چرا زن نمي تواند قاضي شود؟


الحمدلله،جائز نيست زنان منصب قضاوت را به عهده بگيرند، از آنجاييكه پيامبر صلى الله عليه و سلم هنگامى که خبر به او رسيد كه اهل فارس دختر کسري را به پادشاهي برگزيده‌اند فرمودند : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (صحيح بخارى 7099/53/13)، يعنى: «قومي که سرپرستي خود رابه زني واگذار کنند، هرگز رستگار نمي‌شوند»، و منصب قضاوت نيز يكنوع سرپرستى بشمار ميآيد.و در زنان برخى مسائل مانند عادت ماهانه، حاملگى، رضاعت، عاطفه، ضعف، و غيره وجود دارد كه ممكن است مانع صدور حكم صحيح شود، زيرا زنان هنگام عادت ماهانه و حاملگى كم صبر هستند و زودتر عصبانى ميشوند، و پيامبر صلى الله عليه و سلم فرموده است: "لا يقضين حکم بين اثنين و هو غضبان" (متفق عليه)، يعنى: "هيچ قاضي‌اي در حال عصبانيت بين دو نفر قضاوت نکند"، و همچنين عاطفه يك زن ممكن است سبب شود حكم يك گناهكار را تخفيف دهد و يا آنرا ناديده بگيرد، لذا يك زن شايسته حاكم و يا قاضى بودن نيست.


شماره فتوا: 57
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر