آیا می دانید؟ 
عبدالله حيدري
 

برادران و خواهران عزیز و گرامی: درود و سلام و رحمت و برکت خداوند متعال و یکتا بر شما باد.

1- آیا می دانید که خداوند متعال فرموده است به بندگان من مژده بده کسانی که همۀ سخنان را می شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند؟ دلیل: سورۀ زمر آیۀ 17 و 18

2- آیا می دانید که هرگونه عبادت و پرستش و دعا و نیایشی (به شمول نذر و کمک خواستن) مخصوص ذات گرامی الله متعال است و هیچ کس دیگری حتی پیامبران (علیهم السلام) در آن شریک نیستند؟! دلیل:سورۀ فاتحه آیۀ 5 و سورۀ الجن آیۀ 18.

3- آیا می دانید که خداوند متعال از شرک بیزار است و شرک را هرگز بدون توبه واقعی نمی بخشد و حتی عزیزترین پیامبرانش را تهدید می کند که اگر به خداوند شریک بیاورند عملشان برباد خواهد رفت و سرانجام از زیانکاران خواهند بود؟! دلیل: سورۀ النساء آیۀ 48 و 116و الزمر 65.

4- آیا می دانید که توسل فقط به عمل صالحی که خود انسان انجام داده درست است و توسل به بندگان حتی اگر پیامبر هم باشند جایز نیست؟ دلیل: سورۀ المائدة آیۀ 35 و سورۀ الاسراء آیۀ 57 الزمر 3.

5- آیا می دانید که شفاعت در روز قیامت فقط در اختیار خداوند متعال است و هیچ کسی حتی پیامبران اختیار شفاعت برای کسی را ندارند مگر اینکه خداوند به کسی اجازه شفاعت عنایت فرماید و مشخص نماید که برای چه کسانی شفاعت کند؟ و اینکه شفاعت جز برای اهل توحید و یکتا پرستی که از هرگونه شرکی بدور باشند برای دیگران عملی نخواهد بود؟ دلیل: سورۀ مریم آیۀ 87 طه 109 سبأ 23 الزمر 44 زخرف 86 .

6- آیا می دانید که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؟ و آیا می دانید که خداوند بندگان مؤمنش را چقدر دوست دارد پس فقط الله را باید بخواند؟و آیا می دانید که خداوند فرموده است مرا بخوانید که دعای شما را اجابت می کنم؟ دلیل: سورۀ ق آیۀ 16 الواقعة 85 غافر 60 البقرة 186 الفرقان 77 النمل 62 فاطر 114 الزمر 8 و الزمر 53 فصلت 49 الاحقاف 5 و القمر 10.

7- آیا می دانید که اصول دین فقط توحید و نبوت و معاد است؟ که صدها مرتبه در قرآن کریم بیان شده اند؟ دلیل برای توحید: سورۀ البقرۀ 21 و 22 الاعراف 59 الذاریات 56 الأنبياء: 19 – 20 غافر 60. دليل براي نبوت: النسأء 136 التغابن 8 الفتح 9 الحديد 7 و 28 دليل براي معاد: البقره 4 آل عمران 114 النسآء 39 المائده 69 التوبة 29.

8- آیا می دانید که قرآن کتاب هدایت است و خداوند آنرا برای پند گرفتن و هدایت حاصل کردن آسان نموده است و قرآن كريم برای فهم و استفادۀ همۀ انسانها آمده است؟ دلیل: سورۀ الاسراء آیۀ 9 الطلاق 11.

9- آیا می دانید که امامت و عصمت و مهدویت (با تعریف شیعی آن) و خمس و صیغه و غیره افسانه های خیالی بیش نیستند؟ و حتی یک دلیل از قرآن کریم برای اثبات آنها وجود ندارد؟ در حالی که قرآن منبع و سرچشمۀ تمام ضروریات و عقاید دینی است؟ دلیل: سورۀ النحل آیۀ 89 الأنعام38 هود1 فصلت3 و 44.

10- آیا می دانید که صدها عالم و دانشمند و آیت الله و محقق شیعی پس از سالها سرگردانی در مذهب شیعۀ اثناعشری سرانجام متوجه شدند که در گمراهی و مسیر مخالف توحید و اسلام خالص هستند و با کمال شجاعت تصمیم قاطع گرفتند به مذهب اهل سنت و جماعت وارد شوند؟ دلیل:(1) خاطرات آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی (سوانح ایام) (2) نابغۀ گمنام ایران زمین حیدر علی قلمداران(3)چرا سنی شدم دکتر مرتضی رادمهر و دیگران (برای شناخت افرادبیشتر و آثار آنان به کتابخانۀ الکترونی عقیده مراجعه فرمایید).

11- آیا می دانید که صحابه و اهل بیت پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم همه اعضای یک خانواده و همه با یکدیگر فامیل بودند؟! ابوبکر و عمر پدرخانم و عثمان و علی دامادهای پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله سلم بودند و عمر فاروق (بن خطاب) داماد علی مرتضی و فاطمۀ زهرا بود؟! و امام جعفر صادق نوه ابوبکر صدیق بود و علی مرتضی اسم فرزندان خود را ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت؟!.

12- آیا میدانید که ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی مرتضی و ام المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنهم اجمعین یاران و جان نثاران 24 ساعتۀ رسول الله بودند و خداوند متعال در قرآن کریم از آنها اعلان رضایت و خوشنودی کرده و به آنان مژدۀ بهشت جاویدان داده است؟. دلیل: سورۀ توبه آیۀ 40 و 100 الأحزاب 6 فتح 18 و 29 الحشر 8 و 9.

13- آیا می دانید که بسیاری از حقایق قرآنی و تاریخی را از من و شما پنهان نگه داشته اند؟! و آیا می دانید که در ایجاد اختلاف بین مسلمانان و لعن و نفرین به صحابۀ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) دستهای پنهانی در پشت پرده وجود دارد که از این اختلافات و تنشها و دروغپردازی ها؛ مصالح و منافع مادی و شهوانی دارند؟! و بلکه حیات و بقای خود را در وجود این اختلافها و دشمنیها بین مسلمانان می بینند؟!


2 اردیبهشت ماه 1389 شمسی
 به قلم عبدالله حیدری
haidari11@gmail.comبه نقل از سنی نیوز
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر