فقه تشیع در حال سنی شدن است

فقه تشیع در حال سنی شدن است

یکی از اختلافات تشیع با تسنن در باره میزان و موارد ارث بری زن از میراث شوهر خویش است ،اختلاف در این است که در فقه اهل سنت به پیروی ازآیات قرآن مجید ، زن از همه اموال منقول و غیر منقول (مانند زمین ، باغ ، ساختمان و..) شوهر خود ارث می برد ،اما در فقه تشیع زن از اموال منقول و قیمت اعیان اموال غیر منقول ارث می برد ، یعنی از عین عرصه سهم و حق ندارد بلکه فقط از قیمت اعیانی آن اموال می تواند سهم ببرد !
این شیوه تقسیم ارث در فقه تشیع برخلاف آیات قران است وموجب ظلم بر زنان و محروم کردن آنان از حق شرعی خویش است ، به همین دلیل است که زنان همواره نسبت به این شیوه تقسیم ارث معترض بوده اند و آن را ظلم بر خویش دانسته و می دانند .
ظالمانه بودن تقسیم ارث در فقه شیعه آنقدر آشکار است که شخصیتی مانند آقای هاشمی رفسنجانی نیز به آن اعتراف کرد وگفت: ۱۴۰۰ سال است که فقه تشیع به زنان ظلم می کند !
( نقل به مضمون از سخنان هاشمی رفسنجانی در همایش اجتهاد دردوره معاصر)
با تشکیل مجلس ششم شورا که اکثریت نمایندگان آن از طیف اصلاح طلبان بودند ، زنان نماینده با همراهی نمایندگان دیگر اقداماتی را برای اصلاح قانون ارث انجام دادند تا بلکه به این ظلم و محرومیت از حق پایان دهند و تمامی حق خود را بدست آورند .
اقدامات نمایندگان مجلس ششم با مخالفت شورای نگهبان تشیع مواجه شد و آنرا وتو کردند وبا پایان یافتن دوره مجلس ششم ، این طرح نیز نیمه تمام باقی ماند .
مجلس هفتم به آن صورتی که همه می دانیم  تحت سیطره جناح راست سنتی و افراطی تشکیل گردید، معدود زنان نماینده در آن که خود نیز قربانی شیوه ظالمانه تقسیم ارث درمذهب تشیع هستند ، اقدامات نمایندگان مجلس ششم را پیگیری کردند اما به نتیجه ای نرسیدند.
سرانجام زنان نماینده در مجلس هشتم توانستند با جلب نظرآقای خامنه ای و بعضی از فقهای تجدید نظر طلب ،همراهی سایر نمایندگان را فراهم کردند و موفق به تصویب اصلاح قانون ارث شدند .
هرچند این اصلاحیه موفقیت بزرگی برای زنان شیعه است و کمی از مقدار ظلم ومحرومیت از حق آنان را کاسته است، اما به همه حق خود نرسیده اند زیرا در این اصلاحیه نیز فقط حق ارث بری از قیمت عرصه ( و نه خود عرصه  ) را به حق قبلی آنان اضافه کرده اند !
بنابراین ظلم بر زنان و محرومیت از حق کامل آنان همچنان ادامه دارد ، امیدواریم فرصتی دیگر فراهم شود تا با اصلاح کامل قانون ارث ، زنان شیعه نیز مانند سایر زنان مسلمان حق الارث کامل خود را بدست آورند.

البته همانطور که می دانید تا تصویب نهایی این قانون راه دشواری در پیش است وکسب موافقت شورای نگهبان تشیع مهمترین آن است !

بعضی نتایج عقیدتی این اصلاحات :
۱ – این اصلاحیه نشان داد آنچه که تا کنون با انتساب به امامان شیعه به شیعیان تحمیل شده است بر خلاف اسلام بوده است و نا درستی آن اینک روشن و ثابت گردیده است .
۲ – این اصلاحیه نشان داد که دستگاه فقهی وعقیدتی تشیع فاقد مبانی مستحکم ومنسجم اسلامی است و به راحتی قابل تغییر و دگرگونی است.
مانند بی دلیلی عقایدی از قبیل عصمت ، امامت و انتظار ظهور یک منجی !!
۳ – این اصلاحیه همچنین به شیعیان ثابت می کند  که امکان دارد تخلف فقه تشیع از احکام اسلامی تنها این مورد نباشد بلکه موارد دیگری نیزوجود داشته باشد (که وجود دارد مانند صیغه یا ازدواج موقت و ….) .
۴ –  این اصلاحیه نشان می دهد که هرگونه بازنگری در فقه و عقاید تشیع موجب نزدیک شدن آن به تسنن می گردد و تجارب قبلی نیز حاکی از گرایش نوگرایان وتجدیدنظرطلبان شیعه به سمت تسنن است .
۵ – یک مورد دیگر که نشان از گرایش تشیع به سمت تسنن ( اصل اسلام) دارد ، تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و استناد به نقش و رای مسلمانان است که تا این زمان مشروعیت آن را قبول نداشتند ، اما اینک رای و انتخاب مردم را قبول دارند وبه نامه ششم نهج البلاغه استناد می کنند.
افرادی از قبیل آیت الله منتظری و آیت الله سبحانی که هردو از مراجع تقلید شیعه هستند بر این نظر می باشند .
البته عده ای مانند مصباح یزدی همچنان بر عقاید قبلی خود هستند و به رای و نظر مردم اهمیتی نمی دهند .
۶  - از علما و مراجع تشیع بپرسید که مسئول این ظلم و محروم کردن زنان از حق شرعی خود  ازابتدا تا کنون چه کسی یا کسانی است ؟
و تکلیف حق وحقوق شرعی زنان محروم شده چیست ؟ و چگونه باید جبران گردند

به نقل از سنی نیوز:

0 نظرات:

ارسال یک نظر