خاطرات یک مستبصر از ازدواج موقت و پیامدهای سوء آن ...

خاطرات یک مستبصر از ازدواج موقت و پیامدهای سوء آن ...

سلام بر همه مسلمانان جهان.
الحمدالله جزاه الله براي کسي که اين قسمت از سايت را فراهم نمود براي ما تا ما هم نظرات خود را اعلام کنيم و بدرستي و يا اشتباه خود پي ببريم و مثل آن فرقه اي نباشيم که ميگويند حرف و نظر فقط مربوط به ما ميباشد که درحوزه ها درس خوانديم و بايد از ما بدون تحقيق و سوال و يا دادن نظرتقليد کنيد.
اما بعد درباره متعه نظرات بسياري داده شده در همه فرقهاي اسلامي، من تا جايي که توان داشتم تحقيق کردم و دريافتم که متعه عين زنا ميباشدچه بسا بدتر زيرا که در لوا و زير پرچم دين اين امر صورت ميگيرد و کارهايي که به اسم دين انجام ميشود اگر تجاوز به حقوق کسي را داشته باشد ممکن است فرد يا گروهي را از دين متنفر و منزوي کند.

اما دليل هاي ذيل مبني بر تجويز يا تحريم متعه که تحقيق کردم را مياورم، باشدکه نا آگاهان طرفدار اين عمل زشت به خود آمده وکمي تعقل کنند. کتاب کافي يکي ازبزرگترين کتب فقهي شيعيعان ميباشدکه آنرا جز کتب اربعه ميخوانند و بيشتر احکام خودرا ازين کتاب استخراج ميکنند و چون صحبت به درازا نکشد در ارزش کتاب کافي نزد شيعيان به يک حديث بسنده ميکنيم:
علما شيعه معتقدندکه کتاب کافي برامام زمان (مهدي عليه السلام) عرضه شد و آن حضرت فرمود: الکافي کاف لشيعتنا «همين کتاب کافي شيعيان ما را بس و کافي است» مقدمه کافي صفحه هشت)
و بايد گفت که تمام علماي شيعه از جمله مجلسي و صدوق و غيره راجع به کتاب کافي تحسين بسيارکرده اند ( نويسنده کتاب کافي شخصي است بنام ابي جعفرمحمد ابن يعقوب ابن اسحاق الکليني الرازي) اين کتاب شامل 16199حديث ميباشدکه علامه مجلسي در تاليف خود موسوم به «مراة العقول» في شرح اخبار الرسول حدود9000 حديث اين کتاب را صحيح ندانسته و استاد محمد باقر بهبودي نيزفقط 4428 حديث کافي را صحيح دانسته، تو خود بخوان حديث اين مجمل را.
دراين کتاب آمده: امام صادق عليه السلام فرمود: هرکه تعصب ورزد و يا برايش تعصب ورزند و او سکوت کند رشته ايمان را ازگردن گشوده است و نيز فرمود: هرکه تعصب بورزد خداوند روز قيامت او را با دستاري از آتش برانگيزد (اصول کافي ج2 باب العصبيه ص307و308 . اين حديث اسنادش نيکو و صحيح ميباشد و اين را گفتيم تا بعد از روشن شدن حق در باب متعه کسي تعصب نورزد البته آنکسي که دلش مملو از آتش شهوت باشد بر تعصب خود اصرار خواهد کرد.
درابتدا به احاديثي در اين زمينه ميپردازيم سپس به زيان هاي متعه:
1-شيخ الطايفه شيخ طوسي در استبصار ميفرمايد: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ابن ابيطالب عليه السلام قال: حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه و نکاح المتعة (زيد ابن علي ازقول پدرانش علي ابن ابيطالب عليه السلام روايت کرده است که گفت: پيامبر صلي الله عليه وسلم گوشت خران اهلي و نکاح متعه را تحريم فرمودند.الاستبصارج3/142 شماره حديث 5-511 چاپ سوم تهران.
براي آشنايي بيشتر با شيخ طوسي به کتب شيعيان مراجعه شود)
2- همين حديث دروسايل الشيعه شيخ حرعاملي 14/441 نيز آمده.
3- ازامام صادق عليه السلام سوال شد آيا مسلمانان در زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم متعه ميکردند؟ فرمودند خير. تهذيب2/189
4- عبد الله سنان ميگويد ازامام صادق عليه السلام درباره متعه پرسيدن فرمود: «لا تدنس نفسک بها» (نفس خود را با آن کثيف مگردان) بحارالانوار 100/318 (بحارالانوار اثر مجلسي رجوع شود به کتب شيعه در رابطه با آشنايي با مجلسي)
5- از عمار روايت شد که گفت امام صادق عليه السلام فرمودند: قد حرمت عليکم المتعه (تحقيقا متعه برشما حرام شده است) فروع کافي 2/48 وسايل الشيعه 14/450 علاوه برآن امام صادق عليه السلام اصحاب خود را ازاين کار بر حذر ميداشت و آنها را سرزنش ميکرد و ميفرمود: آيا يکي از شما خجالت نميکشد که درجاي پنهان و شرم آوري ديده شود آنگاه اين کردار ناپسند او به حساب برادران وياران صالح و نيکوکارش گذاشته شود؟
