توبه تولدي دوباره

توبه تولدي دوباره
 
نوشته:
شيخ ناصر صالحي نژاد قشمي
 
خود است و با توبه، دوباره متولد شده و زندگیِ تازه ای را شروع می کند. پس ای آنکه آغشته به گناهان شده ای و در خواب غفلت خفته ای، تکانی بخور و بیدار و بینا شو و اندیشه کن و عزم جزمی بنما و به گدشته ات برگرد و دفتر زندگیت را بگشای و خود را محاسبه کن و ببین اگر الآن بمیری و خدا را ملاقات کنی، از تو خوشنود می شود و راهی بهشت می شوی یا نه، بلکه شرمنده خدا شده و با خشم و عذاب او روبرو می گردی؟! پس بشتاب تا دیر نشده، شاید فردایی نباشد و پشیمانی سودی ندهد [و در آن روز جهنم آورده می شود، آن روز انسان به خود می آید و اما این به خود آمدن کی برایش سودی خواهد داشت * می گوید ای کاش حسناتی را برای زندگی خود پیش می فرستادم] فجر/23،24

و نا امید و اندوهگین مباش که خدا بسیار مهربان و توبه پذیر است. آیا شنیده ای آفریننده و روزی دهنده ات چه می گوید؟ ] بگو ای بندگان من که (با ارتکاب گناهان) در حق خود زیاده روی نموده اید از رحمت خدا نا امید نشوید زیرا خداوند همه گناهان را می آمرزد، همانا او آمرزنده و مهرورز است [ زمر/53

[ و من حتماً آمرزندة بخشنده هستم برای کسی که توبه کرد و ایمان آورد و عمل صالح انجام داد و سپس هدایت گشت ] طه/82

و رسول الله (ص) می گوید: ) همانا خداوند عزوجل به شب دستانش را می گشاید تا گنهکار روز توبه کند، و به روز دستانش را می گشاید تا گنهکار شب توبه نماید، تا آن که خورشید از سمت مغربش طلوع کند- / صحيح مسلم/4954سؤال: من که از گناه و غفلت خسته و بیزار شده ام و می خواهم به آغوش دین بازگردم، چگونه باید توبه کنم؟

جواب: خستگی و بیزاری تو از گناه، گام بلندی بسوی توبه است و اما توبه دارای مراحل و شروطی است به این ترتیب:

1- از کردة خود پشیمان شوی و اعلان بیزاری نمایی. و پیامبر خداe می فرماید: ) پشیمانی همان توبه است( مسند احمد/3387 پس با خدای خود خلوت کرده و دست ها را بلند کن و با اشک خشیَت، سیاهی دل را سیقل بده تا کلید توبه را بدست آوری!2- از آن گناه دست برداری و اگر در حق مردم است آن را اداء نمایی یا حلالی بطلبی. خداوند می فرماید: ] و افراد با تقوا کسانی هستند که هرگاه مرتکب کار زشتی شدند و یا به خویشتن ظلم کردند خدا را به یاد آورده و برای گناهان شان آمرزش می طلبند - و چه کسی بجز خدا گناهان را می بخشد- و دانسته و آگاهانه بر کرده شان اصرار نمی ورزند [ آل عمران/135

و رسول الله (ص) می فرماید: هر کسی در نزد او حقی از مال یا آبروی برادرش هست پس امروز (در دنیا) از او حلالی بطلبد قبل از آنکه (روز قیامت فرا رسد و) درهم و دیناری در میان نیست و تنها حسنات و سیئات موجود هستند -/صحيح بخاری/2449


3- تصمیم بگیری که در آینده دوباره آن گناه را انجام ندهی و حتی مقدمات آن را فراهم نسازی.

و اکنون که پس از توبه ای خالصانه و صادقانه، به درگاه آفریدگار جهان پذیرفته شدی و در سِلک خوبان در آمدی: تولد دوباره و زندگی تازه و شخصیت جدید را جشن بگیر و خدای مهربان را بر نعمت هدایت سپاس گذاری کن و خاشعانه سر بر سجده نهاده و از الله بخواه که ] خداوندا قلب های مان را پس از آن که هدایتمان کردی کج و منحرف مساز و رحمتی را از جانب خود به ما ببخش، همانا تو بسیار بخشنده هستی - آل عمران/8

منبع : وبنوشت شيخ ناصر صالحي نژاد قشمي

0 نظرات:

ارسال یک نظر