ميلاد رسول خدا از زبان تاريخ اسلامي
ابو ماجده


واقدي در طبقات خود تولد رسول خدا را چنين بيان مي كند : رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم روز دوشنبه دهم ربيع الاول متولد شده است و همچنين محمدبن عمر ( واقدي ) مي گويد ابومعشر نُجيْع مدني مي گفته است پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم روز دوشنبه دوم ربيع الاول متولد شده است ، سعيد بن جبير ، از ابن عباس نقل مي كرد كه مي گفت پيامبر در عام الفيل متولد شده است1.

امّا صاحب كتاب بزرگ تاريخ كبير ، طبري اشاره اي راجع به ولادت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نكرده و حتي سخني به ميان نياورده است ، بيشترين بيان آن مربوط به اصل و نسب پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم بوده است2.

پرفسور علامه شوشتري در كتاب خود ، سال ميلاد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم را (570 ميلادي) در ماه ربيع الاول گيتي را بوجود مسعود خود منور فرمود3 ، اشاره كرده است .

صاحب كتاب طبقات ناصري يا همان تاريخ ايران و اسلام مي گويند « ولادت مصطفي صلي الله عليه و سلم ، روز دوشنبه بود ، دوازده روز گذشته بود از ماه ربيع الاول ، دو ماه گذشته بود از سال فيل ، در عرب عام الفيل خوانند4. »

صاحب تاريخ كامل ، ابن اثير در ولادت پيامبر خدا صلي الله عليه و سلم گفته : « در عام الفيل كه در آن سال ابرهه و اصحاب الفيل به مكه روي داد به جهان آمد » پيامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم در روز دوشنبه شب از ربيع الاول گذشته به جهان آمد و در خانه اي زاده شد كه معروف به خانه ابن يوسف بود و باز دربارة تاريخ ولادت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم برخي نيز گفته اند ده شب از ربيع الاول گذشته بود به جهان آمد برخي گفته اند دوشب از اين ماه گذشته بود5.

دكتر ابراهيم حسن در كتاب تاريخ سياسي اسلام در مورد ولادت آن بزرگوار و سرور دو جهان مي گويد : « محمد صلى الله عليه وآله وسلم در نهم ربيع الاول در سال معروف به عام الفيل ( 20 آوريل571 ميلادي ) تولد يافت6.

حضرت مولانا سيدابوالحسن ندوي ولادت آن حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم روز دوازدهم ربيع الاول ، عام الفيل (570م ) چشم به جهان گشود ، اين روز خجسته ترين روز تاريخ بشريت است ، روايت معروف همين است اما تحقيق دانشمند معروف فلكيات محمود پاشا مصري اين است كه تولد آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم دوشنبه 9 ربيع الاول عام الفيل برابر با 20 آوريل (571م ) است7.

صاحب تاريخ حبيب السير اينگونه روايت مي كند : « به روايت جمعي كثير از اهل سير و مورخان در هفدهم ماه مبارك رمضان بعثت آنحضرت واقع شد و مذهب طايفه اي از اهل حديث و تاريخ آنست كه ابتداء نزول وحي در ماه ربيع الاول سال چهل و يكم از ولادت آنحضرت در سيم يا هشتم شهر مذكور صورت وقوع پذيرفت1 . امّا روز دوشنبه را ابوبكر احمد بن حسين بيهقي در دلايل النبوه درمورد تولد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم چنين مي نگارد از ابوقتاده روايت است كه عربي نظرية پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم را در مورد روزه روز دوشنبه پرسيد ، فرمود روزي است كه متولد شده ام و در همان روز قرآن هم بر من نازل شده است . اين روايت به چند طريق با همين الفاظ از ابوقتاده نقل شده و مسلم بن حجاج هم آنرا در صحيح خود آورده است و از ابن عباس هم روايت شده است كه مي گفت پيامبر شما صلي الله وسلم روز دوشنبه متولد شد2. حال روز دوشنبه كدام دوشنبه است .

0 نظرات:

ارسال یک نظر