این همه هیا هو برای هیچ

این همه هیا هو برای هیچ


 


حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آمدند و چهره جهان را عوض کردند امروز در حوادث مهم جهان نیز تعلیمات حضرتش نقش دارد وزیر خارجه فعلی آمریکا دارد قرآن را مطالعه می‌کند تا نظرات دشمن خود را بشناسد!
مجله تایم لیستی از 100 چهره برتری که مهم‌ترین نقش را در دگرگونی جهان داشتند را انتشار داد از نظر این مجله در این فهرست، نفر اول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، دوم حضرت عیسی علیه السلام، سوم کنفوسیوس چینی هستند. (منبع)
نفر پنجاهم در این لیست، عمر بن خطاب است، اما مهدی در این لیست جایی نداشت.
والله اگر ما لیستی از 1000 نفری که دنیا را تغییر دادند درست کنیم باز مهدی در آن جایی ندارد اگر لیستی از یک ملیون نفر بهترین‌های که که جهان را عوض کردند داشته باشیم باز مهدی شانسی ندارد که در این لیست خودی از خود نشان دهد!
در این جهان، بعضی‌ها نقش دراز مدت‌تری دارند، اتاترک 90 سال پش قوانین ضد دین را بر ترکیه حاکم کرد اما تا هنوز تاثیر قوانینش بر زندگی مردم نمودار است!
خمینی قبر رضا شاه را ریدگاه کرد اما قانون تغییر لباس از ایرانی به غربی که ارثیه رضاشاه است چهره ایران را عوض کرد، و تاکنون تاثیرش باقیست.
ادیسون با اختراع برق زندگی بشر را دگرگون کرد، شاه اسماعیل صفوی 500 سال پیش کاری کرد که آن کار امروز اساس و پایه زندگی مرا تکان داد و لحظه‌ای مرا رها نمی‌کند!
او با شیعه کردن ایران در سال 907 هجری باعث هجرت من از ایران در سال 1403هجری شد!
اهمیت انسانها به اندازه تاثیرگذاری آنهاست. حالا می‌خواهد که این تاثیر خوب باشد یا بد!
در همین سرزمین هجرت – پاکستان –، نواز شریف نامی ،چند سال نخست وزیر شد و دستور داد که روز تعطیل هفته به جای جمعه، یکشنبه باشد او رفت اما دستورش ماند و حالا هر جمعه و یکشنبه من تاثیر نامطبوع این دستور را در زندگی خود می‌بینم.
اما امام زمان با این همه هیاهوی که برایش براه انداخته‌اند تاثیر و نقش در خیر و شر بشر ندارد مردم قرنها داد می‌زنند مهدی بیا مهدی بیا. و فقط 15 شعبان مصرف برق زیاد این شاید تنها تاثیر باشد!
در 1200 سال گذشته، هیچ تاثیری از مهدی ندیدیم! و در حال نیز کاری به کار دنیا ندارد.
و در آینده نیز همان کاری را می‌کند که در گذشته و حال کرده، فقط فقط فقط 7 یا 19 یا 40 سال پا بر عرصه وجود می‌گزارد، البته در این سالها بروایات شیعه تغییرات شگرفی میاورد اما همینکه این سالها تمام شد زن ریش داری او را می‌کشد و باز او و تعلیماتش برای همیشه از صحنه محو می‌شوند! حتی نمی‌تواند همانقدر تاثیر بر آیندگان داشته باشد که شاه اسماعیل بر زندگی من داشت!
عمر رضی الله عنه 12 سال خلافت کرد و در عرض این مدت کوتاه جهان را تکان داد اما تاثیرش در آینده و بعد وفاتش بیشتر بود و تا امروز کارهای عمر بر جریانهای جهان تاثیر دارد و به اعتراف شیعه وقتی مهدی بیاید. محو کردن آثار کارهای عمر نیز مدتی از وقت کوتاه امامت او را می‌گیرد!
در مقایسه مهدی فقط فقط 19یا 7 سال بر جهان تاثیر دارد و تازه این سالهای کوتاه کارش چیست؟ کشت و کشتار و خراب کردن بیوت الله! و آزار دادن زنده‌ها بلکه حتی مرده‌ها!!!
شاید تعجب کنید که چرا می گویم مهدی تاثیری بر مردم بعد از خود ندارد در حالیکه مثلا شاه اسماعیل صفوی داشته!
اما حیرت نکنید! مگر نشنیده اید که شیعه‌ها می‌گویند: الله حضرت علی را جانشین رسول الله کرد چون جهان نباید یک لحظه از رهبر الهی خالی باشد!
مگر نشیده‌اید که می‌گویند: اگر جهان یک روز بدون امام باشد ذوب و آب می‌شود و نابود می‌گردد.
مگر نشیده‌اید که گفته اند: الله 12 جانشین فقط برای پیامبر درست کرده اولی علی و آخری مهدی است؟
و مگر نشنیده‌اید که مهدی بعد از 7 یا 19 سال امامت بدست زن ریش داری کشته می‌شود.
خب، مهدی که کشته شد جهان هم ذوب و نابود می‌گردد جهان که نابود شد آینده و مردمی در آینده نیستند که تعلیمات مهدی بهره ببرند!
پس هیاهوی شیعه‌ها فقط برای 7 سال ناقابل است. و مهدی شاید 7000 سال دیگر هم نیاید!
پدران ما در 1000 سال پش گمان می‌کردند امروز فرداست که مهدی ظهور کند.
نیاکان مادر 500 سال پیش نیز دچار این توهم بودند.
امروز شما بروید در سایت‌ها بیبنید از نوشته‌های شیعه‌ها، این احساس به شما دست می‌دهد که شاید همین جمعه مهدی ظهور کند اما اینها همه خیال است شاید که تا 7000 سال دیگر هم ظهور نکند، بلکه بطور قطع هرگز ظهور نمی‌کند و غایبی است که همیشه غایب باقی می‌ماند.
«این به این می‌ماند که ما زیر درختی بنشینیم که حالا میوه می‌دهد که حالا ثمر می‌دهد، پدران ما در این انتظار نسل بعد از نسل چشم به انتظار مردند! درختی که 7000 سال میوه نداد همان به همان یک دفعه آخری هم ندهد! اگر بدهد اینهمه سر و صدا ندارد، تخم دو زرده که نیست! نوشدار بعد از مرگ سهراب است باور ندارید بروید سر قبر پدرم از او بپرسید که در زیر بار ستم ستم‌گران، چشم انتظار مهدی مرد!
باز شک دارید از پدر بزرگان ما بپرسید که داد می‌زدند مهدی بیا مهدی بیا! اما نیامد که نیامد!
شیعه می‌گوید: بعد از مهدی امامان دوباره میایند.
اما حتی با رجوع پیامبران و امامان باز همه این هیاهو برای هیچ است زیرا اگر حضرت محمد در 23 سال اول دنیا را تکان داد و اسلام را آورد در 50000 سال بعد از رجعت حتی یک نفر را هم هدایت نمی‌کند.
چون شیعه می‌گوید بعد از ظهور امام زمان توبه قبول نمی‌شود و پشیمانی از گناه بیسود است.
امام زمان شیعه‌ها جمله مشهوری دارد او می‌گوید:
(من ناگهانی ظهور می‌کنم و وقتی آمدم توبه دیگر فایده ندارد و پشیمانی از گناه بیسود است یقین کنندگان بعد از ظهور دروغ‌گو هستند). یعنی کسیکه پیش از آمدن مهدی به او ایمان نداشته باشد ،بعد از ظهور، یقین به حقانیت مهدی او را نه در دنیا و نه در آخرت نجات نمی‌دهد و ندامت و توبه هم بی‌فایده است.
پس این مهدی برای گناه کاران و گمراهان وسیله هدایت نیست.
و ایضا برای مومنان هم امام هدایت نیست چون آنها قبل از ظهور مهدی بدون راهنمایی‌های این امام زنده هدایت شده بودند.
پس این چه امامی است که اول کار هزاران سال غایب بود و کسی را هدایت نکرد و حالا هم که آمده از مردم طلبکار است که چرا منتظر من شدید تا هدایت شوید!!
اگر قرار بود خودمان راه را بیابیم اگر قرار بود امامان در گذشته باعث هدایت ما باشند پس این امام زنده به چه درد می‌خورد آخر؟
پس این کرامات و معجزات را برای چه میاورد که توبه و یقین و ندامت را قبول نمی‌کند؟!
یقین دارم علمای شیعه وقتی داشتند این داستان را می‌ساختند در حالت عادی نبودند یا مست بودند یا شیطان بر روح و اندیشه آنها سوار بود که نمی‌دانستند چه دارند می‌گویند.
تصور کنید حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که در مکه ظهور کرد، اگر به روش مهدی عمل می‌کرد چه می‌شد؟!
بله، چون بشارت به آمدن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم در کتب پیشین بود.
اما مردم ایمان نداشتند و وقتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آمد، توبه هم قبول شد یقین هم سود داشت. اگر چنین نمی‌بود که یک نفر هم زنده نمی‌ماند.
حالا مهدی می‌خواهد همه را بکشد!!
الله رحم کند اینها نیت خیلی بدی به اسلام دارند.
البته موفق نمی‌شوند ولی حتی داشتن نیت کشتن همه مسلمانان و فرصت توبه ندادن به آنها نیتی شوم و خطرناک است و خبر از کینه‌های عطش ناپذیر درون اینها می‌دهد.
پس آمدن مهدی فایده‌ای برای بشریت ندارد و این همه هیاهو برای هیچ است.
مطالب این پست از کتاب
کارنامه امام زمان
اثر
محمد باقر سجودی
گرفته شده است
 http://haqaeq.wordpress.com/2010/07/27/hubbub/#more-1278


0 نظرات:

ارسال یک نظر