آغاز ماه ربيع الاول سال يكم هجرت آغاز سفر پيامبر از غار ثور به سوي مدينه

آغاز ماه ربيع الاول سال يكم هجرت آغاز سفر پيامبر از غار ثور به سوي مدينه
پيش از آن، عبدالله بن اُريقِط ليثي را اجير کرده بودند. وي راه‌شناس ماهري بود، و با اينکه بر دين و آيين کفّار قريش بود، او را امين خود قرار داده بودند و ناقه‌هايشان را به او سپرده بودند، و قرار گذاشته بودند که پس از سه شب مرکب‌هايشان را به غار ثور بياورد. شب دوشنبه آغاز ماه ربيع‌الاول سال يکم هجرت 16 سپتامبر 622 ميلادي، عبدالله بن اُريقط آن دو مرکب را برايشان آورد. ابوبکر به هنگام مشورت و هماهنگي در خانة خودش به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفته بود: پدرم به قربانتان، اي رسول‌خدا، يکي از اين دو مرکب مرا برگيريد! و آن يکي را که بهتر از ديگري بود به آن حضرت پيشکش کرده بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفته بودند: «بالثمن» به شرط آنکه بهايش را از من بگيري!
اسماء دختر ابوبکر -رضي الله عنها- انبان غذايشان را آورد؛ اما فراموش کرده بود براي آن بندي درست کند. وقتي آمادة سفر شدند، خواست انبان را به پشت شتر ببندد، مشاهده کرد که بند ندارد. کمربندش را باز کرد و آن را به دو نيم کرد؛ با يکي انبان غذا را بست و ديگر را به کمرش بست؛ از اين رو، وي را اَسماء ذات النَّطاقين ناميدند[1].
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با ابوبکر -رضي الله عنه- عازم سفر شدند. عامربن فُهيره نيز همراه آن دو به راه افتاد. راهدارشان، عبدالله بن اُريقط، آنان را به سمت سواحل بحراحمر هدايت کرد.
---------------------------------------
[1]- صحيح البخاري، ج 1، ص 553، 555؛ سيرة‌ابن‌هشام، ج 1، ص 486.

0 نظرات:

ارسال یک نظر