حکم زیارت قبور برای زنان

زيارت قبور بمنظور پند گرفتن و يادآوري آخرت مشروع است، به شرط اينکه در قبرستان چيزي که موجب غضب خداوند متعال شود مانند خواستن از صاحب قبر و به کمک طلبيدن او مانند اينها نگويد. از ابوسعيد خدري روايت است که پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمود : (إني نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، و لاتقولوا ما يسخط الرب) (صحيح – مستدرك حاكم 374/1) «من (قبلاً) شما را از زيارت قبور نهي کرده بودم ولي (الآن مي‌گويم :) به زيارت قبور برويد؛ چون در آن عبرت است و چيزي نگوييد که خشم خدا را برانگيزد»، و در حديثى ديگر فرمود: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة." (روايت مسلم)، يعنى: "«من (قبلاً) شما را از زيارت قبور نهي کرده بودم ولي (الآن مي‌گويم :) به زيارت قبور برويد؛ چون شما را به ياد آخرت مياندازد"زيارت قبور براي زنان هم جايز است؛ چون زنان هم در علت زيارت قبور (پند گرفتن و يادآوري آخرت) با مردان شريک هستند و به دليل آنچه قبلاً درباره دعاي هنگام زيارت قبور گفته شد که عايشه از پيامبر صلى الله عليه و سلم سؤال کرد وقتي قبور را زيارت مي‌کند چه دعايي بخواند پيامبر هم به او ياد داد که چه دعايي بخواند و او را (از زيارت) نهي نکرد ونفرمود که زنان حق زيارت قبور را ندارند.البته حكم زيارت قبور براى زنان جاى اختلاف است در بين علماء، و بعضيها آنرا حرام ميدانند، زيرا پيامبر صلى الله عليه و سلم فرموده است: " لعن الله زوارات القبور " (صحيح - البانى)، يعنى: "خداوند لعنت كرده است زنانى كه بطور مستمر زيارت قبور ميكنند"، ولى اين حديث نشانگر زنانى است كه زياد به قبرستان و ديدار مردگان رفت و آمد ميكنند، و مذهب جمهور علماء اينست كه اين مسئله مكروه است و حرام نيست، و علت كراهت آنست كه بعلت رقت قلبشان ممكن است به گريه و زارى و نياحت بيافتند، و مذهب حنفى آنست كه براى هر دوى مردان و زنان زيارت قبور مستحب ميباشد، و قول صحيح و راجح آنست كه حرام نيست و زنان ميتواند به زيارت قبور بروند بشرطى كه آداب زيارت را رعايت كنند و جزع و گريه و زارى و نياحت نكنند.


شماره فتوا: 101

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر