جواز استمتاع از دبر زنان در عقد متعه

جواز استمتاع از دبر زنان در عقد متعه

از عمار بن مروان روايت است كه مي‌فرمايد به امام جعفر گفتم شخصي نزد زني براي نكاح متعه مي‌آيد و او مي‌گويد: من به شرطي با شما متعه مي‌نمايم كه از فرجم استفاده ننمايي و از محل و مكان ديگر مي‌تواني تلذذ حاصل نمايي، امام جعفر فرمودند آن فرد بايد آن شرط را رعايت نمايد و از مكان قبل- فرج - استفاده ننمايد([1]).
 ([1]) فروع كافي 2/48.

0 نظرات:

ارسال یک نظر