وفات عالم رباني، سفيان ثوري (شعبان 161 هـ)

امام، علامه، شيخ الاسلام، درياي مواج و رباني اين امت، ابوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري يكي از ائمه اسلامي و زاهدان مسلمين در سال 97 ه در شهر كوفه به دنيا آمد. در قدرت حافظه يك نابغه بود چنانكه وقتي مي خواستند فردي داراي حافظه زياد را مثال بزنند، او را مثال مي زدند. هر چيزي را كه مي شنيد فورا حفظ مي كرد تا جايي كه بارديگر نياز نداشت به آن مراجعه كند. در زمان خودش بزرگترين حافظ احاديث نبوي صلي الله عليه وسلم بود. خودش در سرزمينهاي اسلامي از بصره تا مكه و از مدينه تا شام و مصر مي گشت و به هر شهري كه داخل مي شد، طالبان علم و اهل حديث به دور او جمع مي شدند و از وي حديث مي آموختند و ثوري علاوه بر روايت حديث، نكات فقهي حديث را هم به آنها مي آموخت و به آنها زهد و ورع و تعظيم خداي عزوجل تعليم مي داد.

سفيان ثوري جامع علم و تقوا و عبادت و زهد بود و بسيار از خداي عزوجل مي ترسيد. مجلس درس و وعظ او سرشار از ربانيت و يادآوري آخرت بود. و آرامش خاصي بر حاضران نازل مي شد. از هيچ كس خاصه از فرمانروايان و خلفا چيزي نمي پذيرفت. نسبت به نشر علمي كه داشت بسيار حساس بود. به آدمهاي سفله و پست چيزي نمي آموخت. و البته سفيان به غير عربهايي كه به خوبي زبان عربي را نمي فهميدند هم چيزي نمي آموخت مبادا كه در نقل علم اشتباه كنند. آنقدر با تقوا و زاهد بود كه قيمت لباس وي از يك يا دو درهم بيشتر نمي شد. و گاهي مي شد كه از شدت نداري، چندين روز مي گذشت و نمي توانست غذايي براي خود تهيه كند.

سفيان ثوري از حريص ترين افراد نسبت به امر به معروف و نهي از منكر بود بويژه از امرا و خلفا هيچ گونه هراسي نداشته و در نصيحت آنها جدي بود. حكايات وي با منصور و مهدي، خلفاي عباسي مشهور است. بارها ناچار شده كه خود را از آنها مخفي كند و از شهري به شهر ديگر برود زيرا مهدي عباسي مي خواست به زور او را بر منصب قضاوت بگمارد ولي او از پذيرش مسؤوليتي در دستگاه عباسي اكراه داشت. سبحان الله منصبي به اين مهمي به دنبال اين عالم مي دويد ولي خود عالم از وي فرار مي كرد! برعكس علماي اين زمان كه براي بدست آوردن يك منصب هر چند حقير له له مي زنند. امام سفيان ثوري كه رحمت خدا بر او باد در ماه شعبان سال 161 ه در حالي كه از مأموران مهدي عباسي مخفي شده بود در شهر بصره وفات يافت. علما و ائمه اسلام در هر زمان و هر مكان از جهان اسلام از ثوري تعريف و تمجيد كرده اند. بويژه وي را صاحب يك مذهب مستقل دانسته اند كه پيروان زيادي داشته است. اگر ثوري در سرزمين عراق و مشرق (كه علماي بزرگ زيادي داشته) نمي بود و در هر نقطه ديگري كه مي بود، مذهب وي رياست و سيادت مي يافت.مترجم: ابو يحيي

مصدر: سايت نواراسلام

IslamTape.Com


 

0 نظرات:

ارسال یک نظر