جواز متعه با زنان زنا كار

جواز متعه با زنان زنا كار

1- از زراره روايت است كه مي‌فرمايد عمار از امام جعفر صادق پرسيد آيا متعه زنان زناكار جايز است ايشان فرمودند اشكالي ندارد([1]).
2- از اسحاق بن جرير روايت است كه مي‌فرمايد به امام جعفر صادق گفتم در كوفه زن فاجره‌اي است آيا مي‌توانم با او متعه نمايم، ايشان فرمودند آيا او پرچم فسق و زنا را بر خانه‌اش زده است، گفتم خير، ايشان فرمودند آري متعه با او جايز است. و در روايتي ديگر نقل شده است كه اگر او پرچم زنا را آويزان كرده باشد باز هم متعه با او جايز است([2]).
3- از حسن بن ظريف روايت است كه مي‌فرمايد به امام جعفر نامه‌اي نوشتم به مدت سي سال است كه متعه را ترك نموده‌ام و اينك به آن علاقمند شده‌ام در محله ما زن زيبايي وجود دارد ولي فاجره و فاسقه است آيا مي‌توانم با او متعه نمايم، ايشان فرمودند شما با آن كار سنتي را زنده و بدعتي را مي‌ميراني، هيچ اشكالي ندارد([3]).
 


 ([1]) حواله بالا.
 ([2]) الوسايل 14/455.
 ([3]) حواله بالا.

0 نظرات:

ارسال یک نظر