اهانت شيعيان به دختران پيامبر

به دختران پيامبر –ص- اهانت نموده و پدرى او را بر سه نفر از آنها منكر شده اند، ومدعى شده اند كه آنها از پيامبر نيستند، بلكه دختر خوانده او بودند! حسن الامين  شيعى مدعى است كه: مورخان ميگويند كه پيامبر چهار دختر داشته است ولى با تحقيق در متون تاريخى-بنازم به تحقيق- دليلى براى دختر بودن غير فاطمهء الزهراء نيافتيم، و بلكه روشن اينست كه بقيهء دختران خديجه از شوهر او قبل از محمدصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوده اند، [1] الان فهميدى معناى تحقيق در تشيع را!


 
[1]  دائرهء المعارف الاسلامية الشيعية 1/27

0 نظرات:

ارسال یک نظر