نگین های درخشان
مؤلف : دکترعائض القرنی
مترجم : محمد گل گمشادزهی

آفرين بر تو

آفرين بر تو اي خواهر نماز‌گزار و روزه‌دار و عبادت‌گزار و فروتن.
آفرين بر تو اي خواهر با حجاب و متين و با وقار .
آفرين بر تو اي خواهر وفادار و امانت‌دار و راستگو.
آفرين بر تو اي خواهر صبور و شكيبا و توبه‌كننده و باز‌گشته به راه خدا.
آفرين بر تو اي خواهر شكرگزار و مشغول و دعا و آفرين بر تو اي خواهر بيدار.
آفرين بر تو اي خواهري كه آسيه و مريم و خديجه را الگوي خويش قرار دادي.
آفرين بر تو اي مربّي قهرمانان و اي سازنده‌ي مردان.
آفرين بر تو اي پاسدار ارزشها و حافظ آرمان‌ها.
آفرين بر تو اي خواهر با‌غيرت و اي آنكه از كارهاي حرام دوري مي‌نمايي.

 

آري!

لبخند زيبايت كه پيام‌آور محبت و دوستي است آري.
سخن زيبايت كه پايه‌گذار دوستي‌هاي مشروع و ديني است و كينه‌ها را از ميان مي‌برد آري.
صدقه‌اي كه به بينوايي مي‌بخشي و او را شاد مي‌كني و شكم گرسنه‌اي را سير مي‌نمايي آري.
نشستن براي تلاوت وتدبّر در قرآن و انديشيدن براي عمل به آن و توبه نمودن و طلب آمرزش آري.
كثرت ذكر و استغفار، دعاي هميشگي و توبه نمودن آري.
تربيت فرزندان بر اساس دين و آموختن سنّت به آنها و راهنمايي آنها به آنچه برايشان مفيد است آري.
وقار و حجابي كه خدا به آن فرمان داده است و راه حفظ و صيانت آبروست آري.
همنشيني و همراهي با زنان خوب كه از خدا مي‌ترسند و دين را دوست دارند و به ارزشها احترام مي‌گذارند آري.
نيكي به پدر و مادر ،صله رحم گراميداشت همسايه و سرپرستي از يتيمان آري.
مطالعه مفيد و خواندن سودمند و استفاده ازكتاب مفيد و خوب آري.

 

نه!

تلف‌‌كردن عمر با كارهاي بيهوده و بي‌ارزش، انتقام‌جويي و جرّو‌بحث بي‌فايده نه.
جمع‌آوري مال و ثروت به قيمت از دست‌دادن سلامتي و سعادت و خواب و آرامش نه.
فرو‌رفتن در لذّت‌ها و فراهم‌كردن هر آنچه دل مي‌خواهد نه.
ضايع‌كردن اوقات با افراد بيكار،و گذراندن بيهوده‌ي لحظه‌ها‌ي زندگي نه.
تنبلي در نظافت خانه و مرتّب‌نكردن آن نه.
نوشيدني‌هاي حرام و دود و سيگار و ساير پليدي‌ها نه.
يادآوري مصيبتي كه گذشته و فاجعه‌اي كه تمام شده و اشتباهي كه سر‌زده است نه.
فراموش‌كردن قيامت و غفلت از عمل براي آخرت و نسيان سختي‌هاي پيش رو در سفر آخرت نه.
تلف‌‌كردن پول و دارايي در راه‌هاي حرام و اسراف در انجام كارهاي جايز، و غفلت و كوتاهي در عبادت نه.

 

شكوفه‌ها

شكوفه‌ي اوّل: به‌ياد داشته‌باش كه هر كس از پروردگار، طلب آمرزش كند،خداوند،او را مي‌آمرزد، و توبه هر كسي را كه توبه نمايد، مي‌پذيرد و هر كس را كه بر‌گردد، قبول مي‌كند.
شكوفه‌ي دوّم: خواهرم! بر بينوايان و ضعيفان رحم كن و با آنان مهربان باش تا خوشبخت گردي به مستمندان كمك نماي تا بهبود يابي و نسبت به ديگران كينه و دشمني نورز تا راحت و آسوده‌خاطر باشي.
شكوفه‌ي سوّم: خوش‌‌بين باش، زيرا خدا با تو است و فرشتگان برايت طلب آمرزش مي‌كنند و بهشت در انتظار توست.
شكوفه‌ي چهارم: خواهرم! با حسن‌ظن به پروردگارت اشكهايت را پاك كن و با ياد‌آوري نعمت‌هايي كه خداوند، به تو ارزاني نموده، غم‌ها را از خود دور نما.
شكوفه‌ي پنجم: خواهرم! گمان مبر كه كسي در دنيا به همه‌ي خواسته‌هايش دست يافته و هيچگاه صفاي زندگي، براي او تيره نشده است.
شكوفه‌ي ششم: خواهرم! مانند درخت خرما بلندهمّت باش كه كسي را اذيّت نمي‌كند و وقتي به سوي او سنگ مي‌اندازند، او در عوض خرما مي‌دهد.
شكوفه‌ي هفتم: خواهرم! آيا شنيده‌اي كه غم خوردن، چيز از دست‌رفته را باز‌آورده باشد و آيا شنيده‌اي كه ناراحت‌شدن، اشتباه را درست كند؟! پس چرا غم مي‌خوري و اندوهگين مي‌شوي؟!
شكوفه‌ي هشتم: منتظر بلا و مصيبت مباش؛ بلكه همواره به امنيّت و سلامتي و تندرستي چشم بدوز (ان‌شاءالله)
شكوفه‌ي نهم: با عفو عمومي و بخشيدن همه‌ي كساني كه به تو بدي كرده اند، آتش كينه و حسد را در سينه‌ات خاموش كن.
شكوفه‌ي دهم: خواهرم! غسل، وضو، استفاده از عطر (در‌خانه)، مسواك‌كردن و نظم، داروهاي مفيد و كارسازي براي رفع دلتنگي و ناراحتي هستند.

 

گل‌ها

گل اوّل: خواهرم! مانند زنبور عسل باش كه بر گلهاي خوشبو و شاخه‌هاي سبز و تازه مي‌‌نشيند.
گل دوّم: شما براي مطلع‌شدن از عيب‌هاي مردم و جمع‌آوري اشتباهاتشان وقت نداري.
گل سوّم: خواهرم! وقتي خدا با تو باشد از چه كسي مي‌ترسي؟ و اگر خدا عليه تو باشد، به چه كسي اميد داري؟!
گل چهارم: آتش حسادت، جسم و تن را از بين مي‌برد و مزاج آتشين و غيرت نا‌بجا، آتش زير خاكستر است.
گل پنجم: اگرامروز خوشبخت نشوي، بدان که فردا در اختيار تو نيست.
گل ششم: خودت را خيلي آرام از مجالس جرّو بحث و ياوه‌گويي كنار بكش.
گل هفتم: با اخلاق خود، زيباتر از باغ باش.
گل هشتم: خواهرم! خوبي كن كه به سبب آن خوشبخت‌ترين فرد خواهي بود.
گل نهم: آفريده‌ها را براي آفريننده بگذار و حسود را بگذار تا بميرد و دشمن را فراموش كن.
گل دهم: لذّت كار حرام بعداً به ندامت و حسرت و عذاب تبديل خواهد شد.


به نقل از کتاب: خوشبخت ترین زن دنیا، مؤلف : دکترعائض القرنی، مترجم : محمد گل گمشادزهی

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر