فرمان پاكسازي غرناطه (گرانادا) از مسلمانان

فرمان پاكسازي غرناطه (گرانادا) از مسلمانانزمان: 24 ذي الحجه 907 ه.ق 20 ژوئن 1501م.غرناطه؛ عروس اندلس آخرين پايگاه مسلمانان در اندلس در سال 897 ه.ق سقوط كرد. به دنبال سقوط اين شهر مسيحيان اسپانيا، شديدترين شكنجه ها را در حق مسلمانان اعمال كردند چنانكه مسلمانان را حبس و تحقير نموده و بدتر از آن مجازات كرده و تبعيد كردند و بسياري را هم مجبور كردند كه مسيحي شوند فرناندو پادشاه اسپانيا و همسرش ايزابلا فرمانهايي را با هدف پاكسازي اسپانيا و بويژه شهر غرناطه از وجود مسلمانان و آثار اسلامي صادر كردند. و به كار دينال «خمينس» اجازه دادند كه محكمه مخوف تفتيش عقايد برپا نمايد تا مسلمانان را مجبور نمايند مسيحي شوند. در اين برنامه، كليسا نقش بزرگي داشت.در راستاي مسيحي كردن مسلمانان، فرناندو نخست دستور داد كه دادگاه تفتيش عقايد برپا شود ولي مسلمانان به شدت مقاومت كردند و بر دين خود پايداري نشان دادند. پس دستور داد كه كتب عربي و اسلامي سوزانده شود. در مرحله بعد دستور داد كه به هر كس مسيحي شود كمك مالي شود. در ادامه اين سياست، دستور داد كه مسلمانان يا بايد مسيحي شوند و يا اسپانيا را ترك كنند. علي رغم همه اين دستورات مسلمانان بر دين خود استواري نشان دادند و نهايتا فرناندو در 24 ذي الحجه 907 ه ق دستور داد كه مملكت غرناطه از وجود كفار يعني مسلمانان پاكسازي شود زيرا او نگران بود كساني كه بر اسلام باقي مانده اند، بر مسلمانان مسيحي شده تاثير بگذارند و دوباره آنها را به اسلام برگردانند يا احيانا مسيحي شدن ديگران را به تاخير بياندازند. در اين فرمان تاكيد شده بود كسي كه با اين فرمان مخالفت نمايد كشته و اموالش مصادره خواهد شد.مترجم: ابويحيي

مصدر: سايت نوار اسلام

IslamTape.Com
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر