طرح و برنامه های مهدی بعد از ظهور

س – به اعتقاد علمای شیعه امام دوازدهم بعد از قیام و ظهور چه اقداماتی خواهد کرد؟


ج- شیعه معتقدند که وقتی او ظهور کند:

1- انتقام از ابوبکر و عمر و عایشه رضی الله عنهم
علمای شیعه به صراحت گفته اند آن مهدی که در انتظارش هستند ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را زنده خواهد کرد، سپس آنها را بر تنه درخت خرمایی به دار آویخته و هر روز هزار بار آنها را میکُشد[1].سپس فرمان میدهد زیر آن درخت آتش بیفروزند و آن دو را همراه با درخت میسوزاند، سپس خاکسترشان را در دریا میاندازد. مفضّل (راوی حدیث دروغ) گفت: سرورم، آیا این آخرین عذاب آنهاست؟ گفت:«هیهات یا مفضّل».
علمای شیعه دعاهایی را ساخته اند که با آنها هر روز قایم موهوم و خیالی خود را به فریاد میخوانند تا ظهور کند، و از ابوبکر و عمر رضی الله عنهما انتقام بگیرد[2].
و مجلسی گفته: «وقتی مهدی ظهور کند؛ عایشه رضی الله عنها را زنده خواهد کرد و بر او حدّ اجرا خواهد کرد»[3].

2 – همه عرب از دم تیغ میگذراند
نعمانی از ابی عبدالله علیه السلام روایت میکند که گفت: «بین ما و عرب چیزی جز ذبح و سربریدن باقی نمانده است»[4].
 
توضیح:چنانکه ملاحظه میشود این نسلکشی بدون فرق بین شیعه و سنّی همه عرب را شامل شده، باوجود اینکه جمع زیادی از شیعه عرب هستند.
به همین علّت است که آخونهای فارسی زبان از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: «از عرب بپرهیز که خبر بدی در انتظار آنهاست، هیچ کس از آنها با قایم همراه نمیشود»[5].

توضیح:
ای عرب های شیعه! آیا وقت آن فرا نرسیده که بدانید مخترع و بنیانگذار دین شما ابن سبأ یهودی و برادران مجوسی او هستند؟ نگاه کنید چگونه شما را به ظهور مهدی تهدید میکنند که هرگاه ظهور کند همه شما را به قتل میرساند؟
ببینید علمای شما در مورد اصول دینی واقعی خویش که مجوسیت و یهودیّت است چه روایتهایی ساخته و پرداختهاند؟!
آخوندهای شما روایت کره اند  که امیرمؤمنان علی رضی الله عنه پادشاه دین شما، یعنی کسرا را زنده کرد و به جمجمه سر او گفت: «تو را به خدا قسم به من بگو من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه با زبان روان گفت: تو امیر مؤمنان، و سرور وصیها و پیشوای پرهیزگاران هستی، امّا من بنده خدا و پسر بنده خدا کسری پسر انوشیروان ....هستم، ولی با وجود اینکه کافر بودم خدا مرا از آتش دوزخ نجات داد... و دوزخ بر من حرام است»[6].
و چرا مهدیتان شما را از دم تیغ می گذراند؟ آیا به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و همه امامانتان عرب هستند؟ آیا مهدی خیالی شما عرب نیست ... !! یا اینکه از علمای یهود اصفهان است !!؟
و نیز روایت کرده اند: «این امر(ظهور قائم) اتفاق نخواهد افتاد تا نُه دهم مردم از بین نرود»[7].

تعارض
از ابوعبدالله روایت کرده اند که گفت:« این امر (ظهور مهدی) واقع نشود تا دو سوّم مردم از بین نرود»[8].

3- قتل عام حجّاج بیت الله بین صفا و مروه
روایت کرده اند که(ابوعبدالله گفت:) گویی حمران بن أعین و میسر بن عبدالعزیز را میبینم که با شمشیرهای خویش مردم را بین صفا و مروه بر زمین میزنند»[9].
خمینی و همفکرانش که معتقدند فقیه شیعه نایب امام غایب است؛ برای اجرای این رؤیای مجوسی در حرم امن الهی در حج سال (1407هـ ش) تلاش کردند، ولی خداوند عزوجل آرزویشان را ناکام ساخت، ولی پیروان خمینی دو سال بعد حادثه بمبگذاری راه انداختند و تعدادی از حجّاج بیت الله در سرزمین امن خدا قربانی این جنایت شدند.خداوند حجاج و عامرین و حرم مکّه را حفظ گرداند.

4– انهدم مسجد الحرام و مسجد نبوی و حجره نبوی
شیخ شیعه مجلسی از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: «قائم ما مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تخریب میکند، و آنها را به اساس اصلی آن برمیگرداند»[10].
چون مهدیشان در خروج از مخفیگاه خود تأخیر کرد؛ قرامطه در سال(317 هـ) وارد عمل شده و به جنگ مکه رفتند و حجرالأسود را بیرون کشیدند، ولی آن را به شهر قُم نبردند، بلکه به بحرین بردند و بیست و دو سال در تصرف آنها باقی ماند!!
امّا در مورد اینکه چرا حجر الأسود را ربودند، و قبله مسلمانان کجا خواهد بود شیخ و عالم شیعه فیض کاشانی روایت کرده که امیر مؤمنان در مسجد کوفه سخنرانی کرد و گفت: «ای اهل کوفه! خداوند عزوجل چنان لطف و فضلی به شما نموده که به هیچ کس آن را نداده است، مصلای شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریس و مصلای ابراهیم است ... و شب ها و روزها پایان نخواهند یافت تا وقتی که حجرالأسود در آن نصب شود»[11].
و مدعی هستند که مهدی گفته: به یثرب میآیم و حُجره (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ) را منهدم می­کنم ...»[12].
شیخ و آیت معاصرشان حسین خراسانی گفته: «گروههای شیعه برای فرا رسیدن روزی لحظه شماری میکنند که نزدیک است و بار دیگر این سرزمینهای مقدس فتح شوند؛ تا آنها با اطمینان و آرامش خاطر وارد آن شوند و خانه پروردگارشان را طواف کنند و مناسکشان را ادا کنند و قبر سادات و بزرگانشان را زیارت نمایند ... و آنجا پادشاه ستمگری نخواهد بود که علیه آنان تجاوزگری کند و حیثیّت آنان و حرمت اسلامشان را هتک کند، و خون های مصون آنان را بریزد و اموال محترم آنان را از روی تجاوز و ستمگری چپاول کند، خداوند آرزوهای ما را تحقق ببخشد»[13].
و در تاریخ 17 / 3 / 1979 میلادی در یک سیمینار رسمی که در آبادان برگزار شد و انبوه زیادی از مردم برای بزرگداشت پیروزی انقلاب خمینی در آن شرکت کرده بودند؛ یکی از علمای شیعه به نام دکتر محمّد مهدی صادقی سخنرانی کرد و گفت: «ای برادران مسلمان شرق و غرب با صراحت به شما میگویم که مکّه و مدینه را گروهی از یهودیان اشغال کرده اند»[14]. و به آنها وعده داد که مکه و مدینه فتح خواهند شد.
و رسانهها و مطبوعات دولت خمینی تصاویر زیادی را نشان میدهند که بیانگر این اعتقاد و باور است، از آن جمله تصویری که کعبه و مسجد قدس را در کنار هم کشیه اند  و در وسط هر دو دستی با اسلحه بیرون آمده، و زیر این عکس نوشته اند: «هر دو قبله را آزاد میکنیم»[15].

5– اقامه حکم آل داود[16]
مرجع و عالم آنها کلینی فصلی را نوشته تحت عنوان: «باب در بیان اینکه وقتی ائمه به قدرت برسند بر اساس حکم داود و آل داود حکمرانی میکنند و از کسی شاهد نمیخواهند».
و علی بن حسین رضی الله عنه را پرسیدند: «با کدام قانون حکم میکنید؟ گفت: با حکم آل داود، اگر چیزی برای ما مشکل باشد روح القُدُس آن را به ما میآموزد»[17].

تناقض: از ابو جعفر روایت است که گفت: «قائم در میان شیعیانش گاهی بر اساس حکم آدم و گاهی بر اساس حکم داود و گاهی بر مبنای قضاوت ابراهیم حکم میکند، و در همه این موارد برخی از یارانشان با او مخالفت میکنند، پس او گردشان را میزند، سپس در مرحله چهارم بر اساس حکم محمّد صلی الله علیه و آله و سلم حکم میکند آنگاه هیچ کس به او اعتراض نمیکند»[18].

توضیح:
همچنین روایت کرده اند: «وقتی قائم اهل بیت قیام کند؛ بطور مساوی تقسیم میکند، و درمیان رعیّت با عدالت رفتار مینماید، پس هر کس از او اطاعت کند؛ از خداوند اطاعت کرده است، و هر کس او را نافرمانی کند؛ خدا را نافرمانی کرده است. و علّت نامگذاری او به مهدی این است که مردم را به مسألهای مخفی و پنهان راهنمایی میکند، و تورات و سایر کتابهای الهی را از غاری در انطاکیه(اندلس) استخراج میکند، و در میان اهل تورات با تورات و در بین اهل انجیل با انجیل، و در بین اهل زبور با زبور، و بین اهل قرآن با قرآن حکم میکند»[19].
یعنی: برای همه ادیان دعوت کرده و شعار ماسیونی را سر میدهد!!.
و از ابو عبدالله روایت کره اند  که گفته: «سوگند به خدا سوگند، گویی او را میبینم که بین رکن کعبه و مقام ابراهیم ایستاده و از مردم بر کتاب جدیدی بیعت میگیرد، و بر عرب ها سرسخت است[20] .

توضیح:
شیعه های عرب بیچاره ، با وجود این؛ روایات شما حاکی از آن است که قائم و مهدی شیعه شما کتابی می آورد غیر از این قرآن که اینک پیش روی مردم است!
و با مردم بر خلاف رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین رضی الله عنهم رفتار خواهد کرد. در بحارالانوار آمده است: «خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای جهانیان به عنوان رحمت و مهربانی فرستاده شده بود و قائم بلایی برای جهانیان است»[21].
و زراره از ابوجعفر در مورد قائم سؤال کرد: آیا قائم مطابق سیره و رفتار محمّد عمل میکند؟ گفت: «بعید است بعید، ای زراره با سیره و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل نمیکند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مهربانی و نرمی با امت خویش رفتار کرده است، ولی سیره قائم ما قتل و کشتار است»[22].
پس به اقتضای این روایات؛ قائم مطابق سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین رضی الله عنهم رفتار نمیکند؟، آیا قائمی که شما منتظرش هستید دولت یهودیان(اسرائیل) یا (مسیح دجال) نیست؟

چرا قائم با آئین داود حکم میکند؟
آیا این اشاره نیست به اینکه ریشه های تشیع به یهودیت برمیگردند؟ بنابراین دولت اسرائیل لابُد بر اساس آئین داود حکم میکند و اوّلین اقدامات عملی آن کشتار مسلمانان به خصوص عربهاست، و رؤیای دولت اسرائیل انهدام و تخریب مسجدالحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم است، و آنها میخواهند به جای قرآن کتاب دیگری بیاورند، و ادعای مؤسسان و بنیانگذاران مذهب شیعه در مورد تعداد ائمه به تعداد اسباط بنی اسرائیل اشاره دارد که دوازده نفر بودند، همچنین آنها جبرئیل را دوست ندارند، همانگونه که خداوند متعال میفرماید:
{ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧)مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٨)} (بقره:97-98)
یعنی: بگو : كسي كه دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن خدا است) زيرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است (نه اين كه خودسرانه دست به چنين امري زده باشد) . قرآني كه كتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي‌كند ، و هدايت و بشارت براي مؤمنان است.

6-تغییر در ارث
از امام صادق روایت کرده اند: «إنَّ اللهَ آخى بين الأرواح في الأظلَّة قبلَ أن يَخلقَ الأبدان بألفي عام،فلو قد قامَ قائمُنا أهل البيت أَوْرَثَ الأخ الذي آخى بينهما في الأظلَّة،ولم يُورث الأخ من الولادة »[23]
یعنی: خداوند هزار سال قبل از آفرینش کالبد و بدن انسانها در بین ارواح آنها پیوند برادری برقرار کرد، اگر قائم ما قیام کند برادر از کسی ارث میگیرد که در بین ارواحشان عقد برادری بسته شده، و برادر ولادتی (پدری و مادری) از او ارث نمیبرد.

به نقل از: سؤال و جوابهايي در مورد شیعیان اثنا عشری، تألیف: عبدالرحمن بن سعد الشثری، مترجم: اسحاق دبیری

زیرنویسها:
[1] - ایقاظ من الهجعه عاملی ، ص 287 .
[2] - الصراط المستقیم 2 / 252 ، مختصر الدرجات ، ص 191 ، الشیعه و الرجعة ، ص 139 طبیسی ، البرهان 3 / 220 .
[3] - حق الیقین مجلسی ، ص 347 .
[4] - بحارالانوار 52 / 349 ، الغیبة نعمانی ، ص 155 .
[5] - بحارالانوار 52 / 333 ، الغیبة طوسی ، ص 284 .
[6] - بحار الانوار مجلسی 41 / 4 .
[7] - بحار الأنوار ج52/244 ح120 (باب علامات ظهوره...).
[8] - كتاب الغيبة طوسي ص339 ح286.
[9] - بحار الأنوار ج53/40 ح7 (باب الرجعة ).
[10] - بحار الانوار 52 / 338 ، و کتاب الغیبة طوسی ، ص 282 و 472 .
[11] - الوافی فیض کاشانی 1 / 215 ، من لا یحضره الفقیه ابن بابویه 1 / 231 – 232 ، وسائل الشیعه 5 / 257 .
[12] - بحارالانوار 53 / 104 – 105 .
[13] - الاسلام علی ضوء التشیع خراسانی ، ص 132 – 133 .
[14] - این سخنرانی در ساعت 12 ظهر روز 17 / 3 / 1979 میلادی از صدای انقلاب اسلامی آبادان پخش گردید .
[15] - مجله شهید ایران (که توسط آخوندهای قم منتشر میشود)– ش 46 / 10 / 14 .
[16] - یعنی آنها دین اسلام را منسوخ می کنند و به دین یهودیان برمی گرداند !! .
[17] - اصول کافی 1 / 389 .
[18] - بحار الانوار 52 / 389 .
[19] - بحار الأنوار ج52/351 ح103 الغيبة نعماني ص237 ح26 (باب 13.
[20] - بحار الانوار 52 / 135 ، الغیبة نعمانی و الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم 2 / 260 .
[21] - ج 52 / 314 .
[22] - مجله شهید ایران – ترجمان علمای شیعه قم – ش 46 / 10 / 14 .
[23] الاعتقادات لابن بابويه ص83 (باب الاعتقاد في النفوس والأرواح) .


 

0 نظرات:

ارسال یک نظر