وفات ام المؤمنين عايشه در هفدهم رمضان سال 57 هجري


وفات ام المؤمنين عايشه در هفدهم  رمضان سال 57 هجري

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- يکسال پس از ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پيش از هجرت، با عايشه دختر ابوبکر صدّيق ازدواج کردند. هنگام ازدواج با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- عايشه دختري شش ساله بود، و آنحضرت هفت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، که وي نه ساله شد، با او زفاف کردند. عايشه هنگام زفاف پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- باکره بود، و آنحضرت همسر باکره‌اي جز او نداشت. عايشه از همه کس نزد آنحضرت محبوب‌تر بود. از همه زنان امّت فقيه‌تر بود. از همة زنان بطور مطلق داناتر بود. برتري وي از ديگر زنان همانند برتري ثَريد از ديگر غذاها بود. عايشه هفدهم ماه رمضان سال 57 يا 58 از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر