اکثریت مردم آلمان با فشار آوردن بر مسلمانان در شعایر دینیشان موافقند

به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از مفکرة الاسلام : نتایج یک نظر سنجی در آلمان که روز چهار شنبه اعلام شده بود نشان می دهد که اکثریت مردم آلمان با فشار آوردن بر مسلمانان و کاستن از آزادی های دینی آنان موافقند .

این نظر سنجی که از 2400 نفر در همه ی مقاطع سنی انجام گرفته است نشان می دهد که 58% از آلمانیها با افزایش قید و بند بر آزادی دینی و عبادات مسلمانان موافقند، که این نسبت در آلمان شرقی بسیار بالا تر بوده و 75.7% از ساکنان آلمان شرقی با افزایش قید بند بر آزادی عبادات مسلمانان موافقند .

همچنین یک نظر سنجی دیگر که صندوق فردریک اورت آنرا انجام داده است نشان می دهدکه نسبت کینه ی آلمانیان به مهاجران به ویژه مسلمانان و عربها بیشتر شده است، به طوریکه 30% از آنها معتقدند این افراد بیگانه برای سیاست رفاهی کشور مضر هستند و 31% از آنها بیکاری در کشور را به گردن این افراد می اندازند و به همین خاطر خواستار اخراج آنها از کشور شدند . و 35% از مردم المان اعلام کرده اند که ترس این وجود دارد شمار آنها از آلمانها بیشتر شود و بر کشور تسلط پیدا کنند .

این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که 10% از افرادیکه از آنها نظر خواهی شده است خواستار بازگشت نازی به کشور شده اند ،و گفته اند نازی بهترین حومتی بوده است آلمان به خود دیده است و می تواند دوباره حکومت را به دست بگیرد . 
http://islamnews.findhere.org/fa/display-news.php?nid=2292

0 نظرات:

ارسال یک نظر