سرية علي بن‌ابيطالب به مقصد ديار بني‌سعد بن بکر، فدک، در شعبان سال ششم هجرت


سرية علي بن‌ابيطالب به مقصد ديار بني‌سعد بن بکر، فدک، در شعبان سال ششم هجرت

سرية علي بن‌ابيطالب به مقصد ديار بني‌سعد بن بکر، فدک، در ماه شعبان سال ششم هجرت، داستان از اين قرار بود که به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر دادند جماعتي قصد مددرساني به يهوديان را دارند. آن حضرت علي را با دويست مرد جنگي به سراغ آنان فرستادند. علي با همراهانش شب‌ها را سير مي‌کرد، و روزها را کمين مي‌کرد. جاسوسي از آنان را دستگير کرد. او اقرار کرد که وي را به خيبر اعزام کرده‌اند تا مراتب آمادگي آنان را براي ياري يهوديان در برابر خرماي خيبر به آنان اعلام کند. همچنين آن فرد جاسوس، مکان تجمع بني‌سعد را به رزمندگان اسلام نشان داد. علي بر آنان شبيخون زد، و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنيمت گرفت، و بني‌سعد همه گريختند و از آن منطقه براي هميشه کوچيدند. رئيس بني‌سعد، وَبربن عُليم بود.


به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر