سريه عبدالرحمان بن عوف به مقصد ديار بني‌کلب، دومه الجندل، در ماه شعبان سال ششم هجرت

سريه عبدالرحمان بن عوف به مقصد ديار بني‌کلب، دومه الجندل، در ماه شعبان سال ششم هجرت

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را روبروي خود نشانيدند و با دست خودشان عمامه بر سر او پيچيدند، و او را به نيک رفتاري تمام در جنگ سفارش فرمودند، و به او گفتند: اگر سر به فرمان تو نهادند، دختر پادشاهشان را به همسري خودت دربياور! عبدالرحمان بن‌عوف، مدت سه روز در ديار آنان اقامت کرد و آنان را به اسلام دعوت کرد. همگي اسلام آوردند، و عبدالرحمان بن‌عوف با تُماضِر بنت اًصبغ- که مادر ابوسلمه باشد- ازدواج کرد. پدر تماضر رئيس و پادشاه بني‌کلب بود.


به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر