غزوه طائف 14 شوال سال 8 هجري قمري:


غزوه طائف از غزوات پيامبر اكرم (ص) روي داد. اين غزوه پس از نبرد حنين و شكست قبيله هوازن بوقوع پيوست. اهالي قبيله ثقيف با قبيله شكست خورده هوازن همداستان شدند، حضرت محمد (ص) براي سركوبي آنان بطرف طائف حركت كردند و در نزديكي اين شهر اردو زدند سپاه اسلام در عزوه طائف از منجنيق هم استفاده كرد اما فتح طائف ميسر نشد گفتني است كه در مدت محاصره طائف گروه بسياري از طائف نزد پيامبر اسلام مي آمدند و مسلمان مي شدند از اين رو پيامبر اكرم (ص) اين تازه مسلمانان را آزاد مي كردند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر