سرية عُکّاشه بن مِحَصن به مقصد غَمر در ماه ربيع‌الاول سال ششم هجرت

سرية عُکّاشه بن مِحَصن به مقصد غَمر در ماه ربيع‌الاول سال ششم هجرت

در ماه ربيع‌الاول يا ربيع‌الآخر سال ششم هجرت، عکّاشه با چهل مرد آهنگ غَمر- برکة آبي متعلق به بني‌اسد- کرد. آن جماعت همه گريختند و رزمندگان مسلمان دويست شتر غنيمت گرفتند و با خود به مدينه بردند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر