهي كه نصف آن يك ليوان آب و نصف ديگر ادرار كردن باشد شايسته نيست كه در آن رقابت كرد؟


نماز ستون دين است
برادر جوان! جايگاه نماز در اسلام رفيع است نماز ام العباد است و بهترين طاعات بعد از شهادتين مي باشد و براي حفاظت و اداي آن آيات زيادي از جانب پروردگار نازل شده است: « أقيموا الصلاة و أتوا الزكاة و أركعوا مع الراكعين»
آنحضرت صلي الله عليه و سلم در بستر مرگ به اداي نماز توصيه فرمود.
حضرت انس مي فرمايد: « بيشترين وصيت پيامبر هنگام موت و سكرات نماز اداي حقوق زيردستان و كنيزان بود ». ( ابن ماجه)
حضرت علي (رض) مي فرمايد: آخرين كلام رسول اكرم صلي الله عليه و سلم اين بود: « نماز بخوانيد و بترسيد از حقوق افرادي كه زيردست شما هستند ». (ابو داوود)
برادر جوان! جايگاه تو در اهميت دادن به اين فرضيه كجاست، آيا بر اداي آن بر موعدش كوشا هستي چقدر هنگام اداي آن خشوع داري؟
آن را كجا ادا مي كني آيا در مسجد همراه ديگر مسلمانان با جماعت ادا مي كني؟
آيا نماز بر اخلاق و معاملات تو تأثير گذاشته است؟
بدان كه، نماز اولين گزينه اي است كه روز قيامت بنده را از آن سئوال مي كنند. آنحضرت صلي الله عليه و سلم فرمود: اولين چيزي كه روز قيامت از آن محاسبه مي كنند نماز است اگر آن مورد پذيرش قرار گيرد ديگر اعمال را مي پذيرند و اگر ناقص باشد ديگر اعمال را نيز رد مي كنند.
نماز جماعت
نماز در مسجد با جماعت از سنت هاي محبوب است آنحضرت صلي الله عليه و سلم فرمود: « كسي كه مي خواهد روز قيامت در حال مسلمان بودن خدا را ملاقات كند پس بر اين نمازهاي (فرض) در جايي كه مؤذن از آنجا به اداي آن فرا مي خواند مواظبت كند، خداوند سنت روشن و هادي را به رسولش عنايت فرموده است اگر شما نماز را در خانه هايتان ادا كنيد تارك سنت پيامبر خود هستيد و اگر سنت پيامبرتان را ترك كنيد گمراه مي شويد».
 
منكراتي كه بايد از آنها دور جست
برادر جوان! مي بينيم كه بر توبه كردن عزم و اراده قوي كرده اي و با اشك هايت سطر و دفتر پشيماني را امضاء كردي، پس لازم است كه همت و اراده ی خود را بالا کنی، تا هر چه آنچه بر سر راه استقامت تو قرار می گیرد را نابود کنی و آنچه که بین تو و سعادت همیشگی ات حائل می شود را پشت سراندازی و به رضایت پروردگار و فلاح و بهشت و نجات از آتش جهنم برسی.
لذا بر تو لازم است که:
1- از ضایع کردن نمازها یا به تأخیر انداختن ادای آن ها بر حذر باش زیرا هر کس نماز را ضایع می کند بقیه احکام دیگر را بطریق اولی ضایع خواهد کرد.
2- از اینکه رمضان را روزه نگیری و روز های آن را به خواب و شب را به بیداری و بازی بگذرانی بر حذر باش.
3- اگر توانایی ادای حج را داری درنگ نکن.
4- از دوستی با رفقای بد و دوستان ناباب دوری کن، زیرا انسان بر عقیده و دین دوست خود می گردد.
5- از گوش دادن به موسیقی دوری کن زیرا بزرگترین مانع استقامت است و محبت موسیقی نشانه ضعف ایمان است.
6- عاقل از دود و مواد مخدر دوری می کند.
7- شب بیداری بدون ضرورت بدن را ضعیف و باعث قضا شدن نماز صبح می شود.
8- از پاسور و ورق بازی و قمار پرهیز کن.
9- از این که وقت خود را به تماشای تلویزیون و فیلم های پوچ و بیهوده تلف کنی دوری کن.
10- مسافرت کردن بدون ضرورت به کشورهای کفر، باعث انحراف و سستی در عقیده می شود.
11- از این که به غیر مسلمانان خود را مشابه کنی و مراسمی چون مراسم آنها داشته باشی و لباسی چون آنان بپوشی پرهیز کن.
12- از مزاحمت تلفنی برای دیگران پرهیز کن، که این نتیجه ضعف شخصیت و مرض قلب است.
13- بدترین مکان بازار است از رفتن بدون ضرورت به آنجا پرهیز کن.
14- بر نعمت های خدادادی حفاظت کن و حفاظت آن ها را با شکر گزاری ممکن است ماشین نیز نعمت است. خود و آن را با سرعت غیر مجاز نابود مکن.
15- استمناء (جلق) دلیل شکست در مقابل شهوت و هوا نفس است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید: « آنانی که توان ازدواج ندارند پاکدامنی و عفت پیشه کنند تا مادامیکه خداوند از فضل خود آن ها را بی نیاز کند».
آنحضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید: « ای جوانان اگر کسی استطاعت ازدواج دارد پس ازدواج کند زیرا برای حفاظت چشم و پاکدامنی خوب است و کسی که استطاعت ندارد روزه بگیرد روزه برای او سپری قرار می گیرد». (متفق علیه)
16- از نافرمانی والدین دوری کنید زیرا رضای خداوند در رضایت والدین است.
17- از قطع صله رحم پرهیز کنید زیرا قاطع صله رحم ره جنت نمی رود.
18- از دروغ پرهیز کنید زیرا دروغ انسان را به فجور سوق می دهد و فجور انسان را به جهنم.
19- از حسد دوری کنید زیرا نوعی بی ادبی و اعتراض به تقسیم خداست.
در پایان از خدا می خواهم که من و تو را استقامت در دین عنایت کند و گناهان ما را ببخشد و بر ما رجوع کند و هدایت و راهنمایمان نماید که توبه کنیم و اعمال اندک ما را بپذیرد و درجات ما را رفیع بگرداند و از بندگان نصیحت پذیر قرارمان دهد.
و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین
این بود ترجمه گزینشی از کتاب « مهلاٌ یا شباب» امیدوارم که مورد رضای پروردگار قرار بگیرد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر