چرا ابوهریره زیاد روایت کرده است


چرا ابوهریره زیاد روایت کرده است

 عبدالله ‌بن عبدالعزیز‌ بن علی الناصر
 
ابوهریره دلایل این را که چرا او زیاد حدیث روایت کرده است بیان می‌کرد و می‌گفت : شما می‌گویید ابوهریره زیاد از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم حدیث روایت می‌کند، و حال آن که میعاد حضور پیش خداست، و می‌گویند : چرا مهاجرین این احادیث را از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم روایت نمی‌کنند، باید بگویم که دوستان مهاجر من با زمین‌های خود مشغول بودند و من فردی فقیر و مستمند بودم که برای آن که شکم خود را سیر کنم همواره همراه پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم بودم، و با پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم زیاد همنشینی می‌کردم، و در اوقاتی که مهاجرین حضور نداشتند من در کنار پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم بودم، و آنها فراموش می‌کردند و من به خاطر می‌سپردم، و روزی پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم به ما گفت : چه کسی لباسش را پهن می‌کند تا احادیث خود را در آن بریزم و سپس آن را جمع کند تا هیچگاه آنچه را از من می‌شنود فراموش نکند، آنگاه پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم برایم حدیث گفت و من چادرم را جمع کردم، سوگند به خدا من هیچ حدیثی را که از او می‌شنیدم فراموش نمی‌کردم.
ابوهریره می‌گفت : سوگند به خدا اگر این آیه در کتاب خدا نمی‌بود من هیچ حدیثی را برای شما بیان نمی‌کردم و آنگاه این آیه را تلاوت می‌کرد :
 [إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ] {البقرة:159}                                                     
 «آنان که پنهان می‌دارند نشانه‌ها و هدایتی را که ما نازل کرده‌ایم بعد از آن که در کتاب آن را بیان داشته‌ایم، خداوند چنین کسی را نفرین می‌کند و نفرین‌کنندگان هم آنها را نفرین می‌کنند».
ابوهریره مردم را به نشر و گسترش علم و دروغ نسبت ندادن به پیامبر خد صلي الله عليه و آله و سلم دعوت می‌داد، او در این مورد از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم روایت می‌کرد که فرمود : «هر کس از علم و دانشی پرسیده شد و آن را پنهان کرد روز قیامت لگامی از آتش بر دهان او زده خواهد شد».
و همچنین از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم روایت می‌‌کرد که فرمود : «هر کس از روی عمد بر من دروغ بندد خودش را برای آتش جهنم آماده کند».
اصحاب پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم شهادت می‌دادند که ابوهریره احادیث زیادی از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم شنیده و فراگرفته است، و این شهادت‌ها هر نوع تردید و گمان در مورد کثرت احادیث او، را دفع می‌‌کند، و حتی برخی از اصحاب از ابوهریره رضي الله عنه  حدیث روایت کرده‌اند چون ابوهریره از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم حدیث شنیده و آنها نشنیده‌اند، از آن جمله اینکه مردی پیش طلحه بن عبیدالله آمد و گفت : ای ابامحمد آیا این یمنی – یعنی ابوهریره – از شما به حدیث پیامبر خدh صلي الله عليه و آله و سلم آگاه‌تر است؟ ما احادیثی از او می‌شنویم که از شما نمی‌شنویم، یا اینکه او چیزهایی به پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم نسبت می‌دهد که نگفته است؟ طلحه گفت : اما در مورد اینکه او احادیثی شنیده که ما نشنیده‌ایم شکی نیست، چون ما خانه و گوسفند و کار داشتیم و صبح و شام پیش پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم می‌آمدیم، و او مستمند و مهمان خانه پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم بود و دستش در دست پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم بود پس ما شک نداریم که او احادیثی شنیده که ما نشنیده‌ایم، و کسی که از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم احادیثی روایت کند که نگفته است خیری در او نیست، و در روایتی دیگر گفت : ما هم مثل او این احادیث را شنیده‌ایم اما او حفظ کرد و ما فراموش کردیم.
اشعث بن سلیم از پدرش روایت می‌کند که گفت : از ابوایوب انصاری شنیدم که از ابوهریره حدیث روایت می‌کرد، به او گفتند : تو همراه و یار پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم هستی و آنگاه حدیث او را از ابوهریره روایت می‌کنی؟ ابوایوب گفت : ابوهریره چیزهایی شنیده که ما نشنیده‌ایم، و اینکه حدیث پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم را از او روایت کنم پسندیده‌تر است از آن که از خود پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم روایت کنم – یعنی چیزی را که از او نشنیده‌ام از او روایت کنم.
و از طرفی از آن جا که ابوهریره رضي الله عنه  جرأت می‌کرد از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم سؤال کند این امر فرصت را برای او مهیا کرد تا بسیاری چیزها را بداند که یارانش از آن خبر نداشتند، هر اشکالی برای ابوهریره پیش می‌آید بی‌درنگ پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم را از آن می‌پرسید، در حالی که دیگران چنین نمی‌کرد، ابی‌بن کعب می‌گوید : ابوهریره رضي الله عنه  جرأت می‌کرد و پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم را از چیزهایی می‌پرسید که ما ایشان صلي الله عليه و آله و سلم را از آن نمی‌پرسیدیم.
و همچنین ابوهریره از اصحابی که پیش‌تر از او اسلام آورده بودند می‌پرسید و در طلب علم درنگ نمی‌کرد، بلکه ابوهریره در زمان حیات پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بعد از وفات پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم همواره به دنبال علم و دانش بود.
و ابوهریره از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم روایت می‌کند که فرمود : «کسی که خداوند برایش ارادة خیر داشته باشد او را در دین فقیه و آگاه می‌گرداند».
از این رو ابوهریره خیر را دوست می‌داشت و برای آن تلاش می‌کرد و در این راه درنگ و تاخیر از خود نشان نمی داد، و او همراه پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم بود تا از پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم سخنی بیاموزد و پندی بگیرد.[1]

-------------------------------------------
پاورقي:
[1]- ابوهریره راوی اسلام، نويسنده عجاج ، ص 117-121.
 
--------------------------------
به نقل از كتاب: دلیل و برهان در تبرئه‌ی ابوهریره از بهتان (دانلود كتاب)

0 نظرات:

ارسال یک نظر