تجليل اسلام از مقام مادرمؤلف: محمد جميل زينو،
مترجم: محمّدگل گمشادزهى

 خداوند متعال فرموده است: (واعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا) { نساء: 36}
 تنها خدا را عبادت كنيد و هيچ چيزى را شريك او  مكنيد و با پدر و مادر خود نيكى كنيد.
 يعنى با پدر و مادر به نيكى و نرمى بايد رفتار كرد، و در پاسخ گفتن به آنها نبايد درشتى نمود نبايد نگاه را به سوى آنها تيز كرد، نبايد سر آنها داد كشيد بلكه چنان در مقابل آنها خود را پايين بگيريد كه غلام و نوكر در برابر مولايش خود را ضعيف و ناتوان نشان مى‏دهد.
 همچنين خداوند متعال فرموده است:
 (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما و قل لهما قولا كريما  واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا) { الاسراء 24-23}
پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. هرگاه يكى از آن دو و يا هر دوى ايشان نزد تو به سن پيرى برسند اُف به آنان مگو و بر ايشان داد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع و مهربانى را بر ايشان فرود آور و بگو: پروردگارا ايشان را مرحمت بفرما همانگونه كه آنان در كوچكى مرا بزرگ نمودند.
خداوند در اين دو آيه بندگان خود را به عبادت و يگانه پرستى خود فرا خوانده است، و همراه با امر به عبادت خود نيكى به پدر و مادر را ذكر كرده است، كه اين خود بيانگر اهميت اكرام به پدر و مادر است. همچنين فرزند مجاز نيست سخن زجرآورى مانند كلمه «اف» كه كمترين مراتب سخن زشت را دارد به پدر و مادر خود بگويد و نبايد فرزندان بر پدر و مادر خويش پرخاش كنند و سخن زشتى نسبت به پدر و ماد خود به زبان بياورند، بلكه والدين و به ويژه مادر خود را با نرمى و مهربانى و سخنهاى نيكو مورد خطاب قرار دهند.
 مردى نزد پيامبر« آمد و گفت: يا رسول اللّه من احق بحسن صحابتى؟ قال امك: قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من قال ابوك. چه كسى به خوشرفتارى من سزاوار است؟ فرمود: مادرت، گفت: پس از او چه كسى؟ گفت: مادرت، گفت: باز كدام؟ گفت: مادرت، و پس از آن فرمود پدرت.
 مى ‏بينيم كه پيامبر« سه بار سفارش كرد كه با مادر نيكى كنيد و اين تجليل و احترامى است كه مادر، در اسلام مستحق آن گرديده است.


بر گرفته از: اسلام و بزرگداشت زن‏، مؤلف: محمد جميل زينو، مترجم: محمّدگل گمشادزهى‏0 نظرات:

ارسال یک نظر