فروع کافي2/44 و وسايل الشيعه 14/450
6- هنگامي که علي ابن يقطين از امام رضا عليه السلام درباره متعه پرسيد جواب داد: تورا با متعه چه سروکاري است خداوند تورا از آن بي نيازکرده است فروع کافي 2/43 وسايل الشيعه 14/449
7- وقتي عبدالله ابن عمير به امام باقرعليه السلام گفت: آيا خوشحال ميشوي که همسران و دختران و خواهران و دختران عمويت اينکار را بکنند؟ يعني متعه کنند «امام وقتي اينرا شنيد چهره خودشان را برگردانيد». فروع کافي2/42 تهذيب 2/186
8- دراينجا ما 2 آيه از قران کريم نيز مياوريم تا دليل محکمي باشد بر تحريم متعه: آيه 33 سوره نور (کسانيکه به ازدواج دسترسي ندارند بايد صبر کنند و خودشان را پاک نهدارند تا وقتي که خداوند از فضل خود آنان را غنا بخشد )
آيه النسا 25 (به علت طولاني بودن مطلب فقط قسمت آخر آيه را مياوريم که: شکيبايي و پاکدامني پيشه کردن برايتان بهتراست) پس خداوند حکيم کساني را که به علت کمبود امکانات به ازدواج دسترسي ندارند دستور به پاکدامني و صبر داده و الا اگر متعه حلال بود چرا به آن دستور نداد تا بعدا که مشکلاتشان حل شد ازدواج دايم کنند؟
حال ميپردازيم به نظريات کساني که متعه را حلال ميدانند كيانند و دلايلشان:
1-ميگويند سوره نسا آيه 34 را به حلاليت متعه تفسير کردند و بعد از مباحثات فراوان اهل مناظره گفتند در اين آيه حلاليت متعه براي هميشه نيست و براي يک زمان خاصي بود( البته متعه 2 بار در زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم حلال و حرام گرديد و بالاخره در روز خيبر براي هميشه حرام شد. رجوع شود به استناد احاديث بالا) وليکن در اين رابطه شيعيان جدا دست به کار خطيري زده و حديثي را از کتاب کافي نقل ميکنند که براي اينکه متعه را حلال بدانند قايل به تحريف قرآن شدند و در خيلي جاي ديگر نيز در رابطه با مسايل ديگر قايل به تحريف قرآن هستند. متن حديث در رابطه با تحريف قرآن من باب متعه اين چنين آمده: از ابن ابي عمير روايت ميکند: آيه 34 نساء اينطور نازل شده: «فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فاتوهن اجورهن فريضة» (فروع کافي ج5 ص 449 حديث سوم) حال آنكه در قرآن لفظ «الي اجل مسمي» نيست که راوي اصرار دارد که قرآن امروزي تحريف شده و در حدود 60 حديث نيز آورده در باب هاي مختلف که قرآن تحريف شده و اينکه امام علي قراني نوشت و بر مردم عرضه داشت ولي مردم قبول نکردند و اينجور حرفا تا ميرسد که علي آن قرآن را از مردم پنهان داشت و الان دست امام زمان(مهدي عليه السلام) است و به وقت ظهور آشکارش ميکند در حاليکه قرآن ميگويد: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) «الحجر/9» ]بى‌ترديد، ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده‌ايم، و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود[
و نيز براي اثبات حليت متعه به احاديثي نيز متوسل شده اند.از جمله:
1-از امام صادق پرسيده شده که آيا متعه ثواب دارد؟ فرمود: اگر مقصودش رضاي خداباشد دربرابرهرکلمه اي که با او صحبت ميکند يک نيکي برايش نوشته ميشود و هرباريکه به اونزديک شود خداوند گناهي را از او ميبخشد و هرگاه غسل کند به اندازه قطرات آبي که بربدنش ريخته خداوند گناهانشان را مي آمرزد.(من لا يحضره الفقيه3/366 )
2-پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: کسيکه يک مرتبه با زن مسلمان متعه کند گويا هفتاد مرتبه خانه کعبه را زيارت کرده و همچنين گفته: کسيکه يکبار صيغه کند ازغضب خداي جبار درامان ميباشد و کسيکه دوبار صيغه کند با ابرار محشورميشود و کسيکه سه بار کند در بهشت دوشادوش من خواهد بود (من لا يحضره الفقيه 3/366)
3- آقاي فتح کاشاني در تفسير منهج الصادقين از پيامبر روايت ميکند: فرمودند کسيکه يک مرتبه صيغه کند به مقام امام حسين و دوبار به مقام امام حسن و اگر سه بار صيغه کند به به درجه مولي علي عليه السلام و اگر چهار بار متعه کند به درجه من ميرسد
4- اين را هم بدانيد براي زن صيغه شونده شرط نيست که به سن بلوغ رسيده باسد يا نه حتي دخترده ساله يا حتي شيرخواره را هم ميتوان در اين مذهب صيغه کرد. في المثال در کتاب تحريرالوسيله چلد سوم با ترچمه فارسي مساله 12 امام خميني ميگويد: نزديکي با زوجه قبل ازتمام شدن نه سال جايز نيست ولي ميتوان ساير لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و لاي ران گذاشتن (تفخيذ)حتي در شيرخوارجايز است و اشکالي ندارد.(دفترانتشارات الاسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
براستي که از گفتن بقيه احاديث شرم دارم و آيا واقعا اين قدر صيغه صواب دارد که يکبار و دوبار و غيره اش به مقامهاي امامان و چهار بارش به مقام رسول الله صلي الله عليه وسلم ميرسد؟ پناه ميبرم به الله از اين گفتار شنيع . آيا مقام امام و رسول الله صلي الله عليه وسلم تا اين حد است که کسي با انجام اين فعل قبيح و شرم اور به اين درجات برسد؟ اعوذ باالله من هذه افتري
حال همينک ميپردازيم به برخي مفاسد صيغه(متعه):
1-باز گذاشتن اين راه خطرناک(متعه) وسيله اي قرارگرفته که آدمهاي پست و شهوت پرست همواره براي ارضاي خواهشهاي نفساني خويش درجستجوي زنان اوباشي مانند خود هستند و چه بسا خانواده هاي شريف و متديني نيز فريب ميخورند و بنام دين مورد حمله و سواستفاده ديني قرار ميگيرند.
2-کانون خانواده از هم پاشيده ميشودچه بسا زني که ببيند شوهرش تن به اينکار داده چه احساسي به او دست ميدهد؟
3-حتي در متعه ارث نيست و اگرفرزندي هم بدنيا آيد به مرد ملحق ميشود و اين فرزند بدون وجود مادر پرورش مي يابد و چه بسا از تربيت درستي هم برخوردار نشود . به نقل از روزنامه همشهري دوشنبه 4 ابان 1383 صفحه 6 شماره 3536 امده است: سازمان ثبت احوال کشور ازافزايش 200 درصدي ازدواج موقت طي 6ماهه اول امسال نسبت به 6ماهه اول سال گذشته خبرداد.بر اساس اين گزارش به تعداد547 مورد در اول امسال رسيد. بالا رفتن امارازدواج موقت پيامدهايي به همراه دارد که مهمترين آن بر جاي ماندن کودکان بي هويت است.( عينا از روي روزنامه همشهري ميباشد
در همين روزنامه همشهري اينبار در شماره 3549 صفحه 16 در شهر دوشنبه 18 ابان 1383 توضيحات مفصلي راجب به متعه آمده که دراينجا سرتيتر آنرا مياوريم: ثبت ازدواج موقت با299هزار تومان مردان متاهل مشتاق ترند
کودکان بي هويت امار طلاق 60هزارمطلقه درسال خوانندگان عزيز خودتان با سند مشاهده کرديد اين تحقيق مرا و اميدوارم حديث اول را که راجع به تعصب بود را در اول اين گزارش فراموش نکرده باشيد و همچنين به خاطر داشته باشيد که متعه باعث ميشود ديگرکسي علاقه اي به ازدواج دايم و تشکيل خانواده اي با کانون گرم ندهد و مدام به بهانه عدم توان ازدواج مشغول به اين کار باشد که اين خود علاوه بر گسترش بيماري هاي فراوان جنسي بسيار خطرناک ميباشد. در آخر ميخواهم يک خاطره نيز بگويم:
روزي به يکي از مردان فاميل خودم که بسيار بسيار انسان متدين و مذهبي و طرفدار مذهب اماميه ( شيعه اثني عشريه) ميباشد ( چون خودم تا 18 سالگي شيعه بودم و تمامي افراد خانواده ام هم اکنون شيعه هستند) گفتم اگه ممکن اين دختر خود را با عقد موقت من در بيارين که هم من و هم دخترشما توانايي ازدواج را الان نداريم باعث ثواب ميشود(لازم به ذکراست که خواهرشان هم مطلقه بودن و مادرشان هم همچنين و خواهرشان27ساله بودن و خيلي جوان) ولي اگر بدانيد چشمتان روز بد نبيند که شما خود آن صحنه عصبانيت را مجسم کنيد. والله که من آنروز قصد ثواب اين کار را داشتم زيرا تا آن موقع اين کار را جايز ميشمردم ولي از آنروز فهميدم اينها فقط اينکار را با ناموس ديگران جايز ميدانند نه با ناموس خود را.
                                     پایان

0 نظرات:

ارسال یک نظر