سريه‌ي زيدين حارثه به مقصد جَموم، در ماه ربيع‌الآخر سال ششم هجرت

سريه‌ي زيدين حارثه به مقصد جَموم، در ماه ربيع‌الآخر سال ششم هجرت

جَموم، چشمه‌ي آبي بود از آن بني‌سُليم در مرّالظهران؛ زيد آهنگ بني‌سليم کرد. وقتي به ديار آنان رسيد، زني از مُزَينه را به نام حليمه دستگير کرد، و او زيد و همراهانش را به يکي از محله‌هاي بني‌سُليم دلالت کرد، و توانستند چارپايان و گوسفندان و اسيران متعددي بگيرند. وقتي زيد بازگشت و غنائم و اسيران را به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تحويل داد، آن حضرت جان آن زن مُزينيه را به خودش بخشيدند و با او ازدواج کردند.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر