سَريه‌ي سيف‌البحر در رمضان سال يکم هجرت

سَريه‌ي سيف‌البحر در رمضان سال يکم هجرت

در ماه رمضان سال يکم هجرت، مطابق با مارس 623 ميلادي، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حمزه‌بن عبدالمطلب را به فرماندهي اين سريه گماشتند، و او را با سي تن از مهاجرين اعزام کردند تا سر راه را بر يک کاروان تجارتي قريش که از شام بازمي‌گشت، و ابوجهل بن‌هشام به اتفاق سيصد مرد جنگي همراه آن کاروان بود، بگيرند. رفتند، تا به سيف‌البحر از ناحية عيص[1] رسيدند. روياروي شدند و صف آراستند تا با هم بجنگند. مَجدي بن عمرو جُهني- که هم‌پيمان هر دو طرف بود- ميانجيگري کرد، و مانع جنگيدن آنان شد، و درنتيجه کارزاري صورت نگرفت.
لواي حمزه، نخستين لوايي بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بستند. رنگ آن سفيد بود، و علمدار وي ابومَرثَد کَنّاز بن حصين غَنَوي بود.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

[1]- عيص: مکاني در فاصله ينبع و مروة، در ساحل بحر احمر.

0 نظرات:

ارسال یک نظر