اهانت شيعيان به خود اهل بيت

 

اهانت شيعيان به خود اهل بيت


حتى خود اهل بيت چه اهل بيت پيامبرو يا اهل بيت على  از زبان درازى واهانت هاى مدعيان تشيع وزشتى قلم هاى آنها وخباثت باطنى آنها و پستى ضمائر آنها جان سالم بدر نبرده اند، همچنانكه به انبياء الهى توهين كردند به اهل بيت نيز همين تهمت هارا روا داشتند، در بارهء عباس بن عبدالمطلب كه عموى رسول خدا وبمثابهء پدر اوست ميگويند: آيهء )يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) (الحج:13)= او كسى را مى‏خواند كه زيانش از نفعش نزديكتر است; چه بد مولا و ياورى، و چه بد مونس و معاشرى!) دربارهء اونازل شده است!
وهمچنين  دوآيهء (اما كسى كه در اين جهان (از ديدن چهره حق) نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است –اسراء 72) و آيهء 34 هود (..اما چه سود كه) هرگاه خدا بخواهد شما را (بخاطر گناهانتان) گمراه سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت! ) را در بارهء او ميدانند [1]
اما پسر عموهاى پيامبر وسروران بنى هاشم ووالى على ودوست او يعنى عبدالله بن عباس وبرادرش عبيدالله در بارهء آندو ميگويند: اميرالمؤمنين گفته است كه بارخدايا فلان وفلان –يعنى عبدالله وعبيدالله چناكه در حاشيه نوشته اند- را لعنت كرده و چشمهايشان را مثل دلهايشان كور بگردان! وكورى چشمايشان را دليل كورى دلهايشان بنما! [2]
اما دربارهء عقيل بن ابى طالب برادرعلى ازقول على طبق معمول جعل كرده اند كه گفته است: ازاهل بيت من كسى باقى نمانده كه مرا تقويت نمايد وپشتيبان من باشد-عجب دروغ هاى شاخدار سابق درمورد قدرت او دراينجا يادتان رفته- حمزه كه در روز احد كشته شد، وجعفر درروزموته كشته شد، ودرميان دونفر ذليل وحقير يعنى عباس وعقيل بازمانده ام! و شبيه همين را كلينى نيزاز قول محمد باقرروايت كرده: در ميان دو مرد ضعيف وذليل ملند بود كه آندو نيز جديد الاسلام بودند يعنى عباس وعقيل) [3]
ومعروف ومشهور است كه عباس وعقيل وآل آندو از اهل بيت نبوت هستند، چنانكه اربلى شيعى بدان اعتراف كرده است، كه ازرسول خدا سؤال شد كه اهل بيت تو كيانند؟ گفت: آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس.[4]

 
[1]  رجال الكشى ص 54 و53و52
[2]  رجال الكشى ص 52
[3]  الانوار النعمانيهء الجزائرى ومجالس المؤمنين ص 78 والفروع من الكافي كتاب الروضهء
[4]  كشف الغمة1/43

0 نظرات:

ارسال یک نظر