سرپرستى مرد براى تنظيم خانواده است نه براى استبداد پيامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «تمام فرزندان آدم نگهبان و سرور هستند، مرد آقا و سرور خانواده‏اش مى‏باشد و زن بانو و سرپرست خانه‏اش است.» آلبانى اين حديث را در صحيح جامع آورده است.
 سرپرستى مرد بر زن طبق قاعده منظمى است كه بافت جامعه آن را اقتضا مى‏كند و نيز براى استقرار و آرامش در اوضاع خانوادگى و اجتماعى ضرورى مى‏باشد سرپرستى مرد بر زن چون سرپرستى رؤساى حكومت و مسئولين امر است كه سرپرستى حكام از اين جهت ضرورى است كه جامعه اسلامى و بشرى آن را لازم دانسته و مسلمانان در صورت خروج و شورش عليه حاكم مسلمان گناهكار مى‏شوند. گرچه در ميان آنها كسانى باشند كه از نظر علم و ديانت از حاكم برتر باشند. طبيعت مرد به گونه‏اى است كه براى سرپرستى و قيم بودن شايسته‏تر است، زيرا مرد از نظر جسمى و روحى براى وارد شدن در معركه زندگى و پذيرفتن مسئوليت از زن قوى‏تر است به همين سبب سازمانهاى بزرگ اجتماعى را مردان اداره مى‏كنند.
 جنگها را مردان فرماندهى مى‏كنند و نيز رياست حكومت را مرد بر دوش مى‏گيرد. و نيز مى‏بينيم كه در كارهاى مهم و طاقت فرسا اغلب مردان موفق‏تر از زنانند و بندرت زنى يافته مى‏شود كه در كارهاى دشوار كاملا موفق باشد، مگر اينكه از پشتيبانى مردى برخوردار باشد. سرپرستى مرد در امور خانواده هيچگونه آسيبى به حيثيت و جايگاه و وجود زن وارد نمى‏كند، و اينجاست كه خداوند چنين تعبير دقيقى براى بيان سرپرستى مرد انتخاب نموده كه: (الرجال قوامون على النساء) و نفرموده كه «الرجال سادة النساء» مردان سردار زنانند، تا فهميده شود كه مسئوليت مرد تهيه نفقه و خرج زنان و دفاع از كيان زن است نه استبداد و سلطه گرى.
 به كتاب «المرأة بين تكريم الاسلام و اهانة الجاهلية» (صفحه 3) مراجعه شود.

چرا مردان سرپرست زنان قرار داده شده ‏اند
 خداوند متعال فرموده است:
 (الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه اللّه واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللّه كان عليا كبيرا){ نساء: 34} مردان بر زنان سرپرستند بدان خاطر كه خداوند بعضى را بر بعضى فضيلت داده است، و نيز بدان خاطر كه از اموال خود خرج مى‏كنند پس زنان صالحه آنانى هستند كه فرمانبردار بوده و اسرار را نگه دارند؛ چرا كه خداوند به حفظ (آنها) دستور داده است و زنانى را كه از سركشى و سرپيچى ايشان بيم داريد پند و اندرزشان دهيد و از همبسترى با آنان خوددارى كنيد و بستر خويش را جدا كنيد، آنان را بزنيد پس اگر از شما اطاعت كردند راهى براى ايشان بجوييد كه بيگمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.
 ابن كثير در تفسير اين آيه گفته است: مرد رئيس، بزرگ و حاكم است و در صورت انحراف زن، مرد وى را ادب مى‏كند چون مردان در بسيارى زمينه‏ها از زنان برتر هستند بنابراين است كه خداوند نبوت و پيامبرى را ويژه مردان قرار داده است:
 پادشاهى نيز ويژه مردان است و پيامبر« فرموده است: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) قومى كه كارشان را به زنى سپردند كه رهبر آنها شود{  بخارى } هرگز موفق نخواهند شد.
 همچنين پست قضاوت و غيره ويژه مردان است.
{  زيرا اين مسئوليت‏ها با فطرت زن و كار اساسى‏ اى كه او بر عهده دارد يعنى زاد و ولد و خانه دارى و تربيت فرزندان و ساختن نسل مسلمانى كه از دين و وطنش دفاع كند متضاد مى‏باشند. } و نيز خداوند متعال فرموده است: (و بما انفقوا من اموالهم)
 يعنى از آنجا كه مردان مهريه و مخارج زنان را مى‏پردازند و ديگر مسئوليت‏هاى كه خداوند در قرآن و سنت پيامبرش براى مردان معين نموده تا براى زنان انجام دهند مى‏پردازند، حق سرپرستى با آنهاست. و چون مردان در بسيارى از زمينه‏ها برتراند، شايسته است كه سرپرست و قيم باشند، آن گونه كه خداوند متعال فرموده است: (وللرجال عليهن درجة) مردان را بر زنان‏{  بقره:  228} (در برخى از موارد) برترى است.

به نقل از: اسلام و بزرگداشت زن‏، مؤلف:محمد جميل زينو، مترجم:محمّدگل گمشادزهى

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر